Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề Toán 9Chuyên đề Hình học tập 9Chuyên đề: Hệ thức lượng vào tam giác vuôngChuyên đề: Đường trònChuyên đề: Góc với con đường trònChuyên đề: hình tròn trụ - Hình Nón - Hình CầuChuyên đề Đại Số 9Chuyên đề: Căn bậc haiChuyên đề: Hàm số hàng đầu Chuyên đề: Hệ nhị phương trình bậc nhất hai ẩnChuyên đề: Phương trình bậc nhị một ẩn số
Vị trí tương đối của 2 đường tròn
Trang trước
Trang sau

Vị trí tương đối của 2 mặt đường tròn

A. Phương pháp giải

1. Định lý

Hai mặt đường tròn(O) với (O’) giảm nhau thì R-r Quảng cáo
Quảng cáo

*

Gọi O’ là trọng điểm đường tròn 2 lần bán kính OA. Ta bao gồm O’ là trung điểm của OA và bán kính đường tròn(O’) là

R" = OA/2 = R/2.

Bạn đang xem: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Độ dài đoạn nối tâm: d= OO" = OA/2 = R/2.

Ta có: R - R" = R/2 = d đề nghị (O) cùng (O’) tiếp xúc trong tại A.

Bài 2: Trong phương diện phẳng tọa độ xOy mang đến hai điểm A(-1;1) và B(3;0). Vẽ những đường tròn (A;r) với (B;r’).

Khi r=3 cùng r’=1, hãy xác xác định trí tương đối của hai tuyến phố tròn.

Hướng dẫn giải

*

Độ lâu năm đoạn nối trung tâm d = AB = √(3+1)2 + 1 = √17 (1)

Tổng hai cung cấp kính:

r + r’ = 3 + 1 = 4 (2)

Từ (1) và (2) ta thấy √17 > 4 nên hai tuyến đường tròn ko giao nhau; hai tuyến đường tròn (A) và (B) nằm bên cạnh nhau.

Bài 3: Cho hai đường tròn (O;R) cùng (O’; R) giảm nhau trên M cùng N. Biết OO’=24cm, MN=10cm. Tính R.

Hướng dẫn giải


Quảng cáo
*

Gọi giao điểm của OO’ với MN là I. Vị OM = ON =O’M =O’N = R nên tứ giác OMO’N là hình thoi

=> OO" ⊥ MN trên điểm I là trung điểm của mỗi đoạn OO’ cùng MN.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 50 : Kính Lúp, Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 50: Kính Lúp

Do đó: im = MN/2 = 5cm ; IO = OO"/2 = 12cm.

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác MIO ta có:

R = OM = √(IM2 + IO2) = 13

Vậy R = 13(cm)

Bài 4: Cho hai đường tròn (O;R) với (O’;R’) tiếp xúc không tính tại A. Kẻ tiếp đường chung không tính MN với M trực thuộc (O), N trực thuộc (O’). Biết R=9cm, R’= 4cm. Tính độ nhiều năm đoạn MN.