Bài học tập với các lý thuyết vô thuộc thú vị tương quan tới đường tròn cùng với những bài toán thực tiễn kích yêu thích trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo đa dạng và phong phú .lostvulgaros.com hi vong vẫn là mối cung cấp tài liệu có lợi cho các bạn học sinh thân yêu !


*

A. Tổng quan liêu lý thuyết

I. Hệ thức thân đoạn nối trọng điểm và các bán kính

*

II. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn

ĐỊNH NGHĨA

Tiếp tuyến thông thường của hai tuyến đường tròn là đường thẳng tiếp xúc với cả hai đường tròn đó .

Bạn đang xem: Vị trí tương đối của hai đường tròn tiếp theo

1. Tiếp tuyến chung ngoài

*

Tiếp tuyến đường chung kế bên không cắt đoạn nối vai trung phong .d1, d2 là các tiếp đường chung không tính của hai đường tròn (O) và (O").

2.Tiếp tuyến tầm thường trong

Tiếp tuyến chung trong cắt đoạn nối vai trung phong .

Câu 35: Trang 122 - sgk toán 9 tập 1

Điền vào những ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O;R) với (O";r) gồm OO"=d, R>r.

*


Câu 36: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

Cho đường tròn trung ương O bán kính OA và con đường tròn đường kính OA.

a. Hãy xác định vị trí kha khá của hai tuyến phố tròn.

b. Dây AD của con đường tròn phệ cắt đường tròn nhỏ dại ở C. Chứng minh rằng AC=CD.


Câu 37: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

Cho hai tuyến đường tròn đồng trung ương O. Dây AB của đường tròn béo cắt con đường tròn bé dại ở C cùng D.

Chứng minh rằng AC = BD.


Câu 38: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

Điền các từ phù hợp vào vị trí trống (...) :

a. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc xung quanh với con đường tròn (O;3cm) nằm ở ...

b. Tâm của những đường tròn có nửa đường kính 1cm tiếp xúc trong với đường tròn (O;3cm) nằm trên ...


Câu 39: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

Cho hai đường tròn (O) với (O") tiếp xúc không tính tại A. Kẻ tiếp tuyến chung xung quanh BC, $Bin (O),Cin (O")$ . Tiếp tuyến bình thường trong trên A cắt tiếp con đường chung không tính BC nghỉ ngơi I.

a. Minh chứng rằng : $widehatBAC=90^circ$ .

b. Tính số đo góc OIO".

c. Tính độ nhiều năm BC, biết OA=9cm, O"A=4cm.

Xem thêm: Ước Số Là Gì ? Ước Chung Lớn Nhất, Bội Chung Nhỏ Nhất Là Gì?


Câu 40: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

 Đố. Trên các hình 99a, 99b, 99c, các bánh xe tròn gồm răng cưa được khớp cùng với nhau. Trên hình nào khối hệ thống bánh răng hoạt động được? trên hình nào hệ thống bánh răng không vận động được ?

*


Văn mẫu mã lớp 9Đề thi lên 10 ToánĐề thi môn Hóa 9Đề thi môn Địa lớp 9Đề thi môn thiết bị lí 9Tập phiên bản đồ địa lí 9Ôn toán 9 lên 10Ôn Ngữ văn 9 lên 10Ôn giờ Anh 9 lên 10Đề thi lên 10 siêng ToánChuyên đề ôn tập Hóa 9Chuyên đề ôn tập Sử lớp 9Chuyên đề toán 9Chuyên đề Địa Lý 9Phát triển năng lượng toán 9 tập 1Bài tập vạc triển năng lượng toán 9