Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

utilization
*

utilization sự sử dụng
sử dụngbuffer utilization: áp dụng giảm chấncoefficient of industrial territory utilization: hệ số sử dụng đất khu công nghiệpcoefficient of power nguồn utilization: thông số sử dụng công suấtcoefficient of utilization: thông số sử dụngdegree of utilization: cường độ sử dụngheat utilization: sự áp dụng nhiệtintegrated utilization: sự áp dụng tổng hợpline utilization rate: xác suất sử dụng mặt đường truyềnmachine utilization: sự áp dụng máyorbit-spectrum utilization: việc sử dụng phổ-quỹ đạoservice utilization factor: hệ số sử dụng dịch vụsewage utilization act: luật thực hiện nước thảisoil utilization: sự thực hiện đấtspectrum utilization: việc áp dụng phổstorage utilization: mức sử dụng bộ nhớstorage utilization: sự thực hiện bộ nhớthermal utilization factor: thông số sử dụng nhiệttotal utilization factor: hệ số hoàn toàn sử dụngutilization coefficient: hệ số sử dụngutilization curve: mặt đường cong sử dụngutilization factor: hệ số sử dụngutilization factor: khối hệ thống sử dụngutilization of debris: sự sử dụng những mảnh vỡutilization of rainwater: sự sử dụng nước mưautilization of sewage: sự sử dụng nước thảiutilization of sludge: sự thực hiện bùnutilization of waste products: sự áp dụng phế phẩmutilization of water resources: sự thực hiện nguồn nướcutilization rate: tỉ trọng sử dụngutilization rate: xác suất sử dụngutilization time: thời hạn sử dụngwaste heat utilization: sự áp dụng nhiệt thảiwaste heat utilization: sự thực hiện nhiệt hao phíwaste utilization: sự áp dụng phế liệuwater utilization efficiency: thông số sử dụng nướcsự dùngsự sử dụngheat utilization: sự sử dụng nhiệtintegrated utilization: sự sử dụng tổng hợpmachine utilization: sự thực hiện máysoil utilization: sự thực hiện đấtstorage utilization: sự thực hiện bộ nhớutilization of debris: sự sử dụng các mảnh vỡutilization of rainwater: sự sử dụng nước mưautilization of sewage: sự áp dụng nước thảiutilization of sludge: sự sử dụng bùnutilization of waste products: sự sử dụng phế phẩmutilization of water resources: sự áp dụng nguồn nướcwaste heat utilization: sự thực hiện nhiệt thảiwaste heat utilization: sự sử dụng nhiệt hao phíwaste utilization: sự áp dụng phế liệuLĩnh vực: xây dựngsự tận dụng (phế liệu)capacity utilizationsự tận dụng tối đa công suấtheat utilizationsự thu hồi nhiệtnuclear fuel utilizationtận dụng nhiên liệu phân tử nhânorbit-spectrum utilizationviệc thảo luận phổ-quỹ đạosludge utilizationsự tận dụng bùn đặcsludge utilizationsự tận dụng hóa học lắngspecific utilization coefficienthệ số hiệu dụngspectrum utilizationviệc thương lượng phổstorage utilizationhiệu suất cỗ nhớsự áp dụngsử dụngcapacity utilization: nấc sử dụng năng lượng sản xuấtcost of land utilization: mức giá tổn sử dụng đất đaiequipment utilization: áp dụng thiết bịfactor utilization: sự sử dụng yếu tố (sản xuất)factor utilization: việc thực hiện yếu tố (sản xuất)manufacturing capacity utilization: suất thực hiện thiết bị chế tạomargin of utilization: biên tế sử dụngplant utilization: thời hạn thực tế áp dụng thiết bị đơn vị xưởngutilization efficiency: hiệu dụng sử dụngutilization factor: suất áp dụng thiết bịutilization of capital: sự thực hiện vốnutilization of funds: sự thực hiện quỹutilization of hour: áp dụng giờ làmutilization of materials: sử dụng linh hoạt đồ dùng tưutilization of monthly instalment credit: sử dụng tiền vay trả góputilization of resources: sự thực hiện hữu hiệu tài nguyênutilization of resources: sự áp dụng tài nguyên hữu hiệuutilization percent: tỉ lệ phần trăm, bách phân suất sử dụngutilization rate: mức, tỉ lệ áp dụng hữu hiệuutilization ratio: tỉ lệ thành phần sử dụngsự dùngsự sử dụngfactor utilization: sự thực hiện yếu tố (sản xuất)utilization of capital: sự áp dụng vốnutilization of funds: sự sử dụng quỹutilization of resources: sự sử dụng hữu hiệu tài nguyênutilization of resources: sự áp dụng tài nguyên hữu hiệumanufacturing capacity utilizationtrung vai trung phong công nghiệputilization of a patentsự sử dụng, khai quật một bằng bản quyền sáng chế o sự sử dụng § waste heat utilization : sự sử dụng nhiệt thải § utilization of sewage : sự sử dụng nước thải