Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Transmit là gì
Bạn đang xem: Transmit là gì

*

*

*

*

transmit /trænz”mit/ ngoại đụng từ gửi giao, truyềnlớn transmit a letter: đưa một bức thưlớn transmit order: truyền lệnhlớn transmit disease: truyền bệnhlớn transmit news: truyền tinlớn transmit electricity: truyền điệnlớn transmit one”s virtues lớn one”s posterity: truyền những đức tính của tớ cho con cháu về saugửito transmit: gởi tintransmit window: màn hình gửiphátClass 1 command HDLC transmit (FTH): phân phát HDLC lệnh cấp cho 1Start Of transmit Frame (TDMA) (SOTF): ban đầu khung phân phát (TDMA)regional transmit terminal: đài trạm cuối vạc thanh vùngtransmit antenna: ăng ten pháttransmit channel: kênh pháttransmit end: đầu pháttransmit machine: trang bị pháttransmit modulator: bộ biến chuyển điệu vạc xạtransmit window: màn hình hiển thị phátphát điphát rộngLĩnh vực: điện lạnhtruyền (qua)Ngành nghề: điệntruyền tảiLĩnh vực: toán và tintruyền, phátinvitation mập transmitsự mời truyềntransmit data lineđường truyền dữ liệutransmit fiber optic terminal devicethiết bị đầu cuối truyền sợi quangtransmit fibre optic terminal devicethiết bị đầu cuối truyền gai quangtransmit legnhánh truyền (trong con đường dây tuy nhiên công)chuyển giaotruyền o truyền


*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Pioneer Là Gì ? Nghĩa Của Từ Pioneer Trong Tiếng Việt

Tra câu | xem báo tiếng Anh

transmit

Từ điển WordNet

v.


Microsoft Computer Dictionary

vb. To send information over a communications line or a circuit. Computer transmissions can take place in the following ways: asynchronous (variable timing) or synchronous (exact timing); serial (essentially, bit by bit) or parallel (byte by byte; a group of bits at once); duplex or full-duplex (simultaneous two-way communication), half-duplex (two-way communication in one direction at a time), or simplex (one-way communication only); và burst (intermittent transmission of blocks of information). Compare transfer2.

English Synonym và Antonym Dictionary

transmits|transmitted|transmittingsyn.: dispatch forward send over transfer