Có lúc nào bạn vướng mắc ” cùng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam-Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” dịch thanh lịch Tiếng Anh thế nào ko ? hay tên giờ Anh của cục ngành mình đang thao tác làm việc là gì ? Vụ trưởng, người đứng đầu sở, chuyên viên Tiếng Anh là gì ?

Bộ ngoại giao đã ban hành Thông tứ Hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên những cơ quan, đơn vị chức năng và chức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức quý phái tiếng Anh để dễ dãi cho việc giao dịch đối ngoại và giao tiếp Tiếng Anh. Tiếp sau đây là cục bộ tên các Bộ, ngành, cơ quan, 1-1 vị, với chức vụ liên quan đã được bộ Ngoại giao phê trông nom và được áp dụng trong toàn bộ các văn bạn dạng chính quy. Vui mừng nhấn CTRL+F nhằm tìm tìm tên của bộ ngành bạn quan tâm.

Bạn đang xem: Tổng cục tiếng anh là gì

(tham khảo thêm nội dung bài viết Tên giờ đồng hồ Anh các trường đh Việt Nam)

1. Quốc hiệu, chức danh chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước


Tên tiếng Việt
Tên giờ Anh
Viết tắt (nếu có)
Nước cùng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt Nam
Socialist Republic of Viet Nam
SRV
Chủ tịch nước cùng hòa buôn bản hội chủ nghĩa ViệtNam
President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó chủ tịch nước cùng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam
Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Thương hiệu của chủ yếu phủ, những Bộ, cơ quan ngang bộ


Chính phủ nước cộng hòa buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam
Government of the Socialist Republic of Viet Nam
GOV
Bộ Quốc phòng
Ministry of National Defence
MND
Bộ Công an
Ministry of Public Security
MPS
Bộ ngoại giao
Ministry of Foreign Affairs
MOFA
Bộ tư pháp
Ministry of Justice
MOJ
Bộ Tài chính
Ministry of Finance
MOF
Bộ Công Thương
Ministry of Industry and Trade
MOIT
Bộ Lao cồn – yêu đương binh và Xã hội
Ministry of Labour, War invalids & Social Affairs
MOLISA
Bộ giao thông vận tải
Ministry of Transport
MOT
Bộ Xây dựng
Ministry of Construction
MOC
Bộ tin tức và Truyền thông
Ministry of Information and Communications
MIC
Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo
Ministry of Education & Training
MOET
Bộ nông nghiệp & trồng trọt và phát triển nông thôn
Ministry of Agriculture and Rural Development
MARD
Bộ chiến lược và Đầu tư
Ministry of Planning và Investment
MPI
Bộ Nội vụ
Ministry of trang chủ Affairs
MOHA
Bộ Y tế
Ministry of Health
MOH
Bộ khoa học và Công nghệ
Ministry of Science & Technology
MOST
Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch
Ministry of Culture, Sports & Tourism
MOCST
Bộ Tài nguyên với Môi trường
Ministry of Natural Resources và Environment
MONRE
Thanh tra bao gồm phủ
Government Inspectorate
GI
Ngân hàng đơn vị nước Việt Nam
The State bank of Viet Nam
SBV
Ủy ban Dân tộc
Committee for Ethnic Affairs
CEMA
Văn phòng bao gồm phủ
Office of the Government
GO

3. Tên của các Cơ quan lại thuộc bao gồm phủ


Ban làm chủ Lăng quản trị Hồ Chí Minh
Ho chi Minh Mausoleum Management
HCMM
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Viet Nam Social Security
VSI
Thông tấn thôn Việt Nam
Viet Nam News Agency
VNA
Đài ngôn ngữ Việt Nam
Voice of Viet Nam
VOV
Đài vô tuyến Việt Nam
Viet Nam Television
VTV
Học viện chính trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
HCMA
Viện công nghệ và technology Việt Nam
Viet Nam Academy of Science & Technology
VAST
Viện công nghệ Xã hội Việt Nam
Viet Nam Academy of Social Sciences
VASS

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng chính phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ


Thủ tướng chính phủ nước nhà nước cộng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt Nam
Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng thường trực
Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng
Deputy Prime Minister
Bộ trưởng cỗ Quốc phòng
Minister of National Defence
Bộ trưởng bộ Công an
Minister of Public Security
Bộ trưởng cỗ Ngoại giao
Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng cỗ Tư pháp
Minister of Justice
Bộ trưởng cỗ Tài chính
Minister of Finance
Bộ trưởng cỗ Công Thương
Minister of Industry và Trade
Bộ trưởng cỗ Lao hễ – yêu mến binh cùng Xã hội
Minister of Labour, War Invalids và Social Affairs
Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải
Minister of Transport
Bộ trưởng bộ Xây dựng
Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông
Minister of Information và Communications
Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo
Minister of Education and Training
Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn
Minister of Agriculture và Rural Development
Bộ trưởng bộ Kế hoạch cùng Đầu tư
Minister of Planning and Investment
Bộ trưởng cỗ Nội vụ
Minister of trang chủ Affairs
Bộ trưởng bộ Y tế
Minister of Health
Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ
Minister of Science and Technology
Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Minister of Culture, Sports & Tourism
Bộ trưởng bộ Tài nguyên với Môi trường
Minister of Natural Resources và Environment
Tổng Thanh tra thiết yếu phủ
Inspector-General
Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Governor of the State bank of Viet Nam
Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng chính phủ
Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng quản trị nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng


Văn phòng quản trị nước
Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước
Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó công ty nhiệm Văn phòng chủ tịch nước
Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý chủ tịch nước
Assistant to the President

6. Tên chung của những đơn vị trực thuộc Bộ, phòng ban ngang bộ


Văn chống Bộ
Ministry Office
Thanh tra Bộ
Ministry Inspectorate
Tổng cục
Directorate
Ủy ban
Committee/Commission
Cục
Department/Authority/Agency
Vụ
Department
Học viện
Academy
Viện
Institute
Trung tâm
Centre
Ban
Board
Phòng
Division
Vụ tổ chức Cán bộ
Department of Personnel & Organisation
Vụ Pháp chế
Department of Legal Affairs
Vụ hợp tác và ký kết quốc tế
Department of International Cooperation

7. Chức danh từ cấp cho Thứ trưởng và tương đương đến nhân viên các Bộ, ban ngành ngang Bộ.


Thứ trưởng thường trực
Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng
Deputy Minister
Tổng viên trưởng
Director General
Phó Tổng viên trưởng
Deputy Director General
Phó chủ nhiệm thường trực
Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó chủ nhiệm
Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý cỗ trưởng
Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban
Chairman/Chairwoman of Committee
Phó công ty nhiệm Ủy ban
Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh công sở Bộ
Chief of the Ministry Office
Phó Chánh văn phòng Bộ
Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng
Director General
Phó cục trưởng
Deputy Director General
Vụ trưởng
Director General
Phó Vụ trưởng
Deputy Director General
Giám đốc học viện
President of Academy
Phó chủ tịch Học viện
Vice President of Academy
Viện trưởng
Director of Institute
Phó Viện trưởng
Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung tâm
Director of Centre
Phó chủ tịch Trung tâm
Deputy Director of Centre
Trưởng phòng
Head of Division
Phó trưởng phòng
Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp
Senior Official
Chuyên viên chính
Principal Official
Chuyên viên
Official
Thanh tra viên cao cấp
Senior Inspector
Thanh tra viên chính
Principal Inspector
Thanh tra viên
Inspector

8. Chức vụ của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc thiết yếu phủ


Trưởng ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh
Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh
Deputy Director of Ho bỏ ra Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội Việt Nam
General Director of Viet Nam Social Security
Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Deputy General Director of Viet Nam Social Security
Tổng người có quyền lực cao Thông tấn xóm Việt Nam
General Director of Viet Nam News Agency
Phó tgđ Thông tấn xóm Việt Nam
Deputy General Director of Viet Nam News Agency
Tổng giám đốc Đài ngôn ngữ Việt Nam
General Director of Voice of Viet Nam
Phó tgđ Đài tiếng nói Việt Nam
Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng người đứng đầu Đài truyền ảnh Việt Nam
General Director of Viet Nam Television
Phó tgđ Đài truyền ảnh Việt Nam
Deputy General Director of Viet Nam Television
Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
President of Ho Chi Minh National Academy of Politics và Public Administration
Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics và Public Administration
Chủ tịch Viện khoa học và công nghệ Việt Nam
President of Viet Nam Academy of Science and Technology
Phó quản trị Viện công nghệ và technology Việt Nam
Vice President of Viet Nam Academy of Science & Technology
Chủ tịch Viện công nghệ Xã hội Việt Nam
President of Viet Nam Academy of Social Sciences
Phó quản trị Viện kỹ thuật Xã hội Việt Nam
Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cung cấp tổng viên (Tổng cục, Ủy ban …)


Văn phòng
Office
Chánh Văn phòng
Chief of Office
Phó Chánh Văn phòng
Deputy Chief of Office
Cục
Department
Cục trưởng
Director
Phó viên trưởng
Deputy Director
Vụ
Department
Vụ trưởng
Director
Phó Vụ trưởng
Deputy Director
Ban
Board
Trưởng Ban
Head
Phó Trưởng Ban
Deputy Head
Chi cục
Branch
Chi viên trưởng
Manager
Chi cục phó
Deputy Manager
Phòng
Division
Trưởng phòng
Head of Division
Phó Trưởng phòng
Deputy Head of Division

10. Thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, thôn và những đơn vị trực thuộc


Thủ đô Hà Nội
Hà Nội Capital
Thành phố
Ví dụ: tp Hồ Chí Minh
City
Ví dụ: Ho bỏ ra Minh City
Tỉnh:
Ví dụ: thức giấc Hà Nam
Province
Ví dụ: Ha phái nam Province
Quận, Huyện:
Ví dụ: Quận tía Đình
District
Ví dụ: ba Dinh District
Xã:
Ví dụ: làng Quang Trung
Commune
Ví dụ: quang đãng Trung Commune
Phường:
Ví dụ: Phường Tràng Tiền
Ward
Ví dụ: Trang Tien Ward
Thôn/Ấp/Bản/Phum
Hamlet, Village
Ủy ban nhân dân (các cung cấp từ thành phố trực ở trong Trung ương, tỉnh mang đến xã, phường)
People’s Committee
Ví dụ:
– ủy ban nhân dân Thành phố hồ nước Chí Minh
– ủy ban nhân dân tỉnh lạng Sơn
– ủy ban nhân dân huyện Đông Anh
– ubnd xã Mễ Trì
– ubnd phường Tràng Tiền
Ví dụ:
– People’s Committee of Ho chi Minh City
– People’s Committee of Lang Son Province
– People’s Committee of Dong Anh District
– People’s Committee of Me Tri Commune
– People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn phòng
Office
Sở
Ví dụ: Sở nước ngoài vụ Hà Nội
Department
Ví dụ: Ha Noi External Relations Department
Ban
Board
Phòng (trực ở trong UBND)
Committee Division
Thị xã, Thị trấn:
Ví dụ: Thị thôn Sầm Sơn
Town
Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức vụ lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương những cấp


Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:
– chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Ví dụ:
– Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân tp Hồ Chí Minh
– Chairman/Chairwoman of Ho bỏ ra Minh thành phố People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
– Chairman/Chairwoman of Ha phái mạnh People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Huế
– Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban dân chúng huyện Đông Anh
– Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban dân chúng xã Đình Bảng
– Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– quản trị Ủy ban quần chúng phường Tràng Tiền
– Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó quản trị Thường trực Ủy ban nhân dân
Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó quản trị Ủy ban nhân dân
Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban nhân dân
Member of the People’s Committee
Giám đốc Sở
Director of Department
Phó người đứng đầu Sở
Deputy Director of Department
Chánh Văn phòng
Chief of Office
Phó Chánh Văn phòng
Deputy Chief of Office
Chánh Thanh tra
Chief Inspector
Phó Chánh Thanh tra
Deputy Chief Inspector
Trưởng phòng
Head of Division
Phó Trưởng phòng
Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp
Senior Official
Chuyên viên chính
Principal Official
Chuyên viên
Official
* Ghi chú:
– “Việt Nam”chuyển sang tính từ bỏ là “Vietnamese”
– “Người Việt Nam” dịch sang Tiếng Anh là “Vietnamese”
– Sở hữu biện pháp của danh tự “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

Chia sẻ bài viết:


Thích bài này:


Thích Đang tải...

Có liên quan


26 comments on “Tên những bộ, ngành, cơ sở trong TiếngAnh”


duy anh
Tháng Bảy 23, 2013
*

trưởng phòng tổ chức triển khai hành chinh giờ anh la gì


Trả lời
Hama
Tháng Một 18, 2014
*

Bảo hiểm buôn bản hội nước ta = Viet phái mạnh social security ( ?! ) ,có lộn không vậy ?


Trả lời

Bạn đang muốn nói gì đúng không nhỉ ? Gõ đi, còn chần chờ gì nữa ! bỏ trả lời


Nhập phản hồi ở đây...

Điền tin tức vào ô tiếp sau đây hoặc nhấp vào một biểu tượng để đăng nhập:


*

Email (bắt buộc) (Địa chỉ của doanh nghiệp được cất kín)
Tên (bắt buộc)
Trang web
*

Bạn đang comment bằng thông tin tài khoản lostvulgaros.com.com(Đăng xuất/Thay đổi)


*

Bạn đang comment bằng thông tin tài khoản Google(Đăng xuất/Thay đổi)


Bạn đang comment bằng tài khoản Twitter(Đăng xuất/Thay đổi)


Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook(Đăng xuất/Thay đổi)


Hủy bỏ

Connecting khổng lồ %s


Nhắc e-mail khi có bình luận mới.

Nhắc email khi có bài viết mới.


Δ


Thông tin

This entry was posted on tháng Mười nhị 1, 2012 by Admin in Dịch thuật-Thuật ngữ giờ đồng hồ Anh & tagged bộ, cộng hòa thôn hội chủ nghĩa việt nam, nhân viên trong tiếng anh là gì, giao tiep tieng anh, chỉ dẫn dịch quốc hiệu, Socialist Republic of Viet Nam, tên những bộ ngành trong giờ đồng hồ anh, thương hiệu tiếng anh các bộ ngành, giờ đồng hồ anh giao tiep.

Liên kết rút gọn

https://wp.me/p2FTfk-5m

Điều hướng


Previous post
Next post

Bài viết đã HOT


Bài mới


Các chúng ta có email cho giờ đồng hồ Anh dễ dàng và đơn giản hỏi về làm cố kỉnh nào để có thể cập nhật bài viết mới thường xuyên xuyên, xin được share với gần như người những phương án như sau:

2. Giả dụ bạn tài giỏi khoản lostvulgaros.com với đăng nhập, các bạn chỉ yêu cầu click Follow.

3. Đăng ký kết nhận nội dung bài viết qua email bằng cách điền thư điện tử bạn đang thực hiện và ấn Follow.

3. Share nội dung bài viết qua facebook cùng Google+.

Chúc chúng ta luôn có thật nhiều niềm vui.


Khách vẫn online


Nhận nội dung bài viết qua Email

Nếu các bạn thấy thú vị, hãy điền e-mail vào ô bên dưới và dìm nút Follow cập nhật những nội dung bài viết của blog giờ Anh 1-1 giản.


Có 415 tín đồ theo dõi


Follow


Hướng dẫn gọi bài


1. Các bạn nhìn sang mặt phải, thấy nút Older posts, hãy click vào đó nhằm sang trang bên (còn nhiều bài bác lắm các bạn à !)

2. Bạn nhìn sang phía trái thấy Follow Blog via Email, hãy điền email của chúng ta để không trở nên bỏ lỡ nội dung bài viết mới

3. Bạn có nhu cầu tìm tin tức ? Hãy áp dụng nút tìm kiếm mặt dưới.

4. Click vào hình biệu tượng công ty mặt cười phía trên để ra trang chủ.

5. Ví như có thắc mắc gì chúng ta cứ bình luận dưới các bài viết, mình sẽ nỗ lực giải đáp vớ cả.

6. Và cuối cùng, mọi bạn sử dụng bài viết trên blog sung sướng để lại nguồn (link gốc bài xích viết) nhé.

Chúc chúng ta có phần đa giờ phút thật có lợi với giờ Anh 1-1 giản.


Tìm tìm cho:

Follow Blog via Email

Enter your e-mail address to lớn follow this blog và receive notifications of new posts by email.


Có 415 người theo dõi


Follow


*
Luyện thi IELTS


Tạo một trang web miễn tổn phí hoặc 1 blog cùng với lostvulgaros.com.com.


Trang này thực hiện cookie. Tò mò cách kiểm soát ở trong:Chính Sách Cookie
Theo dõiĐang theo dõi
Có 415 người theo dõi
Theo dõi ngay
Đang download Bình luận...

Xem thêm: Hack Là Gì ? Hacker Là Gì ? Có Phải Tất Cả Các Hacker Đều Xấu?


Thư điện tử (Bắt buộc)Tên (Bắt buộc)Trang web
Send to thư điện tử AddressYour NameYour email Address
*
Hủy bỏ
Post was not sent - check your email addresses!
Email kiểm tra failed, please try again
Sorry, your blog cannot tóm tắt posts by email.
%d tín đồ thích bài này: