Hãy nhập câu hỏi của bạn, lostvulgaros.com đã tìm những thắc mắc có sẵn đến bạn. Ví như không thỏa mãn với các câutrả lời bao gồm sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Tổng của ba số là 122Tổng của 3 số là 122.Nếu đem số thứ nhất chia mang đến số máy 2,hoặc rước số thứ hai chia mang lại số thiết bị 3 thì được yêu thương là 3,dư 1.Ba số kia theo sản phẩm tự là ?
gọi số thứ 3 là:k.

=>số thứ hai là:3k+1

=>số thứ nhất là:3(3k+1)+1=9k+4

=>k+3k+1+9k+4=13k+5=122

=>13k=117

=>k=9

=>số thứ hai là 28

số trước tiên là:85

vậy 3 số đó lần lượt là 85;28;9Gọi số vật dụng 3 là a

Số đồ vật hai là: a x 3 + 1

Số thứ nhất là: (a x 3 + 1) x 3 + 1

Theo đầu bài xích ta có: a + a x 3 + 1 + (a x 3 + 1) x 3 + 1 = 122

13 x a + 5 = 122

13 x a = 117, a = 9

=> Số trang bị 3 là 9

Số trước tiên là: (9 x 3 + 1) x 3 + 1 = 85

Số thứ 2 là : 9 x 3 + 1 = 28

ĐS: _________________

 Gọi số thứ bố là k

Số máy hai là: (3.k)+1

Số thứ bố là: 3.(3.k+1)+1=9k+4

Suy ra:(9k+4)+(3.k+1)+k=122

Suy ra:13k+5=122

Suy ra:13k=117

k=117:3=9

Suy ra: Số thiết bị hai là 3.9+1=28

Suy ra: Số thứ cha là 3.(3.9+1)+1=85


gọi 3 số là: a,b,c

*.dự kiện đầu tiên có

a+b+c=122 (1)

*dự khiếu nại 2

TH1 số thứ nhất chia ố thứ 2 được 3 dự 1.

a=b.3+1

Thay vào (1)=>3.b+1+b+c= 4b+c+1=122=> 4b+c=121

TH2 số thú hai chia số lắp thêm 3 dược 3 dư 1

b=3.c+1

Thay vào (1)=>4c+a=121

nếu đứng theo đề thì quánhiều nhgiệm vô lý xem xét lại chữ"hoặc" giỏi là "và"


Gọi số nhỏ xíu nhất trong bố số đó là aSố trang bị hai là: a x 3 + 1Số đầu tiên là: (a x 3 + 1) x 3 + 1Theo bài xích ra ta có: a + a x 3 + 1 + (a x 3 + 1) x 3 + 1 = 12213 x a + 5 = 12213 x a = 117a = 117 : 13 = 9Số lớn số 1 là: (9 x 3 + 1) x 3 + 1 = 85


Gọi số nhỏ nhắn nhất trong ba số đó là aSố sản phẩm công nghệ hai là: a x 3 + 1Số thứ nhất là: (a x 3 + 1) x 3 + 1Theo bài ra ta có: a + a x 3 + 1 + (a x 3 + 1) x 3 + 1 = 12213 x a + 5 = 12213 x a = 117a = 117 : 13 = 9Số lớn số 1 là: (9 x 3 + 1) x 3 + 1 = 85


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tổng của 3 số là 122.Nếu lấy số đầu tiên chia đến số trang bị 2,hoặc rước số thứ hai chia mang đến số đồ vật 3 thì được yêu mến là 3,dư 1.Ba số đó theo vật dụng tự là ?

Các bạn giải hộ mình bằng phương pháp nào dễ hiểu nhất nhé,mình đọc được bắt đầu chọn

Đọc tiếp...

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 35 : Các Tác Dụng Của Dòng Điện Xoay Chiều Đo


Gọi số trang bị 3 là a

Ta có:

Số lắp thêm hai là: a . 3 + 1

Số trước tiên là: (a . 3 + 1) . 3 + 1

Theo đầu bài xích ta có:

a + a . 3 + 1 + (a . 3 + 1) . 3 + 1 = 122

=> a + 3a+ 1 + (3a + 1) . 3 + 1 = 122

=> 4a + 1 + 9a + 3 + 1 = 122

=> (4a + 9a) + (1 + 3 + 1) = 122

=> 13a + 5 = 122

=> 13a = 122 - 5 = 117

=> a = 117 : 13 = 9

=> Số trang bị hailà: 9 . 3 + 1 = 28

=> Số trang bị nhấtlà: 28 . 3 + 1 = 85

Đáp số: STN: 85

STH: 28

STB: 9


gọi số máy 3 là a

Số thiết bị hai là: a x 3 + 1

Số đầu tiên là: ﴾a x 3 + 1﴿ x 3 + 1

Theo đầu bài ta có: a + a x 3 + 1 + ﴾a x 3 + 1﴿ x 3 + 1 = 122

13 x a + 5 = 122

13 x a = 117, a = 9

Số trước tiên là: ﴾9 x 3 + 1﴿ x 3 + 1 = 85

số sản phẩm hai là : (85-1):3=24

vậy số bé bỏng nhất là số sản phẩm 3 =9


Tổng của 3 số là 122.Nếu rước số trước tiên chia mang lại số lắp thêm 2,hoặc lấy số thứ 2 chia mang lại số thứ 3 thì được yêu quý là 3,dư 1. Số bé bỏng nhất trong bố số chính là ?

Đọc tiếp...

Gọi số trước tiên là a

Số máy hai là : a x 3 + 1

Số thứ tía là : ( a x 3 + 1 ) x 3 + 1

Theo đầu bài bác ta bao gồm :

a +a x 3 + 1+ (a x 3 + 1 ) a x 3 + 1= 122

13 x a + 5 = 122

13 x a = 127

a = 127 : 13

a = 9

Đáp số : 9

k mk mk k lại


khám nghiệm Toán lớp 6 Giải SGK Toán lớp 6 Giải SGK Ngữ văn lớp 6 Giải SGK giờ Anh lớp 6 Hỏi đáp Toán lớp 6 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 6 Hỏi đáp giờ đồng hồ Anh lớp 6
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗