Hướng dẫn học bài bác 4: Tia trang 89 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa ở trong cuốn sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của cỗ giáo dục. Hi vọng, với biện pháp hướng dẫn cụ thể và giải cụ thể học sinh đã nắm bài học tốt hơn.
Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 bài 4

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. TIA

Câu 1 trang 90 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Các tia là: IA, ID, IB, IC

Câu 2 trang 90 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

*

II. Nhị TIA ĐỐI NHAU

Câu 3 trang 90 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Các tia đối nhau: ba và BC

III. Hai TIA TRÙNG NHAU

Câu 4 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

a) Tia OA trùng tia Om

b) hai tia OB và Bn trùng nhau vì bình thường gốc O với điểm B nằm ở tia On

c) Không, do chúng không nằm trên thuộc một đường thẳng


B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Hãy đọc tên các tia gốc O trong Hình 62

*


Câu 2 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan gần kề Hình 63. Trong các phát biểu sau, phạt biểu làm sao đúng, phát biểu sai?

*

a) Điểm A trực thuộc tia BC

b) Điểm D ở trong tia BC


Câu 3 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan ngay cạnh Hình 63. Trong các phát biểu sau, vạc biểu như thế nào đúng, phát biểu nào sai?

*

a) Hai tia BC cùng BD trùng nhau

b) Hai tia DA cùng CA trùng nhau

c) Hai tia tía và BD đối nhau

d) nhị tia ba và CD đối nhau


Câu 4 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan tiếp giáp Hình 64

*

a) Viết ba tia cội A và bố tia nơi bắt đầu B

b) Viết nhị tia trùng nhau nơi bắt đầu A cùng hai tia trùng nhau cội B

c) Viết hai tia đối nhau gốc A cùng hai tia đối nhau cội B 


Câu 5 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Phát biểu tương đối đầy đủ các xác minh sau:

a) Điểm I ngẫu nhiên nằm trên đường thẳng xy là gốc bình thường của nhì tia cùng

b) Điểm K nằm giữa hai điểm M cùng N thì:

- nhì tia với đối nhau

- nhì tia MK với trùng nhau

- hai tia NK cùng NM


Câu 6 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều 

Trong những câu sau, câu như thế nào đúng?

a) hai tia chung gốc thì đối nhau

b) hai tia tầm thường gốc thuộc nằm trên một con đường thẳng thì đối nhau

c) Hai tia chung gốc tạo nên thành một đường thẳng thì đối nhau


Câu 7 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho nhì tia đối nhau Ax với Ay. đem điểm M ở trong tia Ax, điểm N ở trong tia Ay (M với N không giống A)

a) Trong ba điểm A, M, N, điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại?

b) hai điểm A và N nằm cùng phía xuất xắc khác phía đối với điểm M?


Từ khóa tra cứu kiếm: Giải sách cánh diều lớp 6, toán 6 tập 2 sách cánh diều, giải toán 6 tập 2 sách mới, bài bác 4 tia sách cánh diều, sách cánh diều nxb sư phạm

Giải SBT lớp 6 kết nối tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 liên kết tri thứcGiải SBT Toán 6 kết nối tri thứcGiải SBT Khoa học tự nhiên 6 liên kết tri thứcGiải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 liên kết tri thứcGiải SBT tin học 6 liên kết tri thứcGiải SBT công dân 6 liên kết tri thứcGiải SBT technology 6 liên kết tri thứcGiải SBT giờ đồng hồ Anh 6 kết nối tri thứcGiải SBT vận động trải nghiệm 6 kết nối tri thứcGiải SBT âm nhạc 6 liên kết tri thứcGiải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức


Văn 6 tập 1 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-1.html">Soạn văn 6 tập 1 lớp 6 chân trời sáng tạo
Văn 6 tập 2 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-2.html">Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 chân trời sáng tạo
Toán 6 tập 1 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-1.html">Giải toán 6 tập 1 bàn chân trời sáng sủa tạo
Toán 6 tập 2 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-2.html">Giải toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-khoa-hoc-tu-nhien-6.html">Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử và địa lí 6 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-lich-su-va-dia-li-6.html">Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải âm thanh 6 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-am-nhac-6.html">Giải âm thanh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải mĩ thuật 6 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-mi-thuat-6.html">Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải công dân 6 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-dan-6.html">Giải công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải technology 6 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-nghe-6.html">Giải technology 6 chân trời sáng sủa tạo


Xem thêm: Giải Toán Lớp 6: Bài 8 Trang 9 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Bài 8 Trang 9 Sgk Toán 6 Tập 2

Giải hưởng thụ hướng nghiệp 6 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-trai-nghiem-huong-nghiep-6.html">Giải chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo