Giải bài bác tập SGK Toán 6 – tập 1 – Sách Kết nối trí thức – Bài: bài xích tập cuối chương II============Bài: bài tập cuối chương IIChương =============

Bài tập 2.53: Tìm x ∈ 50; 108; 189; 1 234; 2 019; 2 020 sao cho:

a) x – 12 phân tách hết mang lại 2;

b) x – 27 phân chia hết mang đến 3;

c) x + 20 chia hết đến 5;

d) x + 36 phân tách hết mang lại 9.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 1 ôn tập chương 2

Lời giải:

a) x – 12 chia hết đến 2

Mà 12 chia hết mang lại 2 đề nghị x phân chia hết mang đến 2

Vậy quý hiếm của x thỏa mãn là 50, 108, 1 234, 2 020.

b) x – 27 phân chia hết mang đến 3;

Mà 27 phân tách hết mang lại 2 phải x chia hết đến 3

Vậy cực hiếm của x thỏa mãn là 108, 189, 2 019.

c) x + trăng tròn chia hết mang lại 5;

Mà trăng tròn chia hết mang đến 5 buộc phải x phân chia hết đến 5

Vậy cực hiếm của x vừa lòng là 50, 2 020.

d) x + 36 phân chia hết đến 9

Mà 36 phân tách hết cho 9 đề nghị x phân chia hết đến 9

Vậy cực hiếm của x vừa lòng là 108, 189

Bài tập 2.54: Thực hiện nay phép tính sau rồi phân tích tác dụng ra thừa số nguyên tố

a, $14^2+5^2+2^2$

b, 400 : 5 + 40

Lời giải:

a, $14^2+5^2+2^2 = 196 + 25 + 4 = 225 = 5^2.3^2$

b $400 : 5 + 40 = 80 + 40 = 120 = 2^3.5.3$

Bài tập 2.55: Tìm ƯCLN và BCNN của:

a) 21 với 98

b) 36 và 54

Lời giải:

a) ƯCLN(21, 98) = 7 ; BCNN(21, 98) = 294

b) ƯCLN(36, 54) = 18; BCNN(36, 54) = 108

Bài tập 2.56: những phân số sau đã buổi tối giản chưa? nếu chưa, hãy rút gọn về phân số buổi tối giản.

a, $frac27123$

b, $frac3377$

Lời giải:

a, Ta thấy ƯCLN(27, 123) = 3 buộc phải phân số đã cho chưa buổi tối giản

Ta bao gồm $frac27123 = frac27:3123:3 = frac941$

b, Ta thấy ƯCLN(33, 77) = 11 đề nghị phân số đã mang lại chưa tối giản

Ta tất cả $frac3377 = frac33:1177:11 frac37$

Bài tập 2.57: tiến hành phép tính:

a, $frac512+frac316$

b,$ frac415-frac29$

Lời giải:

a, BCNN(12, 16) = 48 nên chọn lựa mẫu chung là 48


$frac512+frac316 = frac5.412.4+frac3.316.3 = frac2048+frac948 = frac2948$

b, BCNN(15, 9) = 45 nên chọn mẫu bình thường là 45

$ frac415-frac29 = frac4.315.3-frac2.59.5 = frac1245-frac1045= frac245$

Bài tập 2.58: Có 12 trái cam, 18 trái xoài và 30 trái bơ. Mẹ mong Mai chia hầu như mỗi nhiều loại quả đó vào các túi sao cho từng túi đều sở hữu cam, xoài, bơ. Hỏi Mai hoàn toàn có thể chia được nhiều nhất là mấy túi quà?

Lời giải:

Số túi quà nhiều nhất mà Mai chia được là ƯCLN(12, 18, 30)

Mà ƯCLN(12, 18, 30) = 6

Vậy Mai rất có thể chia được không ít nhất 6 túi quà

Bài tập 2.59: Bác tỉnh nam định kì 3 tháng một lần vậy dầu, 6 mon một lần chuyển phiên lốp xe xe hơi của mình. Hỏi nếu bác ấy làm hai vấn đề đó thuộc lúc trong thời điểm tháng 4 năm nay, thì gần nhất lần tiếp sau bác ấy đã cùng làm cho hai câu hỏi đó vào thời điểm tháng mấy.

Lời giải:

Số tháng không nhiều nhất tiếp sau mà bác bỏ Nam làm hai việc đó cùng một tháng là BCNN(3, 6) = 6

Do đó sau 6 tháng nữa bác bỏ sẽ có tác dụng hai vấn đề cùng một tháng.

Vậy nếu bác ấy làm hai việc đó thuộc lúc vào tháng 4 năm nay, thì sớm nhất lần tiếp theo sau bác ấy vẫn cùng làm cho hai vấn đề đó vào thời điểm tháng 10.

Bài tập 2.60: hiểu được hai số 79 cùng 97 là hai số nguyên tố. Hãy tìm ƯCLN cùng BCNN của nhị số này.

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Địa Lý 9 - Giải Bài Tập Tập Bản Đồ Địa Lí 9

Lời giải:

Vì 79 cùng 97 là hai số nguyên tố đề xuất ƯCLN(79, 97) = 1 và BCNN(79, 97) = 79.97 = 7 663

Bài tập 2.61: Biết nhị số $3^a.5^2$ cùng $3^3.5^b$ tất cả ƯCLN là $3^3.5^2$ cùng BCNN là $3^4.5^3$. Search a cùng b

Lời giải:

Ta có: ƯCLN.BCNN = $3^3.5^2.3^4.5^3$

Tích nhị số = $3^a.5^2.3^3.5^b=3^a+3.5^b+2$

Do đó a + 3 = 7 cùng b + 2 = 5 nên a = 4 cùng b = 3

Bài tập 2.62: Bài toán cổ

Bác tê chăn vịt không giống thường

Buộc đi mang đến được chẵn hàng new ưa

Hàng 2 xếp thấy chưa vừa

Hàng 3 xếp vẫn còn đấy thừa một con

Hàng 4 xếp vẫn không tròn

Hàng 5 xếp thiếu thốn một con bắt đầu đầy 

Xếp thành sản phẩm 7, đẹp thay

Vịt bao nhiêu? Tính được ngay new tài.

(Biết số vịt chưa tới 200 con)

Lời giải:

Gọi số vịt là x (x

Vì mặt hàng 5 xếp thiếu hụt 1 con nên x gồm chữ số tận thuộc là 4 hoặc 9

Vì mặt hàng 2, mặt hàng 4 ko xếp được do đó x ko phân chia hết được cho 2 và cho 4 

=> x tất cả chữ số tận thuộc là 9

Vì số vịt xếp được thành 7 hàng đề nghị x phân tách hết mang lại 7

Do đó x ∈ bội của 7 , gồm chữ số tận cùng là 9 cùng x bé thêm hơn 200, cần x ∈ 49; 119; 189