Ôn tập chương 3 Toán số học: Giải bài bác 154 ,155, 156 , 157, 158, 159 ,160, 161 trang 64 Toán 6 ; bài 162 ,163, 164, 165 ,166, 167 trang 65 SGK Toán 6 tập 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 ôn tập chương 3

Bài 154. Cho phân số x/3. Với mức giá trị nguyên như thế nào của x thì ta có:

Đáp án.

Bài 155. Điền số tương thích vào ô vuông:

Bài 156. Rút gọn:

Đáp án.

Bài 157 ôn tập Chương 3 số học tập (Toán 6). Viết những số đo thời gian sau đây với đơn vị chức năng là giờ:15 phút; 45 phút ; 78 phút ; 150 phút.(Ví dụ 6 phút = 6/60h = 1/10h = 0,1h)

Đáp án: a. 15 phút = 60/15h = 1/4h = 0,25h

b. 45 phút = 45/60h = 3/4h = 0,75h

c. 78 phút = 78/60h = 13/10h = 1,3h

d. 150 phút = 150/60h = 5/2h = 2,5h

Bài 158. So sánh hai phân số


Quảng cáo


Giải. A) 

b) nhấn xét: 15/17 + 2/17 = 1

Bài 159. Các phân số sau đây được bố trí theo một quy luật. Hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy điều khoản đó rồi điền tiếp vào vị trí trống một phân số yêu thích hợp:

Đáp án. a. 1/6, 2/6, 3/6,4/6,5/6…

b. 3/24, 5/24, 7/24, 9/24 , 11/24…

c. 4/20, 5/20, 6/20. 7/20…

d. 8/30, 9/30, 10/30, 11/30…

Bài 160. Tìm phân số a/b bằng phân số 18/27, hiểu được ƯCLN (a,b) = 13.

Giải. Ta tất cả a/b = 18/27 = 2/3. ƯCLN (a,b) = 13

Chứng tỏ phân số a/b đã rút gọn đến 13 để được 2/3Vậy:


Quảng cáo


Bài 161 trang 64 Toán 6 . Tính cực hiếm của biểu thức:

Bài 162 trang 65. Tìm x biết:

a) (2,8x – 32) : 2/3 = -90b) (4,5 – 2x) .1/4/7 = 11/4

Giải. a) (2,8x – 32) = -90.(2/3)(2,8x – 32) = -602.8x = -60 + 322,8x = -28x = -28 : 2,8x = -10

b)

(4,5 – 2x).11/7 = 11/14(4,5 – 2x) = 11/14 : 11/7

4,5 – 2x = 11/4 . 7/114,5 – 2x = 7/42x = 4,5 – 7/4 = 9/2 – 7/4 = 11/4x = 11/4 : 2 = 11/8

Bài 163 trang 65 ôn tập chương 3 toán 6. Một shop bán 356,5m vải bao gồm hai loại: vải vóc hoa cùng vải trắng. Biết số vải hoa bằng 78,25% số vải trắng. Tính số mét vải từng loại.

Lời giải chi tiết: Gọi số mét vải trắng là x(m)

Số vải vóc hoa là: x. 78,25%

Ta có: x + x . 78,25% = 356,5

Vậy vải trắng gồm 200m. Vải vóc hoa có 200. 78,25% = 156,5 m.

Bài 164. Khi trả tiền download một cuốn sách theo đúng giá bìa, Oanh được shop trả lại 1200d bởi đã được khuyến mãi kèm theo 10%. Vậy Oanh đã thiết lập cuốn sách với cái giá bao nhiêu?

Giải. Gọi giá cuốn sách là x đồngTa có: x.10% = 12 000x = 12000 : 10/100 = 12000 . 100/10 = 12000 đồngVậy giá cuốn sách là 12 000 đồng.

Bài 165 trang 65. Một fan gửi tiết kiệm 2 triệu đồng, tính ra mỗi thánh lãi được 11200đ. Hỏi tín đồ ấy gửi tiết kiệm chi phí với lãi suất vay bao nhiêu tỷ lệ một tháng?

Giải. Gọi x là lãi vay cần tìmTa bao gồm 2000000 . X = 11200

Vậy người ấy gửi tiết kiệm với lãi vay 0,56% một tháng.

Bài 166. Học kỳ I số học sinh tốt của lớp 6D bằng 2/7  số học viên còn lại. Sang học tập kỳ II, số học viên giỏi tăng thêm 8 bạn nên số học tập sinh giỏi bằng 2/3 số còn lại.Tính số học tập sinh tốt học kì I của lớp 6D.Biết số học viên lớp không nạm đổi.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Bài Ôn Tập Chương 2 Trang 56, Toán Lớp 6 Bài Tập Cuối Chương 2 Trang 56

Giải. Học kỳ I, số HS giỏi = 2.7 số HS còn lại = 2/9 số HS cả lớp.Học kỳ II, số HS xuất sắc = 2/3 số học sinh còn lại = 2/5 số HS cả lớp.Phân số chỉ số HS đã tăng là:

Số HS cả lớp là:

Số học sinh giởi kỳ I của lớp là:

45. 2/9 = 10 (học sinh)

Bài 167. Đố: Đố em lập được một đề toán mà khi dùng máy tính quăng quật túi người giải vẫn bấm liên tiếp như sau:

Đáp án: Một lớp gồm 50 học sinh kết quả xếp loại văn hóa cuối năm cho biết thêm số học viên xếp loại tốt , khá , trung bình, yếu hèn lần lượt chiếm phần 30%,40%,22% cùng 8% số học viên cả lớp. Tính số học viên mỗi loại.