Trả lời thắc mắc ôn tập chương 2 phần Số học trang 98 SGK toán 6 tập 1

Trả lời câu hỏi ôn tập chương 2 Số nguyên trang 98 SGK toán 6 tập 1. Viết tập thích hợp Z những số nguyên: Z = ……………...

Bạn đang xem: Toán lớp 6 ôn tập chương 2

Xem cụ thể


bài bác 107 trang 98 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 107 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Bên trên trục số mang đến hai điểm a, b (h.53). Hãy:

Xem lời giải


bài bác 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. đến số nguyên a khác 0. đối chiếu -a cùng với a, -a với 0

Xem giải mã


bài xích 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Dưới đây là tên cùng năm sinh của một số trong những nhà toán học:

Xem lời giải


bài bác 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Trong các câu sau đây, câu làm sao đúng, câu nào không nên ? mang lại ví dụ minh họa so với các câu không đúng :

Xem giải thuật


bài 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính các tổng sau:

Xem lời giải


bài bác 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố vui: các bạn Điệp đã kiếm được hai số nguyên, số đầu tiên (2a) bởi hai lần số thiết bị hai (a)...

Xem giải mã


bài 113 trang 99 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 113 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền những số 1, -1, 2, -2, 3, -3 vào các ô trống ở hình vuông vắn bên (mỗi số vào một ô)...

Xem lời giải


bài xích 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Liệt kê và tính tổng toàn bộ các số nguyên x thỏa mãn:

Xem giải thuật


bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tra cứu a ∈ Z, biết:

Xem giải mã


bài bác 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính a) (-4).(-5).(-6) ...

Xem giải mã


bài bác 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tra cứu số nguyên x, biết:a)2x – 35 = 15; b)3x + 17 = 2; c)|x – 1| = 0

Xem lời giải


bài xích 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Tính bằng hai cách:a)15.12 – 3.5.10;b)45 – 9.(13+5);c)29.(19 – 13) – 19. (29 – 13).

Xem thêm: 1 Nước Soda Là Gì ? Công Dụng Của Soda Và Cách Sử Dụng Soda 1 Nước Soda Là Gì

Xem lời giải


bài 120 trang 100 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 120 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. đến hai tập hợp: A =3; -5; 7; B = -2; 4; -6; 8a)Có từng nào tích ab (với a ∈A cùng b ∈ B) được tạo thành?

Xem giải thuật


bài 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền các số nguyên tương thích vào các ô trống vào bảng tiếp sau đây sao mang đến tích cho cha số ở bố ô ngay lập tức nhau đều bằng 120:

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Đề hàng đầu - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Đề hàng đầu - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.