Xem lời giải sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" Bài 4. Phép cộng và phép trừ số tự nhiên - Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
Xem lời giải sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" Bài 5. Phép nhân và phép chia số tự nhiên
Xem lời giải sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
Xem lời giải sách "Cánh diều" Bài 3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
Xem lời giải sách "Cánh diều" Bài 4. Phép nhân, phép chia với các số tự nhiên
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 21 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 21 Toán 6 Tập 1 . Điền vào chỗ trống:

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 21 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 21 SGK Toán 6 Tập 1. Điền vào chỗ trống: a) 0 : a = … (a ≠ 0);...

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 6: phép trừ và phép chia

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 22 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 22 Toán 6 Tập 1 . Điền vào ô trống ở các trường hợp có thể xảy ra:

Xem lời giải


Bài 41 trang 22 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 41 trang 22 SGK Toán 6 tập 1. Hà Nội, Huế, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem lời giải


Bài 42 trang 23 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 42 trang 23 SGK Toán 6 tập 1. Các số liệu về kênh đào Xuy-ê (Ai Cập)

Xem lời giải


Bài 43 trang 23 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 43 trang 23 SGK Toán 6 tập 1. Tính khối lượng của quả bí ở hình 18 khi cân thăng bằng

Xem lời giải


Bài 44 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 44 trang 24 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết:

Xem lời giải


Bài 45 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 45 trang 24 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào ô trống sao cho a = b . q + r với

Xem lời giải


Bài 46 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 46 trang 24 SGK Toán 6 tập 1. Trong phép chia cho 2, số dư có thể bằng 0 hoặc 1.

Xem lời giải


Bài 47 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 47 trang 24 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết

Xem lời giải


Bài 48 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 48 trang 24 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này,

Xem lời giải


Bài 49 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 49 trang 24 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ...

Xem lời giải


Bài 50 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 50 trang 24 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tính bỏ túi:

Xem lời giải


Bài 51 trang 25 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 51 trang 25 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Điền số thích hợp vào ô vuông ở hình bên sao cho tổng các số ở mỗi dòng,

Xem lời giải


Bài 52 trang 25 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 52 trang 25 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp

Xem lời giải


Bài 53 trang 25 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 53 trang 25 SGK Toán 6 tập 1. Bạn Tâm dùng 21000 đồng mua vở. Có hai loại vở

Xem lời giải


Bài 54 trang 25 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 54 trang 25 SGK Toán 6 tập 1. Một tàu hỏa cẩn chở 1000 khách du lịch. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang ...

Xem thêm: Glp Là Gì? Tài Liệu, Nguyên Tắc, Yêu Cầu Của Tiêu Chuẩn Glp Quy Trình Kiểm Nghiệm Glp Trong Ngành Dược

Xem lời giải


Bài 55 trang 25 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 55 trang 25 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tính bỏ túi

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.