Trả lời thắc mắc luyện tập, vận động trang 15, 16, 17 Toán 6 tập 2 KNTT. Giải bài bác 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26 trang 18 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài bác 25. Phép cùng và phép trừ phân số – Chương 6 Phân số

Hoạt đụng 1

Em hãy nhắc lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu mã ( có tử và chủng loại dương) rồi tính những tổng (dfrac811 + dfrac311) cùng (dfrac912 + dfrac1112).

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài phép trừ phân số

– đề cập lại quy tắc cộng hai phân số thuộc mẫu

– lấy tử cùng tử và không thay đổi mẫu.

Quy tắc cộng hai số nguyên cùng mẫu:

Ta mang tử số cùng với nhau và giữ nguyên mẫu số.

(dfrac811 + dfrac311 = dfrac8 + 311 = dfrac1111 = 1)

(dfrac912 + dfrac1112 = dfrac9 + 1112 = dfrac2012)( = dfrac20:412:4 = dfrac53)

Luyện tập 1

Tính:

(dfrac – 712 + dfrac512); (dfrac – 811 + dfrac – 1911)

Cộng các tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

(dfrac – 712 + dfrac512 = dfrac – 7 + 511 = dfrac – 211);

(dfrac – 811 + dfrac – 1911 = dfrac – 8 + left( – 19 ight)11 = dfrac – 2711)

Hoạt đụng 2

Để thực hiện phép cộng (dfrac57 + dfrac – 34), em hãy làm cho theo quá trình sau:

+ Quy đồng mẫu hai phân số (dfrac57) với (dfrac – 34)

+ áp dụng quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu mã để tính tổng nhị phân số sau khi đã quy đồng.

+ Quy đồng chủng loại hai phân số (dfrac57) với (dfrac – 34)

+ Cộng các tử số và không thay đổi mẫu.

(dfrac57 = dfrac5.47.4 = dfrac2028) với (dfrac – 34 = dfrac – 3.74.7 = dfrac – 2128)

(dfrac2028 + dfrac – 2128 = dfrac20 + left( – 21 ight)28 = – dfrac128)

Luyện tập 2

Tính (dfrac – 58 + dfrac – 720)

+ Quy đồng mẫu hai phân số (dfrac – 58) cùng (dfrac – 720)

+ Cộng các tử số và không thay đổi mẫu.

BCNN(8,20) = 40

(dfrac – 58 = dfrac – 5.58.5 = dfrac – 2540) với (dfrac – 720 = dfrac – 7.220.2 = dfrac – 1440)

(dfrac – 2540 + dfrac – 1440 = dfrac – 25 + left( – 14 ight)40 = dfrac – 3940)

Hoạt đụng 3

Tính các tổng (dfrac12 + dfrac – 12); (dfrac12 + dfrac1 – 2)

Em gồm nhận xét gì về các kết quả nhận được?

Đưa về cùng 2 phân số tất cả cùng mẫu mã số

(eginarrayldfrac12 + dfrac – 12 = dfrac1 – 12 = 0\dfrac12 + dfrac1 – 2 = dfrac12 + dfrac – 12 = 0endarray)

Các phép tính trên hồ hết có công dụng bằng 0.

Luyện tập 3

Tìm số đối của những số sau: (dfrac13;dfrac – 13) và (dfrac – 45)

Hai số điện thoại tư vấn là đối nhau nếu hai tổng của chúng bởi 0.


( – dfracab = dfrac – ab = dfraca – b)

Số đối của (dfrac13) là ( – dfrac13) vày (dfrac13 + left( – dfrac13 ight) = 0)

Số đối của (dfrac – 13) là (dfrac13) do (dfrac13 + dfrac – 13 = dfrac13 + left( – dfrac13 ight) = 0)

Số đối của (dfrac – 45) là (dfrac45) vày (dfrac – 45 + dfrac45 = dfrac – 4 + 45 = 0)

Luyện tập 4

Tính một bí quyết hợp lí: (B = dfrac – 19 + dfrac87 + dfrac109 + dfrac – 297)

Nhóm các phân số tất cả cùng mẫu mã và cùng với nhau trước.

(eginarraylB = dfrac – 19 + dfrac87 + dfrac109 + dfrac – 297\ = left( dfrac – 19 + dfrac109 ight) + left( dfrac87 + dfrac – 297 ight)\ = dfrac99 + dfrac – 217 = 1 – 3 = – 2endarray)

Hoạt động 4

Em hãy kể lại quy tắc trừ nhị phân số cùng mẫu mã (cả tử cùng mẫu rất nhiều dương) vẫn học rồi tính những hiệu sau: (dfrac713 – dfrac513) cùng (dfrac34 – dfrac15)

*Nếu 2 phân số đã cùng mẫu thì mang tử số của phân số trước tiên trừ đi tử số của phân số vật dụng hai và không thay đổi mẫu.

(dfrac713 – dfrac513 = dfrac7 – 513 = dfrac213) cùng (dfrac34 – dfrac15 = dfrac1520 – dfrac420 = dfrac15 – 420 = dfrac1120)

Luyện tập 5

Tính

a) (dfrac35 – dfrac – 13)

b) ( – 3 – dfrac27)

– Quy đồng mẫu hai phân số.

– lấy tử số của phân số đầu tiên trừ đi tử số của phân số máy hai và không thay đổi mẫu.

a) (dfrac35 – dfrac – 13)

( = dfrac3.35.3 – dfrac – 1.53.5)

( = dfrac915 – dfrac – 515 = dfrac9 – left( – 5 ight)15 = dfrac1415)

b) ( – 3 – dfrac27)

(eginarrayl = dfrac – 3.71.7 – dfrac27\ = dfrac – 217 – dfrac27\ = dfrac – 21 – 27\ = dfrac – 237endarray)

Thử thách nhỏ

Thay dấu “?” bằng các phân số thích hợp để hoàn thành xong sơ vật dưới đây, biết số trong mỗi ô ở hàng trên bởi tổng của nhì số kề nó trong nhì ô ở mặt hàng dưới.


*

Tìm số mặt hàng trên lúc biết 2 số ở hàng dưới: Tính tổng hai số hàng dưới.

Tìm số hàng bên dưới khi biết một số ít hàng bên trên và 1 số hàng dưới: mang số hàng trên trừ số sản phẩm dưới đã biết.

*

Dấu “?” ở đây bằng (dfrac125 + dfrac – 625 = dfrac1 + left( – 6 ight)25 = dfrac – 525 = dfrac – 15)

*

Dấu “?” ở đây bằng (dfrac825 – dfrac – 625 = dfrac8 – left( – 6 ight)25 = dfrac1425)

*

Dấu “?” ở đây bằng (dfrac825 + dfrac – 525 = dfrac325)

Giải bài bác 6.21 trang 18 SGK Toán 6 tập 2

Tính:

a) (dfrac – 113 + dfrac913)

b) (dfrac – 38 + dfrac512)

Cộng hai phân số thuộc mẫu: Cộng các tử số và giữ nguyên mẫu

Cộng hai phân số khác mẫu:

– Quy đồng những phân số

– Cộng các tử số và giữ nguyên mẫu.

a) (dfrac – 113 + dfrac913)

( = dfrac – 1 + 913 = dfrac813)

b) (dfrac – 38 + dfrac512)

(eginarrayl = dfrac – 3.38.3 + dfrac5.212.2\ = dfrac – 924 + dfrac1024 = dfrac124endarray)

Bài 6.22 trang 18 Toán 6 tập 2

Tìm số đối của những phân số sau:

(dfrac – 37;dfrac613;dfrac4 – 3)

Số đối của (dfrac – 37) là (dfrac37)

Số đối của (dfrac613) là ( – dfrac613)

Số đối của (dfrac4 – 3) là (dfrac43)

Bài 6.23 Toán 6 tập 2

Tính

a) (dfrac – 53 – dfrac – 73)

b) (dfrac56 – dfrac89)

Trừ nhì phân số thuộc mẫu: lấy tử số của phân số đầu tiên trừ đi tử số của phân số trang bị hai và giữ nguyên mẫu.

Trừ nhì phân số khác mẫu:

– Quy đồng chủng loại hai phân số.

– rước tử số của phân số đầu tiên trừ đi tử số của phân số sản phẩm hai và không thay đổi mẫu.

a) (dfrac – 53 – dfrac – 73)( = dfrac – 5 – left( – 7 ight)3 = dfrac23)

b) (dfrac56 – dfrac89)( = dfrac5.36.3 – dfrac8.29.2 = dfrac1518 – dfrac1618)( = dfrac15 – 1618 = dfrac – 118)

Bài 6.24 trang 18 SGK Toán 6 tập 2

Tính một biện pháp hợp lí:

(A = left( – dfrac311 ight) + dfrac118 – dfrac38 + left( – dfrac811 ight))

Nhóm các phân số bao gồm cùng mẫu và cộng hoặc trừ với nhau trước.

(eginarraylA = left( – dfrac311 ight) + dfrac118 – dfrac38 + left( – dfrac811 ight)\ = left< left( – dfrac311 ight) + left( – dfrac811 ight) ight> + left( dfrac118 – dfrac38 ight)\ = dfrac – 1111 + dfrac88 = – 1 + 1 = 0endarray)

Bài 6.25 trang 18 Toán 6 tập 2

Chị bỏ ra mới đi làm việc và nhận được tháng lương đầu tiên. Chị quyết định dùng (dfrac25) số tiền đó để ngân sách chi tiêu trong tháng, dành (dfrac14) số tiền để mua quà biếu cha mẹ. Tìm số phần tiền lương sót lại của chị Chi.

Tính tổng phần lương đã chi tiêu và sở hữu quà.

Phần chi phí lương còn lại = 1- phần lương đã túi tiền và cài đặt quà.

Tổng phần lương đã chi tiêu và tải quà là:

(dfrac25 + dfrac14 = dfrac2.45.4 + dfrac1.54.5)( = dfrac820 + dfrac520 = dfrac8 + 520 = dfrac1320)

Phần chi phí lương còn sót lại :

(1 – dfrac1320 = dfrac2020 – dfrac1320 = dfrac20 – 1320 = dfrac720)

Giải bài 6.26 trang 18 Toán 6 tập 2

Mai tự nhẩm tính về thời hạn biểu của bản thân mình trong một ngày thì thấy (dfrac13) thời hạn là giành riêng cho việc học ở trường ; (dfrac124) thời gian là dành riêng cho chuyển động ngoại khóa; (dfrac716) thời hạn dành cho vận động ăn, ngủ. Còn lại là thời hạn cho các công việc cá nhân khác. Hỏi:

a) Mai đã chiếm lĩnh bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho việc học làm việc trường và hoạt động ngoại khóa?

b) Mai đã chiếm lĩnh bao nhiêu phần thời hạn trong ngày cho những công việc cá nhân khác?

a) Tính tổng thời gian ở trường và chuyển động ngoại khóa.

Xem thêm: Linh Kiện Bán Dẫn Là Gì ? Công Dụng Của Vật Liệu Bán Dẫn Bạn Đã Biết Chưa!

b)

– Tính tổng thời hạn đã dùng = thời hạn ở trường + vận động ngoại khóa+ăn, ngủ.

– thời gian còn lại = 1- tổng thời gian đã dùng

a)

Thời gian sinh sống trường và chuyển động ngoại khóa:

(dfrac13 + dfrac124 = dfrac1.83.8 + dfrac124 = dfrac824 + dfrac124 = dfrac924 = dfrac38)

b)

Tổng thời gian đã cần sử dụng :

(dfrac38 + dfrac716 = dfrac3.28.2 + dfrac716 = dfrac616 + dfrac716 = dfrac1316)

Thời gian còn lại:

(1 – dfrac1316 = dfrac1616 – dfrac1316 = dfrac16 – 1316 = dfrac316)