Tiếp tục làm bài luyện tập Quy đồng mẫu các phân số giải bài bác 32, 33 trang 19; bài xích 34, 35, 36 trang 20 SGK Toán 6.

Bạn đang xem: Trả lời luyện tập vận dụng 2 trang 19 sgk toán 6 cánh diều tập 2

Mục đích: Rèn kỹ năng quiđồng chủng loại số nhiều phân số , thế được các bước tiến hành qui đồng mẫu những phân số .

Giải thành thạo những bài tập về qui đồng mẫu những phân số (các phân số này còn có mẫu là số không thực sự 3 chữ số)

Bài 32. Quy đồng mẫu các phân số:

a) -4/7, 8/9, -10/21 b) 5/23.3, 7/23.11

Giải: a) mẫu mã số Chung = BCNN (7;9;21)=32.7=63

Thừa số phụ: 63:7=9; 63:9=7; 63:21=3

*

b) mẫu số chung: 23 .3 . 11 = 264

*

Bài 33. Quy đồng mẫu các phân số

a) 3/-20, -11/-30, 7/15; b) -6/-35, 27/-180, -3/-28

a) MSC: 60


Quảng cáo


*

b) MSC: 140

*

Bài 34. Quy đồng mẫu những phân số:

a) -5/5, 8/7; b) 3, -3/5, -5/6 c) -9./7, -19/15, -1

HD: a) Ta tất cả -5/5 = -1 (-7/7 = 1) cần -5/5 = -7/7; 8/7

b) 3 = 90/30; -3/5 = -18/30; -5/6 = -25/30


Quảng cáo


c) -9/7 = -135/105, -19/15 = -133/105, -1 = -105/105

Bài 35. Rút gọn rồi quy đồng mẫu những phân số:

a) -15/90, 120/600, -75/150; b) 54/-90, -180/288, 60/-135

a) Ta có:

15/90, 120/600, -75/150

⇔ -1/6, 1/5, -1/2

Mẫu chung: 30⇔-5/30; 16/30; -1/2 = -15/30

b) 54/-90, -180/288, 60/-135

⇔ -54/90, -180/288, -60/135⇔ -3/5, -5/8, -4/9MSC = 360⇔ -216/360; -255/360; -160/360

Bài 36. Đố vui: nhị bức hình ảnh dưới trên đây chụp những di tích nào?

*
Cho những dãy phân số sau:
*

Hãy quy đồng mẫu những phân số của từng hàng số rôi đoán thừa nhận phân số thứ tư của hàng đó; viết nó bên dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở hàng đó vào ô khớp ứng với phân số ấy sinh sống hình 6. Khi đó, em sẽ hiểu rằng hai địa danh của vn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa quả đât vào năm 1999.Chẳng hạn, ở hàng đầu gồm ghi chữ N, quy đồng chủng loại ta được 2/10, 3/10, 4/19 bắt buộc phân số thứ bốn là 5/10. Nó bao gồm dạng về tối giản 1/2, vì thế ta điền chữ N vào hai ô ứng cùng với số một nửa trên hình 6.

Xem thêm: 3/4 Của Một Số Bằng 192 Thì Số Đó Là 96, Giúp Tôi Giải Toán

*

*

*

Điền vào ô trống được như sau:

*

HỘI AN MỸ SƠN: Đây là 2 địa danh rất lừng danh của việt nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào khoảng thời gian 1999.