Xem lời giải sách "Kết nối học thức với cuộc sống"
*
Bài 2. Bí quyết ghi số tự nhiên và thoải mái - Toán 6 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường
Xem giải mã sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 2. Tập hòa hợp số từ nhiên. Ghi số tự nhiên
Xem giải mã sách "Cánh diều"
*
Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên và thoải mái
kim chỉ nan ghi số tự nhiên

Có mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Cần sử dụng mười chữ số này rất có thể viết được mọi số. Một số có thể có một hoặc nhiều chữ số.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 3 ghi số tự nhiên

Xem chi tiết


Trả lời thắc mắc Bài 3 trang 9 Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 3 trang 9 Toán 6 Tập 1. Hãy viết:

Xem giải thuật


bài xích 11 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên và thoải mái có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị chức năng là 7

Xem giải mã


bài 12 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 12 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp các chữ số của số 2000.

Xem giải mã


bài 13 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 13 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất bao gồm bốn chữ số.

Xem giải thuật


bài 14 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 14 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Dùng tía chữ số 0, 1, 2, hãy viết toàn bộ các số tự nhiên và thoải mái có cha chữ số mà các chữ số khác nhau.

Xem giải thuật


bài 15 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 15 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Đọc các số La Mã sau: XIV ; XXVI.

Xem thêm: Dfu Mode Và Recovery Mode Là Gì ? Cách Vào Recovery Trên Android Và Ios

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 3 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 3 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 3 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài bác 3 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 6 - bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - bài bác 3 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com giữ hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.