Xem giải thuật sách "Kết nối học thức với cuộc sống"
*
Bài 17. Phép phân tách hết. Ước và bội của một trong những nguyên
Xem lời giải sách "Chân trời sáng sủa tạo"
*
Bài 9. Ước và bội
triết lý Bội và ước của một số trong những nguyên

Cho a, b là mọi số nguyên, b ≠ 0. Nếu gồm số nguyên q sao để cho a = bq thì ta nói a phân chia hết đến b

Xem cụ thể


Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 13 trang 96 Toán 6 Tập 1. Viết các số 6, -6 kết quả của nhị số nguyên.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 13 bội và ước của một số nguyên

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc Bài 13 trang 97 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 97 Toán 6 Tập 1. A) Tìm cha bội của -5;

Xem lời giải


bài bác 101 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 101 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Tìm kiếm năm bội của: 3; -3.

Xem giải mã


bài bác 102 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 102 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Tìm toàn bộ các ước của: -3; 6; 11; -1.

Xem lời giải


bài xích 103 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 103 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Mang đến hai tập vừa lòng số A = 2; 3; 4; 5; 6, B = 21; 22; 23.

Xem thêm: Lý Thuyết Ngẫu Lực Là Gì ? Nêu Một Vài Ví Dụ Về Ngẫu Lực ? Ngẫu Lực Là Gì

Xem giải mã


bài bác 104 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 104 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Search số nguyên x, biết:

Xem giải thuật


bài bác 105 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 105 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Điền số vào ô trống cho đúng:

Xem giải mã


bài bác 106 trang 97 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 106 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Tất cả hai số nguyên a, b không giống nhau nào mà

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 1 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 6 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 6 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 7 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 7 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com giữ hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.