Trả lời thắc mắc Bài 9 trang 85 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 9 trang 85 Toán 6 Tập 1 . Từ hình 50 sau đây ta có thể rút ra mọi nhận xét gì ?

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc Bài 9 trang 86 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 9 trang 86 Toán 6 Tập 1 . Search số nguyên x, biết: x + 4 = -2.

Bạn đang xem: Toán 6 quy tắc chuyển vế

Xem lời giải


bài xích 61 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 61 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tìm kiếm số nguyên x, biết:

Xem giải mã


bài 62 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tìm kiếm số nguyên a, biết:

Xem giải mã


bài 63 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 63 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tra cứu số nguyên x, hiểu được tổng của bố số

Xem lời giải


bài 64 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 64 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Mang lại a ∈ Z. Tra cứu số nguyên x, biết:

Xem lời giải


bài 65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Mang lại a, b ∈ Z. Tìm kiếm số nguyên x, biết: a) a + x = b ...

Xem lời giải


bài 66 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 66 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tra cứu số nguyên x, biết: 4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)

Xem giải thuật


bài 67 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 67 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (-37) + (-112);b) (-42) + 52;c) 13 - 31;d) 14 - 24 - 12;e) (-25) + 30 - 15.

Xem giải mã


bài bác 68 trang 87 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 68 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Một đội nhóm bóng đá năm kia ghi được 27 bàn cùng để thủng lưới 48 bàn

Xem giải mã


bài 69 trang 87 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 69 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Trong bảng dưới đây có nhiệt độ độ tối đa và nhiệt độ thấp độc nhất của từng số thành phố vào hằng ngày nào đó.

Xem giải thuật


bài bác 70 trang 88 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 70 trang 88 SGK Toán 6 tập 1. Tính những tổng sau một phương pháp hợp lí:

Xem giải thuật


bài bác 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1. Đố: cho chín tấm bìa tất cả ghi số và chia thành ba nhóm như hình 51.

Xem thêm: Reward Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Reward Là Gì

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 9 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 9 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 9 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài xích 9 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài bác 9 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.