- Chọn bài bác -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp các số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số từ nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập hợp conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cộng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ và phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy vượt với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: phân chia hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: máy tự tiến hành các phép tínhBài 10: đặc điểm chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: tín hiệu chia hết đến 2, cho 5Luyện tập trang 39Bài 12: dấu hiệu chia hết mang lại 3, đến 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một trong những ra vượt số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước thông thường và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung to nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài tập)

Xem tổng thể tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải toán 6 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài tập) giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 6 để giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lí và thích hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học tập khác:

Câu hỏi ôn tập chương một số ít học 6

1 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): Viết dạng tổng thể các đặc điểm giao hoán, phối kết hợp của phép cộng, phép nhân, đặc thù phân phối của phép nhân so với phép cộng.

Bạn đang xem: Toán 6 ôn tập chương 1

Trả lời:

Phép tínhCộngNhân
Giao hoána + b = b + aa.b = b.a
Kết hợp(a + b) + c = a + (b + c)(a.b).c = a.(b.c)
Phân phối a(b + c) = ab + ac

2 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): Lũy vượt bậc n của a là gì?

Trả lời:

Lũy quá bậc n của a là tích của n vượt số bằng nhau, mỗi thừa số bởi a:

an = a . A . .... . A (n ≠ 0) n vượt số3 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): Viết phương pháp nhân hai lũy thừa cùng cơ số, chia hai lũy thừa thuộc cơ số.

Trả lời:

– Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số:

am . An = am+n

– chia hai lũy thừa thuộc cơ số:

am : an = am-n (a ≠ 0; m ≥ n)

4 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): bao giờ ta nói số tự nhiên a phân chia hết cho số tự nhiên và thoải mái b.

Trả lời:

Số tự nhiên a phân tách hết đến số tự nhiên và thoải mái b không giống 0 nếu tất cả số thoải mái và tự nhiên k làm thế nào để cho a = b.k.

Kí hiệu: a ⋮ b

5 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): vạc biểu với viết dạng tổng thể hai đặc điểm chia không còn của một tổng.

Trả lời:

– tính chất 1: a ⋮ m cùng b ⋮ m => (a + b) ⋮ m

Tổng quát: Nếu toàn bộ các số hạng của một tổng hầu như chia hết mang đến cùng một vài thì tổng phân tách hết mang lại số đó.

a ⋮ m, b ⋮ m cùng c ⋮ m => (a + b + c) ⋮ m

– đặc thù 2: a :/. M và b ⋮ m => (a + b) :/. M

Tổng quát: nếu chỉ có một trong những hạng của tổng không phân chia hết cho một số, còn các số hạng khác các chia hết mang đến số đó thì tổng không chia hết mang lại số đó.

a :/. M, b ⋮ m và c ⋮ m => (a + b + c) :/. M


6 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): phạt biểu các dấu hiệu phân chia hết cho 2, mang đến 3, đến 5, đến 9.

Trả lời:

– dấu hiệu chia hết mang lại 2: các số gồm chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì phân chia hết đến 2 cùng chỉ phần nhiều số đó new chia hết cho 2.

– tín hiệu chia hết mang lại 3: các số tất cả tổng những chữ số phân chia hết mang đến 3 thì phân chia hết cho 3 cùng chỉ phần đa số đó new chia hết đến 3.

– dấu hiệu chia hết mang đến 5: những số tất cả chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì phân tách hết mang đến 5 với chỉ phần lớn số đó bắt đầu chia hết mang đến 5.

– dấu hiệu chia hết mang đến 9: các số bao gồm tổng các chữ số chia hết cho 9 thì phân chia hết mang đến 9 với chỉ đa số số đó bắt đầu chia hết mang đến 9.

7 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): cố gắng nào là số nguyên tố, phù hợp số ? mang đến ví dụ.

Trả lời:

– Số yếu tố là số từ nhiên to hơn 1, chỉ tất cả hai ước là 1 trong và thiết yếu nó.

Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, …

– hòa hợp số là số trường đoản cú nhiên to hơn 1, có rất nhiều hơn hai ước.

Ví dụ: 4, 6, 8, 9, …

8 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): vậy nào là nhì số nguyên tố với mọi người trong nhà ? mang lại ví dụ.

Trả lời:

– hai số tất cả ƯCLN bằng 1 hotline là các số nguyên tố thuộc nhau.

Ví dụ: 8 với 9 là nhì số nguyên tố thuộc nhau.

9 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): ƯCLN của nhị hay những số là gì ? Nêu phương pháp tìm.

Trả lời:

– ƯCLN của nhị hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

– giải pháp tìm:

cách 1: phân tích mỗi số ra vượt số nguyên tố.

bước 2: chọn ra những thừa số thành phần chung.

bước 3: Lập tích những thừa số sẽ chọn, mỗi thừa số rước với số mũ nhỏ tuổi nhất của nó. Tích chính là ƯCLN đề nghị tìm.

10 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): BCNN của hai hay các số là gì ? Nêu cách tìm.

Trả lời:

– BCNN của nhị hay các số là số nhỏ dại nhất khác 0 vào tập hợp các bội chung của những số đó.

– phương pháp tìm:

cách 1: phân tích mỗi số ra quá số nguyên tố.

bước 2: lựa chọn ra những thừa số nguyên tố phổ biến và riêng.

cách 3: Lập tích các thừa số đang chọn, từng thừa số mang với số mũ lớn số 1 của nó. Tích sẽ là BCNN yêu cầu tìm.

Bài 159 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm kết quả của các phép tính:

a) n – n ; b) n:n ; c) n + 0

d) n – 0 ; e) n.0 ; g) n.1 ; h) n:1

Lời giải:

a) n – n = 0 ; b) n:n = 1 ; c) n + 0 = n

d) n – 0 = n ; e) n.0 = 0 ; g) n.1 = n ;

h) n:1 = n

Có bạn nào có thắc mắc rằng n là gì không?. Ở trên đây n là một số tự nhiên nhé.

Bài 160 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): tiến hành các phép tính:

a) 204 – 84:12 ; b) 15.23 + 4.32 – 5.7

c) 56:53 + 23.22 ; d) 164.53 + 47.164

Lời giải:

a) 204 – 84 : 12 = 204 – 7 = 197;

b) 15.23 + 4.32 – 5.7 = 15.8 + 4.9 – 5.7 = 120 + 36 – 35 = 121.

c) 56 : 53 + 23.22 = 56 – 3 + 22+3 = 53 + 25 = 125 + 32 = 157.

d) 164.53 + 47.164 = 164.(53+ 47) = 164.100 = 16400.

Bài 161 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): tìm số tự nhiên x biết:

a) 219 – 7(x + 1) = 100 ; b) (3x – 6).3 = 34

Lời giải:

a) 219 – 7(x + 1) = 100

7(x + 1) = 219 – 100

7(x + 1) = 119

x + 1 = 119 : 7

x + 1 = 17

x = 17 – 1

x = 16.

Vậy x = 16.

b) (3x – 6).3 = 34

3x – 6 = 34 : 3

3x – 6 = 33

3x – 6 = 27

3x = 27 + 6

3x = 33

x = 33 : 3

x = 11.

Vậy x = 11.

Bài 162 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Để tìm số thoải mái và tự nhiên x hiểu được nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi phân tách cho 8 thì được 12, ta hoàn toàn có thể viết (x – 3):8 = 12 rồi tìm kiếm x, ta được x = 99.

Bằng biện pháp làm trên, hãy search số tự nhiên x, hiểu được nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8 sau đó chia mang lại 4 thì được 7.

Lời giải:

Ta hoàn toàn có thể viết lại thành: (3x – 8) : 4 = 7.

Tìm x: (3x – 8) : 4 = 7

3x – 8 = 7.4

3x – 8 = 28

3x = 28 + 8

3x = 36

x = 36 : 3

x = 12.

Vậy x = 12.

Bài 163 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Điền những số 25, 18, 22, 33 vào địa điểm trống cùng giải bài toán sau:

Lúc … giờ , bạn ta thắp một ngọn nến có độ cao … cm. Đến … giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ từ cao … cm. Vào một giờ, chiều cao của ngọn nến giảm bao nhiêu xentimet?

Lời giải:

+ vào một ngày, số giờ không thể vượt thừa 24 yêu cầu hai địa chỉ điền giờ chỉ hoàn toàn có thể bằng 18 và 22.

+ 25 với 33 là độ cao ngọn nến. Vì chưng ngọn nến thuở đầu phải cao hơn ngọn nến sau thời điểm cháy đề nghị ta tất cả đề bài xích sau :

Lúc 18 giờ, fan ta thắp một ngọn nến có chiều cao 33cm. Đến 22 giờ thuộc ngày, ngọn nến chỉ cao còn 25cm. Vào một giờ, chiều cao ngọn nến giảm bao nhiêu xentimet ?

+ Giải việc :

Từ 18 giờ mang lại 22 giờ đồng hồ là 22 – 18 = 4 (giờ).

Trong 4 giờ ngọn nến giảm: 33 – 25 = 8 (cm).

Vậy trong một giờ ngọn nến giảm: 8 : 4 = 2 (cm).

Bài 163 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Điền các số 25, 18, 22, 33 vào nơi trống và giải bài toán sau:

Lúc … tiếng , tín đồ ta thắp một ngọn nến có chiều cao … cm. Đến … giờ thuộc ngày, ngọn nến chỉ từ cao … cm. Trong một giờ, độ cao của ngọn nến giảm từng nào xentimet?

Lời giải:

+ vào một ngày, số giờ không thể vượt quá 24 yêu cầu hai địa điểm điền tiếng chỉ hoàn toàn có thể bằng 18 và 22.

+ 25 cùng 33 là độ cao ngọn nến. Do ngọn nến lúc đầu phải cao hơn ngọn nến sau khi cháy đề nghị ta gồm đề bài xích sau :

Lúc 18 giờ, fan ta thắp một ngọn nến có độ cao 33cm. Đến 22 giờ thuộc ngày, ngọn nến chỉ cao còn 25cm. Trong một giờ, chiều cao ngọn nến giảm từng nào xentimet ?


+ Giải vấn đề :

Từ 18 giờ cho 22 giờ đồng hồ là 22 – 18 = 4 (giờ).

Trong 4 giờ ngọn nến giảm: 33 – 25 = 8 (cm).

Vậy trong một giờ ngọn nến giảm: 8 : 4 = 2 (cm).

Bài 164 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): triển khai phép tính rồi phân tích hiệu quả thừa số nguyên tố:

a) (1000 + 1):11 ; b) 142 + 52 + 22

c) 29.31 + 144:122 ; d) 333:3 + 225:152

Lời giải:

a) (1000 + 1) : 11 = 1001 : 11 = 91.

Phân tích ra thừa số nguyên tố: 91 = 7.13

b) 142 + 52 + 22 = 196 + 25 + 4 = 225.

Phân tích ra vượt số nguyên tố: 225 = 152 = (3.5)2 = 32.52.

c) 29.31 + 144 : 122 = 29.31 + 144 : 144 = 899 + 1 = 900

Phân tích ra quá số nguyên tố: 900 = (30)2 = (2.3.5)2 = 22.32.52.

d) 333 : 3 + 225 : 152 = 333 : 3 + 225 : 225 = 111 + 1 = 112.

Phân tích ra vượt số nguyên tố: 112 = 16.7 = 24.7 .

Bài 165 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Gọi p. Là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ phù hợp vào ô vuông:

*

Lời giải:

a) 747 có tổng những chữ số 7 + 4 + 7 = 18 ⋮ 3 đề nghị 747 ⋮ 3.

Do đó 747 ∉ p

235 tất cả tận cùng bởi 5 phải 235 ⋮ 5.

Do kia 235 ∉ phường

Chia 97 mang đến lần lượt 2; 3; 5; 7 phân biệt 97 không phân tách hết mang lại số nào.

Do đó 97 ∈ p

b) Ta có: 123 gồm tổng các chữ tiên phong hàng đầu + 2 + 3 = 6 ⋮ 3 yêu cầu 123 ⋮ 3 ⇒ 835.123 ⋮ 3

Lại có: 318 bao gồm tổng những chữ số 3 + 1 + 8 = 12 ⋮ 3 phải 318 ⋮ 3.

Từ hai điều trên suy ra a = 835.123 + 318 ⋮ 3 đề nghị a ∉ p.

c) 5.7.11 là tích các số lẻ nên là số lẻ

13.17 là tích những số lẻ cần là số lẻ.

Suy ra 5.7.11 + 13.17 là số chẵn, tức là b =5.7.11 + 13.17 ⋮ 2 yêu cầu b ∉ p.

d) c = 2.5.6 – 2.29 = 2.(5.6) – 2.29 = 2.30 – 2.29 = 2.(30 – 29) = 2.1 = 2 là số nguyên tố.

Do đó c ∈ p.

Bài 166 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Viết các tập hòa hợp sau bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

A = x ∈ N

B = {x ∈ N | x ⋮ 12, x ⋮ 15, x ⋮ 18 cùng 0 2.3.7; 180 = 22.32.5

⇒ ƯCLN(84; 180) = 22.3 = 12.

Do đó ƯC(84; 180) = Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

x > 6 nên x = 12.

Hay A = 12.

b) x ⋮ 12, x ⋮ 15, x ⋮ 18 yêu cầu x ∈ BC(12; 15; 18).

12 = 22.3; 15 = 3.5; 18 = 2.32

⇒ BCNN(12; 15; 18) = 22.32.5 = 180

⇒ BC(12; 15; 18) = B(180) = 0;180; 360; 540; 720; ….


0 Bài 167 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): một số trong những sách nếu như xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển phần nhiều vừa đầy đủ bó. Tính số sách đó hiểu được số sách trong khoảng từ 100 mang đến 150.

Lời giải:

Giả sử số sách đó bao gồm a quyển.

Số sách đó xếp thành từng bó 10, 12, 15 quyển mọi vừa đủ

Nghĩa là a là bội của 10; 12; 15.

Hay a ∈ BC (10; 12; 15).

10 = 2.5; 12 = 22.3; 15 = 3.5

⇒ BCNN(10; 12; 15) = 22.3.5 = 60.

Xem thêm: Bằng Trung Cấp Tiếng Anh Là Gì, Trung Cấp Tiếng Anh Là Gì

Do đó BC(10; 12; 15) = B(60) = 0; 60; 120; 180; 240; 300; …

Vì 100 Bài 168 (trang 64 sgk Toán 6 Tập 1): Máy bay trực thăng thành lập và hoạt động năm nào?

Máy cất cánh trực thăng thành lập năm abcd.