Tác phong, lề lối làm việc là 01 trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của một cá nhân, đây cũng là tiêu chí đánh giá cán bộ, Đảng viên. Vậy quy định về tác phong, lề lối làm việc của Đảng viên hiện nay thế nào?


*

Câu hỏi: Cho tôi hỏi hiện nay quy định về tác phong, lề lối làm việc của Đảng viên được quy định thế nào? Có mẫu bản kiểm điểm tác phong, lề lối làm việc không?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Cuối năm là thời điểm Đảng viên làm Bản kiểm điểm trong đó, mỗi Đảng viên đều phải tự đánh giá về tác phong, lề lối làm việc của bản thân. Để hiểu hơn về quy định tác phong, lề lối làm việc của Đảng viên, mời bạn theo dõi các thông tin sau:

Tác phong, lề lối làm việc là gì?

Tác phong, lề lối làm việc được hiểu là cách thức, phong cách làm việc, ứng xử với mọi người xung quanh theo một khuôn mẫu, chuẩn mực nhất định.

Bạn đang xem: Tác phong lề lối làm việc của đảng viên là gì

Tác phong, lề lối làm việc được hình thành từ cốt cách, quá trình rèn luyện, trau dồi bản thân trong công việc, cuộc sống, xã hội.

Tác phong, lề lối làm việc cũng là yếu tố quyết định sự thành công của cá nhân.

Một đơn vị, cơ quan, tổ chức có được sự tin tưởng, tính chuyên nghiệp trong công việc hay không cũng có thể dựa vào tác phong của từng cá nhân làm việc ở lĩnh vực đó. Tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực phải tuân thủ theo pháp luật, kỷ cương; theo quy định riêng của từng đơn vị. Bao gồm: kỹ năng, trình độ, tinh thần học hỏi, năng lực sáng tạo, ứng xử giao tiếp…

Tác phong, lề lối làm việc là tiêu chí đánh giá cán bộ, Đảng viên. Ảnh minh họa.

Quy định về tác phong, lế lối làm việc của đảng viên

1. Với Đảng viên

Theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW, trong Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm, mỗi Đảng viên đều phải tự đánh giá về tác phong, lề lối làm việc của bản thân theo các cấp độ: Xuất sắc - Tốt - Trung bình - Kém.

Tác phong, lề lối làm việc của Đảng viên gồm các tiêu chí:

- Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ

- Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc

- Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. 

2. Với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Tại Quyết định 89/QĐ-TW, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý tương tự như Đảng viên, gồm:

- Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ

- Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc

- Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

3. Với cán bộ Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Được thực hiện theo Quy định 214-QĐ/TW tiêu chuẩn cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị quản lý.

Trong đó, tác phong, lề lối làm việc là tiêu chí được xếp cùng nhóm tiêu chí về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật. Cụ thể, về đánh giá tác phong, lề lối làm việc của cán bộ thuộc diện Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý gồm các tiêu chí:

- Nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết đoán, đúng nguyên tắc.

- Có tinh thần hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Bản kiểm điểm tác phong, lề lối làm việc của đảng viên

Về Bản kiểm điểm tác phong, lề lối làm việc của đảng viên bạn có thể tham khảo mẫu sau:

ĐẢNG BỘ ………..Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————

….., ngày … tháng … năm …

 

BẢN KIỂM ĐIỂM TÁC PHONG, LỀ LỐI LÀM VIỆC

Năm ….

Họ và tên:…

Ngày sinh: …

Chức vụ Đảng: …

Chức vụ chính quyền: …

Chức vụ đoàn thể: …

 Đơn vị công tác: …

 Chi bộ : …

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật.

- Về tác phong, lề lối làm việc.

- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Ké

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

Xem thêm: Falafel Là Gì ? Ưu Và Nhược Điểm Của Món Chay Này Falafel Là Gì

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

1. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm

2. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ họ tên)