Công nghệ Servlet được dùng để xây dựng những ứng dụng website, nằm trên máy chủ để làm nhiệm vụ tạo ra trang web động. Trong bài viết dưới đây công ty thiết kế website AIO, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm Servlet là gì

*


Khái niệm Servlet là gì?

Servlet được hiểu là công nghệ dùng để tạo ra các ứng dụng web. Servlet giúp cho chủ thể của web có thể thu thập được, thông tin đầu vào của người truy cập web ở nhiều nguồn khác nhau.

Bạn đang xem: Servlet là gì? tìm hiểu về servlet toàn tập cho người mới

Servlet là một API để cung cấp các interface cùng các lớp trong đó bao gồm các tài liệu. Servlet là một thành phần quan trọng trên máy chủ để tạo ra trang web động có thể giao tiếp. 

Những công dụng tuyệt vời của Servlet

Công dụng chính của Servlet gồm:

Tiếp nhận request từ client và lấy các thông tin từ request đã nhận. Thực hiện chức năng đọc dữ liệu đã nhận được từ khách hàng gửi và truy cập trang web.Servlet truy cập database để xử lý những phát sinh và các nghiệp vụ như: yêu cầu tương tác với cơ sở dữ liệu, thực hiện các cuộc gọi RMI – CORBA, phản hồi trực tiếp để xử lý các dữ liệu, tạo ra kết quả tương ứng.Servlet đóng vai trò gửi dữ liệu rõ ràng, chính xác đến người dùng web dưới nhiều hình thức như văn bản dạng: HTML, XML, hình ảnh Gif, excel… bao gồm cả chức năng gửi cả phản hồi HTTP dạng ẩn cho trình duyệt. 

Servlet có những nhiệm vụ gì?

Nhiệm vụ chính mà Servlet thực hiện là:

Thực hiện đọc dữ liệu rõ ràng do khách hàng hoặc trình duyệt gửi đến cho web chủ.Đọc dữ liệu HTTP ẩn bởi khách hàng gửi, gồm các cookie và những loại phương tiện truyền thông, các chương trình nén mà trình duyệt hiểu được…Servlet có nhiệm vụ xóa dữ liệu và đưa ra các kết quả chính xác. Có thể yêu cầu nói chuyện với một cơ sở dữ liệu qua: cuộc gọi RMI, CORBA, phản hồi trực tuyến gọi dịch vụ Web.Servlet có thể gửi dữ liệu rõ ràng tới khách hàng, bằng nhiều định dạng khác nhau như: văn bản, hình ảnh, nhị phân, Excel…Servlet có thể phản hồi ẩn cho khách hàng bao gồm cả trình duyệt hoặc các trình khác, thiết lập cookie, các tham số bộ nhớ đệm, cùng các tác vụ khác.

Gói Servlet là gì?

Servlets có các lớp Java chạy bởi máy chủ web, có thể dịch và hỗ trợ đặc tả Java Servlet. Ứng dụng Servlets được tạo ra bằng cách sử dụng các gói javax.servlet, javax.servlet.http. Là phần chuẩn của phiên bản Enterprise của Java và là một phiên bản mở rộng của thư viện lớp, giúp hỗ trợ các dự án phát triển với quy mô lớn.

Các lớp nói trên thực hiện các đặc tả Java Servlet và JSP. Để sử dụng ứng dụng bạn chỉ cần thực hiện cài đặt gói servlet, rồi thêm vào Classpath của máy tính là song. Bạn có thể biên dịch các servlet quá trình dịch Java của JDK, hoặc bất kỳ trình biên dịch nào khác.

Môi trường làm việc của Servlet là gì?

Mỗi một Servlet chính là một lớp Java, nên nó cần được thực thi trên máy ảo Java gọi là JVM thông qua một dịch vụ có tên là Servlet engine. Servlet engine sẽ thực hiện tải lớp Servlet đầu tiên mà nó được yêu cầu, hoặc tại thời điểm khi servlet engine bắt đầu làm việc. Sau đó servlet sẽ ngừng tải để tập trung nguồn lực xử lý các yêu cầu khi Servlet engine bị dừng hoặc tắt.

JSP chính là phần mở rộng của Servlet, JSP là đại diện của trang web, còn Servlet chính là đại diện cho thành phần Java. Servlet viết code Java dễ dàng hơn vì vậy những người mới làm quen với Java web, cũng sẽ làm việc tốt hơn và ít gặp trở ngại hơn. 

Nhưng nếu viết code HTML bằng Servlet sẽ rất khó khăn, còn sử dụng JSP thì ngược lại, nó viết code HTML dễ nhưng code Java sẽ rất khó khăn. Vậy nên cần sử dụng cả 2 để việc lập trình trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Trang web bạn xây dựng đang đi theo hướng java web thì bạn nên biết về servlet, bỏi nó chính là core của java web.

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Địa Lý 9 Bài 11, Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 9 Bài 11: Các Nhân Tố Ảnh

*

Vòng đời của Servlet

Vòng đời của Servlet được quản lý bởi Web container. Trang web container sẽ tạo ra một phiên bản Servlet, rồi gọi rainit () method. Khi init () method hoàn thành, Servlet sẽ ở trạng thái sẵn sàng cho bất kỳ yêu cầu dịch vụ nào đã nhận được từ clients. 

Container thực hiện xử lý yêu cầu qua việc tạo ra một thread mới, cho từng yêu cầu mà nó được nhận từ thread pool trong Web Container rồi gọi service () method của Servlet. Container sẽ thực hiện lệnh gọi destroy () method, trước khi tiến hành phá hủy instance. Khi đã phá hủy song Servlet sẽ bị chuyển thành rác chờ thu gom. 

Servlet được chạy trong JVM tương tự như các chương trình Java khác. Servlet Container sẽ tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp của HTTP request, đồng thời cũng chịu trách nhiệm tạo, thực hiện cũng như hủy Servlet.