Scala là sự kết hợp của Scalable cùng Language. Nó được ví như một ngôn ngữ lập trình vạn năng, Scala hỗ trợ cả lập trình sẵn hàm và lập trình phía đối tượng.Scala được manh nha phát triển từ năm 2001 bởi Martin Odersky trên École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Trường đh kỹ thuật Lausanne - Thụy Sĩ). Đến cuối năm 2003, Scala chấp thuận được thành lập trên nền tảng gốc rễ Java, và trên .NET framework hồi tháng 6 năm 2004, tuy vậy Scala đã chấm dứt hỗ trợ .NET framework từ thời điểm năm 2012. Đến lúc này Scala vẫn ở version 2.11.8.

Bạn đang xem: Scala là gì

Tại sao sàng lọc Scala?

Scala là thực hiện biến kiểu dáng tĩnh, xây dựng hàm cùng hướng đối tượng, cú pháp ngắn gọn cùng linh hoạt...Cú pháp ngắn gọn, sáng sủa sủa.Lập trình phía đối tượngLập trình hàm.Có ráng kết hợp với Java.Chạy trên lắp thêm ảo JVM.

Cài để Java: để setup được Scala, trước tiên họ cần thiết lập Java.

Mình gạn lọc java 8, lần lượt thực hiện các lệnh sau

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/javasudo apt-get updatesudo apt-get install oracle-java8-installerCài đặt xong gõ lệnh java -version để bình chọn phiên bạn dạng java được download đặt.java version "1.8.0_101"Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_101-b13)Java HotSpot(TM) 64-Bit server VM (build 25.101-b13, mixed mode)Cài để Scala:

Sau lúc download, giải nén với copy vào thư mục opt, mở tệp tin /etc/environment thêm vào thời điểm cuối PATH mặt đường dấn đến thư mục bin. Ví dụ

/opt/scala-2.11.8/binGõ lệnh phía dướisource /etc/enviromentGiờ hãy thử gõ scala, screen terminal đã như phía dướiWelcome to lớn Scala 2.11.8 (Java HotSpot(TM) 64-Bit hệ thống VM, Java 1.8.0_101).Type in expressions for evaluation. Or try :help.scala>Gõ thử lệnh bên dưới và dìm enter, dòng chữ thân thuộc mà thiết kế viên nào thì cũng đã từng thấy hiện tại ra. Tiếp theo bọn họ cùng khám phá về các cách khai báo biến hóa và các kiểu cực hiếm của Scala nhé.scala> println("Hello world!");Hello world!Khai báo biến: Scala cung ứng 3 giải pháp khai báo biến: val, var, lazy val.

var: lúc 1 biến được khai báo bằng từ khóa val, quý hiếm của biến có thể biến đổi được.

scala> var x=100x: Int = 100scala> x=10x: Int = 10scala>val: lúc một biến được khai báo, quý giá của nó sẽ không còn thể nuốm đổi. Cầm gắng biến đổi giá trị, bọn họ sẽ nhận được lỗi tự trình biên dịch.scala> val x=100x: Int = 100scala> x=10:12: error: reassignment to lớn val x=10 ^scala>lazy val: biến sẽ được gán quý hiếm ở lần hotline đầu tiên.scala> lazy val x = 100x: Int = scala>Kiểu giá trị của Scala:

*

Any, AnyVal, AnyRefs:

Lớp Any là nơi bắt đầu của cây phân cấp cho kiểu giá trị và nó là một trong những abstract class. Toàn bộ các class đều kế thừa trực tiếp hoặc con gián tiếp class này.

Kiểu số:

Hàm (function):

Scala bao gồm cả hàm cùng phương thức. Cách tiến hành là 1 phần của class, mang tên và chữ ký. Hàm là một đối tượng và có thể gán vào biến.

Xem thêm: Giải Sbt Vật Lý 9: Bài 11 - Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 11

Array, List, Range, & Tuple:

Array: một kiểu kết cấu dữ liệu đựng một tập những giá trị thuộc kiểu, mỗi giá trị đi kèm theo với một khóa chỉ định và hướng dẫn (thường là số nguyên). Mảng có kết cấu kiểu key => value. Những giá trị và khóa đi cùng có thể thay đổi.List: tương tự như mảng, có điều cực hiếm các thành phần của danh sách không thể biến đổi được.Range: Một sắp xếp có máy tự các giá trị thứ hạng số nguyên, bao gồm nhiều phương pháp để tạo 1 range, ví dụ:

scala> 1 to 5res0: scala.collection.immutable.Range.Inclusive = Range(1, 2, 3, 4, 5)scala> 1 until 5res1: scala.collection.immutable.Range = Range(1, 2, 3, 4)scala> 1 to đôi mươi by 4res2: scala.collection.immutable.Range = Range(1, 5, 9, 13, 17)Tuple: một cấu trúc có tuần tự có 2 hoặc những giá trị thuộc hoặc khác kiểu. Rất có lợi để gom nhóm các kiểu tài liệu rời rốc hoặc xây dừng một kết cấu dữ liệu. Có 2 giải pháp khai báo tuple, khai báo và truy cập giá trị của thành phần trong tuple chúng ta tham khảo ví dụ phía dướiscala> val tuple = (1,2,"Scala")tuple: (Int, Int, String) = (1,2,Scala)scala> val tuple2 = 1 -> "Scala"tuple2: (Int, String) = (1,Scala)scala> val element2 = tuple2._2element2: String = ScalaVậy là chúng ta đã tra cứu hiểu xong cơ bạn dạng về Scala, bài bác tiếp họ sẽ mày mò về lập trình hướng đối tượng người dùng trong Scala nhé.