Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Refer nghĩa là gì

*
*
*

refer
*

refer /ri"fə:/ ngoại rượu cồn từ quy, quy cho, quy vàoto refer one"s failure to...: quy sự thua trận là ngơi nghỉ tại... chuyển mang đến (ai, tổ chức triển khai nào) giúp xem xét, giao cho nghiên cứu giải quyếtthe matter must be referred to a tribunal: sự việc phải được chuyển đến một toà án nhằm xét xửto refer a question lớn someone"s decision: giao một vụ việc cho ai quyết định chỉ dẫn (ai) đến hỏi (người nào, tổ chức nào)I have been referred to you: tín đồ ta chỉ tôi đến hỏi anhto refer oneself: viện vào, dựa vào, nhờ cậy vàoI refer myself khổng lồ your experience: tôi phụ thuộc kinh nghiệm của anh nội hễ từ xem, tham khảoto refer to lớn one"s watch for the exact time: xem đồng hồ để biết đúng mấy giờto refer khổng lồ a documemt: tìm hiểu thêm một tài liệu ám chỉ, nói đến, nói đến, đề cập đếndon"t refer khổng lồ the matter again: đừng nói đến vấn đề ấy nữathat is the passage he referred to: đó là đoạn ông ta nói đến search đến, viện vào, dựa vào, dựa vào cậy vàoto refer khổng lồ somebody for help: tìm về ai nhằm nhờ cậy ai giúp đỡ; nhờ cậy sự giúp đỡ của ai có liên quan tới, bao gồm quan hệ tới, có dính dáng vẻ tớito refer to lớn something: có tương quan đến việc gì hỏi ý kiếnto refer lớn somebody: hỏi ý kiến airefer lớn drawer ((viết tắt) R.D.) trả lại fan lĩnh séc (trong trường hợp bank chưa giao dịch thanh toán được)referring to lớn your letter (thương nghiệp) tiếp theo bức thư của ông
tham chiếuLĩnh vực: toán & tinchỉ, phía theorefer torút vềrefer to asmệnh danhrefer lớn drawerchỉ dẫn người rút tiền

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): referee, reference, referral, refer, referee


*

*

*

refer

Từ điển Collocation

refer verb PHRASAL VERBS refer to lớn sb/sth

ADV. briefly, in passing He referred to the report in passing. | specifically | commonly The disease was commonly referred to as ‘the green sickness’. | frequently, often | generally, usually | sometimes | always | never | jokingly

VERB + REFER be used lớn The term ‘alexia’ is used khổng lồ refer khổng lồ any acquired disorder of reading.

PREP. as She always referred khổng lồ Ben as ‘that nice man’.

Từ điển WordNet


v.

think of, regard, or classify under a subsuming principle or with a general group or in relation lớn another

This plant can be referred lớn a known species

send or direct for treatment, information, or a decision

refer a patient to lớn a specialist

refer a bill to a committee
Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 14 Sbt, Vật Lý Lớp 9

File Extension Dictionary

ReferBib Document

English Synonym và Antonym Dictionary

refers|referred|referringsyn.: allude direct point recommend send