Giải toán lớp 6 tập 2 bài xích 5: Quy Đồng Mẫu nhiều Phân Số. Giải bài tập trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2. Hướng dẫn giải bài tập 28, 29, 30, 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2.

Bạn đang xem: Quy đồng mẫu nhiều phân số


Lý thuyết bài bác 5: Quy Đồng Mẫu nhiều Phân SốTrả lời thắc mắc bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài bác tập bài bác 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Lý thuyết bài 5: Quy Đồng Mẫu những Phân Số

Quy đồng mẫu số của rất nhiều phân số là chuyển đổi những phân số đó lần lượt thành phần lớn phân số bằng chúng nhưng có cùng chủng loại số với những phân số còn lại.

1. Quy đồng chủng loại hai phân số

Muốn quy đồng nhì phân số ta làm cho như sau:

Bước 1: Tìm một bội thông thường của 2 chủng loại số để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu mã (chia mẫu phổ biến cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và chủng loại của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng chủng loại số nhị phân số cùng Giải: Ta gồm 22 là bội thông thường của 11 cùng 2

Vậy: (thừa số phụ ở đấy là 2)

(thừa số phụ ở đây là 11)

Vậy hai phân số với được quy đồng mẫu mã số thành nhì phân số khớp ứng là với .

2. Các bước quy đồng chủng loại số nhiều phân số với mẫu số dương

Muốn quy đồng các phân số với mẫu số dương ta làm cho như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để là chủng loại chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi chủng loại (bằng phương pháp chia mẫu thông thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và chủng loại của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng chủng loại số của những phân số sau ; .

Giải: Ta có:

BCNN(6; 11; 2) = 66. Vậy mẫu chung của các phân số đã mang lại 66.

Ta có: (thừa số phụ là 11);

(thừa số phụ là 6)

(thừa số phụ là 33).

Vậy 3 phân số ; cùng được quy đồng mẫu số thành 3 phân số tương xứng là ; cùng .

Trả lời thắc mắc bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 bài xích 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

Hãy điền số thích hợp vào ô vuông

*
*
*

Câu hỏi 2 bài xích 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

a) kiếm tìm BCNN của những số 2, 5, 3, 8.

b) Tìm các phân tần số lượt bằng ; ; ; nhưng lại cùng gồm mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8).

Giải:

a) Ta tất cả 8 = 23

Các vượt số thông thường và riêng là 2; 3; 5.

Số mũ lớn số 1 của 2 là 3.

Số mũ lớn số 1 của 3 là 1.

Số mũ lớn nhất của 5 là 1

Khi đó: BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120

b) Ta có những phân mốc giới hạn lượt bằng ; ; ; cơ mà cùng gồm mẫu là BCNN(2,5,3,8) là quy đồng mẫu số các phân số ; ; ; với mẫu bình thường là BCNN(2,5,3,8) = 120.

Ta có:

;

; ; .

Câu hỏi 3 bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2

a) Điền vào vị trí trống để quy đồng mẫu những phân số: với – kiếm tìm BCNN(12, 30):

12 = 22 . 3

30 = …

BCNN(12, 30) = …

– kiếm tìm thừa số phụ:

… : 12 = …

… : 30 = …

– Nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:

;

b) Quy đồng mẫu các phân số: ; ; .

Giải:

a) – search BCNN(12,30)

12 = 22.3

30 = 2 . 3 . 5

BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60

– tìm thừa số phụ:

60 : 12 = 5

60 : 30 = 2

– Nhân tử và chủng loại của từng phân số với thừa số phụ tương ứng:

;

b) Ta có:

44 = 22.11

18 = 2.32

36 = 22.32

BCNN(44,8,36) = 22.32.11 = 396

– vượt số phụ:

396 : 44 = 9

396 : 18 = 22

396 : (-36) = -11

– Nhân tử và chủng loại của từng phân số với vượt số phụ tương xứng ta được công dụng như sau:

;

;

.

Giải bài tập bài 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Bài 28 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

a) Quy đồng mẫu những phân số sau: ; ; .

b) trong số phân số vẫn cho, phân số như thế nào chưa buổi tối giản?

Từ dấn xét đó, ta hoàn toàn có thể quy đồng những phân số này như thế nào?

Giải:

a) Ta có: chủng loại số thông thường là BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Quy đồng mẫu:

(thừa số phụ là 21);

(thừa số phụ là 14);

(thừa số phụ là 6).

b) Ta có phân số chưa phải là phân số về tối giản.

Từ đó ta có thể quy đồng mẫu những phân số đang cho, trước hết cần rút gọn những phân số đã cho thành phân số buổi tối giản rồi hãy quy đồng mẫu.

Ta có: Mẫu thông thường của ; cùng là 48.

Sau khi quy đồng mẫu mã ta được công dụng đơn giản hơn là ;

Bài 29 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) với b) c) với -6

Giải:

a) Ta tất cả mẫu phổ biến là BCNN(8,27) = 8.27 = 216

Vậy = ;

= = .

b) Ta có mẫu phổ biến là BCNN(9,25) = 9.25 = 225

Vậy = = ;

= =

c) Ta bao gồm -6 = buộc phải mẫu bình thường của và -6 là 15

Vậy cùng -6 quy đồng mẫu sẽ là cùng -6 = = .

Bài 30 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) ;

b) ;

c) , , d) , , Giải:

a) Ta gồm mẫu phổ biến là BCNN(120,40) = 120.

Vậy quy đồng mẫu cùng ta được = = b) Rút gọn gàng ta được = Ta tất cả mẫu bình thường của với là BCNN(73,13) = 73.13 = 949

Vậy quy đồng mẫu mã như sau:

= = =

= = c) Ta gồm mẫu số phổ biến là BCNN(30,60,40) = 120.

Vậy quy đồng chủng loại số ta được

= = ,

= = ,

= = .

Xem thêm: Account Suspended Là Gì - Nguyên Nhân Suspend Account

d) Ta bao gồm mẫu số phổ biến là BCNN(60,18,90) = 180

Vậy quy đồng mẫu số ta được:

,

, .

Bài 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Hai phân số sau đây có đều bằng nhau không?