Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Purity là gì
Bạn đang xem: Purity là gì

*

*

*

*

purity /”pjuəriti/ danh từ sự sạch, sự trong sạch, sự tinh khiết, sự nguyên chất sự thanh khiết, sự thuần khiết; sự vào trắng sự trong trắng (ngôn ngữ…)độ sạchair purity: độ sạch sẽ của không khípurity checking: sự check độ sạchđộ tinh khiếtcolor purity: độ trong sáng màucolorimetric purity: độ tinh khiết đo màupolarization purity: độ trong sáng phân cực (vô tuyến thiên hà)purity of colour: độ tinh khiết của màuradioactive purity: độ thuần khiết phóng xạLĩnh vực: điệnđộ trong sáng màuGiải yêu thích Việt Nam: Phẩm hóa học thật thà màu của sản phẩm thu.Ngành nghề: năng lượng điện lạnhsự tinh khiếtcolor purityđộ chuẩn màuhigh purity waternước hết sức trongpurity checkingsự check độ thuần (khiết)purity coilcuộn dây từ hóa thuầnpurity of an emissionđộ thuần khiết của phạt thanhspectral purity of a synthesizer outputđộ thanh khiết phổ của bộ tổng hợpđộ sạchgravity purity: độ sạch sẽ biểu kiếninitial purity: độ sạch bước đầureal purity: độ sạch thực tếtrue purity: độ không bẩn thậtđộ tinh khiếtgravity purity: độ thuần khiết rõinitial purity: độ tinh khiết cách đầureal purity: độ trong sáng thực tếtrue purity: độ trong sáng thậtpurity coefficientđộ nguyên chấtpurity coefficienthệ số phẩm chấtpurity degreeđộ hòa tan của mạchvarietal purityđộ thuần giống như o độ sạch, độ tinh khiết § colorimetric purity : độ thuần khiết đo màu


Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): purification, purist, purity, impurity, purifier, purify, pure, impure, purely


*Xem thêm: Investigation Là Gì ?, Từ Điển Y Khoa Anh Investigate Là Gì, Nghĩa Của Từ Investigate

purity

Từ điển Collocation

purity noun

ADJ. absolute the absolute purity of her love | great, high high-purity silver | ideological | racial | moral

VERB + PURITY maintain, preserve He struggled mập preserve his ideological purity.

PHRASES purity of form/sound/style the building”s unadorned purity of style

Thể Loại: San sẻ kỹ năng Cộng Đồng
Bài Viết: Purity Là Gì – Nghĩa Của từ bỏ Purity