Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Punch là gì
Bạn đang xem: Punch là gì

*

*

*

*

punch /pʌntʃ/ danh từ cú đấm, cú thoi, cú thụia punch on the head: cú đấm vào đầu (thông tục) sức khỏe, lực; đàlớn pull one”s punches (xem) pull ngoại cồn từ đấm, thoi, thụi danh tự ((từ hiếm,nghĩa hiếm) (cũng) puncheon) cái giùi, đồ vật giùi; kìm bấm (vé tàu); cái nhổ đinh, cái đóng đinh sản phẩm công nghệ khoan trang bị rập dấu, máy bỗng rập ngoại động từ giùi lỗ (miếng da, giấy, tôn… bởi cái giùi); bấm (vé tàu… bằng kìm bấm) khoan (lỗ sử dụng máy khoan) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thúc (trâu, bò…) bởi giấy đầu nhọn chọc, thúc bằng gậylớn punch in đóng (đinh) vàolớn punch out nhổ (đinh) ra danh từ rượu pân (rượu mạnh pha nước nóng, đường, sữa, chanh) chén rượu pân tiệc rượu pân danh từ ngựa thồ mập lùn ((cũng) Suffork punch) vật mập lùn, vật béo lùn (Punch) Pân (nhân vật bao gồm trong vở múa rối Pân and Giu-đi)as pleased as Punch thích quá, niềm phần khởi rơn lênas proud as Punch rất là vây vo, dương dương trường đoản cú đắccái bấm lỗđóng dấulàm mịnmáy đục lỗmáy đục lỗ (trên da, giấy)rượu pân (rượu pha con đường nước chanh)sự làm cho mịndouble punchlỗ khoan chồngedge punch cardthẻ đục lỗhole punchcái đục lỗpunch cardphiếu cơ toánpunch cardphiếu cơ toán (bìa nhằm cần áp dụng máy điện toán công sở)punch cardphiếu đục lỗpunch thẻ operatornhân viên cơ toánpunch thẻ operatornhân viên cơ toán (chuyên viên bố trí tính toán bằng máy)punch thẻ readermáy hiểu phiếu đục lỗpunch codemã đục lỗpunch ice creamkem quepunch tapebăng đục lỗsingle punch tablet machinemáy dập viên
Xem thêm: Phone Charger Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Phone Charger Là Gì

*

punch

Từ điển Collocation

punch noun

ADJ. good, powerful | knockout

VERB + PUNCH deliver, give sb, land, swing, throw She gave him a punch on the nose. He can throw a powerful punch. | pull He pulled his punches mập avoid hurting his sparring partner.

PREP. ~ in a punch in the stomach | ~ on She gave him a punch on the nose. | ~ bự a punch mập the jaw

Từ điển WordNet

n.

an iced mixed drink usually containing alcohol cùng prepared for multiple servings; normally served in a punch bowl

v.

drive forcibly as if by a punch

the nail punched through the wall

Oil và Gas Field Glossary

Puncher

English Synonym cùng Antonym Dictionary

punches|punched|punchingsyn.: bang batter beat flog hammer pound pummel rap strike thrash wallop