Dịch vụ phi tư vấn là 1 hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp ráp không thuộc chính sách tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu sát hoạch chạy thử, tổ chức triển khai đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bạn dạng đồ và vận động khác không phải là một kênh dịch vụ tư vấn.

Bạn đang xem: Phi tư vấn là gì


Dịch vụ phi hỗ trợ tư vấn là gì? – Đây là cụm từ thường được áp dụng trong nguyên lý đấu thầu, tuy nhiên nhiều quý khách vẫn chưa nắm vững về định nghĩa cũng tương tự một số lao lý liên quan.

Dịch vụ phi support là gì?

Dịch vụ phi tứ vấn là một trong hoặc một số chuyển động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp ráp không thuộc chính sách tại khoản 45 Điều này (xây lắp bao gồm những các bước thuộc quy trình xây dựng và lắp ráp công trình, hạng mục công trình), nghiệm thu sát hoạch chạy thử, tổ chức triển khai đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và chuyển động khác không phải là một kênh dịch vụ tư vấn cách thức tại khoản 8 Điều này

Định nghĩa trên căn cứ theo khí cụ tại khoản 9 Điều 4 vẻ ngoài đấu thầu 2013.

Đào tạo là một kênh dịch vụ tư vấn hay thương mại dịch vụ phi tứ vấn?

Theo điều khoản tại khoản 9 Điều 4 pháp luật đấu thầu 2013, theo đó huấn luyện và đào tạo là loại hình dịch vụ phi tư vấn.

*

Thẩm định giá là dịch vụ tư vấn hay dịch vụ thương mại phi tư vấn?

Ngoài khái niệm về dịch vụ phi tư vấn là gì?, thì sau đây shop chúng tôi sẽ giải thích thêm về thương mại & dịch vụ tư vấn để lấy ra câu vấn đáp cho câu hỏi: thẩm định giá là dịch vụ tư vấn hay dịch vụ phi bốn vấn?

Theo luật tại khoản 8 Điều 4 luật đấu thầu 2013, dịch vụ hỗ trợ tư vấn được quan niệm như sau:

“Dịch vụ bốn vấn là một trong những hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, tiến công giá report quy hoạch, tổng sơ thứ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu vãn tiền khả thi, report nghiên cứu khả thi, report đánh giá ảnh hưởng môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan liêu tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu; reviews hồ sơ quan lại tâm, làm hồ sơ dự sơ tuyển, làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; cai quản dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, bàn giao công nghệ; các dịch vụ hỗ trợ tư vấn khác”.

Như vậy từ có mang trên, thì đánh giá và thẩm định giá là dịch vụ tư vấn.

Nhà thầu tư vấn

Nhà thầu support tổ chức, cá nhân đóng vai trò tư vấn và tất cả tư cách độc lập về pháp luật và tự do về tài thiết yếu với công ty thầu triển khai hợp đồng, công ty thầu support kiểm định gói thầu đó.

Quyền hạn của nhà thầu bốn vấn:

Theo vẻ ngoài tại Điều 42 phép tắc đấu thầu 2013, bên thầu support được xét lưu ý trúng thầu so với đấu thầu hỗ trợ dịch vụ bốn vấn, ráng thể:

Nhà thầu support là tổ chức triển khai được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– có hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ lời khuyên hợp lệ;

– Có khuyến cáo về kỹ thuật đáp ứng nhu cầu yêu cầu;

– có mức giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không đúng lệch, trừ đi giá trị áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá (nếu có) thấp duy nhất đối với phương pháp giá phải chăng nhất; tất cả điểm kỹ thuật cao nhất đối với cách thức giá cố định và phương thức dựa bên trên kỹ thuật; bao gồm điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hòa hợp giữa kỹ thuật và giá;

– có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá bán gói thầu được phê duyệt. Ngôi trường hợp dự toán của gói thầu được phê chăm bẵm thấp hơn hoặc cao hơn nữa giá gói thầu được phê ưng chuẩn thì dự toán này sẽ sửa chữa thay thế giá gói thầu để triển khai cơ sở xét phê duyệt trúng thầu.

Nhà thầu hỗ trợ tư vấn là cá thể được xem xét, ý kiến đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– có hồ sơ lý định kỳ khoa học, lời khuyên kỹ thuật (nếu có) rất tốt và thỏa mãn nhu cầu yêu mong của pháp luật tham chiếu;

– gồm giá ý kiến đề xuất trúng thầu không vượt giá chỉ gói thầu được phê duyệt. Ngôi trường hợp dự toán của gói thầu được phê chuyên chú thấp rộng hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để triển khai cơ sở xét chăm chú trúng thầu.

Phương pháp review hồ sơ dự thầu cơ mà nhà thầu support được sử dụng để review đối với gói thầu hỗ trợ dịch vụ tư vấn.

Đối với nhà thầu hỗ trợ tư vấn là tổ chức thì áp dụng 1 trong những các phương thức sau đây:

– phương thức giá thấp tốt nhất được áp dụng đối với các gói thầu hỗ trợ tư vấn đơn giản. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá chỉ về kỹ thuật. Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước reviews về nghệ thuật thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không đúng lệch, trừ đi giá chỉ trị ưu đãi giảm giá (nếu có). Bên thầu có giá rẻ nhất được xếp thiết bị nhất;

– phương pháp giá thắt chặt và cố định được áp dụng đối với các gói thầu hỗ trợ tư vấn đơn giản, ngân sách thực hiện nay gói thầu được xác định cụ thể và thắt chặt và cố định trong làm hồ sơ mời thầu. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chỉ về kỹ thuật. Đối với những hồ sơ dự thầu vẫn vượt qua bước review về kỹ thuật, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá chỉ trị ưu đãi giảm giá (nếu có) ko vượt giá thành thực hiện gói thầu thì căn cứ điểm kỹ thuật để so sánh, xếp hạng. đơn vị thầu có điểm kỹ thuật tối đa được xếp thiết bị nhất;

– phương pháp kết thích hợp giữa kỹ thuật cùng giá được áp dụng đối với gói thầu support chú trọng tới cả chất lượng và ngân sách thực hiện nay gói thầu. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn chỉnh đánh giá về kỹ thuật cùng tiêu chuẩn đánh giá bán tổng hợp. Tiêu chuẩn đánh giá tổng đúng theo được thi công trên cơ sở phối hợp giữa kỹ thuật với giá. Khi gây ra tiêu chuẩn đánh giá bán tổng vừa lòng phải đảm bảo nguyên tắc tỷ hết sức quan trọng về chuyên môn từ 70% cho 80%, điểm về giá chỉ từ 20% cho 30% toàn bô điểm của thang điểm tổng hợp, tỷ trọng yếu về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100%. đơn vị thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp sản phẩm nhất;

– phương thức dựa trên nghệ thuật được áp dụng đối với gói thầu support có yêu mong kỹ thuật cao, đặc thù. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá bán về kỹ thuật. Khi desgin tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật buộc phải quy định nấc điểm yêu thương cầu về tối thiểu không thấp hơn 80% tổng thể điểm về kỹ thuật. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu thỏa mãn nhu cầu điểm kỹ thuật buổi tối thiểu theo lao lý và đạt điểm kỹ thuật tối đa được xếp đầu tiên và được mời cho mở hồ nước sơ khuyến nghị tài bao gồm làm cửa hàng để thương thảo hợp đồng.

Đối với đơn vị thầu hỗ trợ tư vấn là cá nhân, tiêu chuẩn chỉnh đánh giá bán hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn chỉnh đánh giá bán hồ sơ lý lịch khoa học, khuyến cáo kỹ thuật (nếu có). đơn vị thầu bao gồm hồ sơ lý kế hoạch khoa học, đề xuất kỹ thuật tốt nhất có thể và đáp ứng nhu cầu yêu ước của pháp luật tham chiếu được xếp đồ vật nhất.

Xem thêm: What If Nghĩa Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ What If Trong Câu Tiếng Anh

Trên đây là toàn thể nội dung liên quan đến dịch vụ phi hỗ trợ tư vấn là gì?, huấn luyện và giảng dạy và thẩm định là dịch vụ tư vấn tốt phi bốn vấn.