Quy tắc : ao ước trừ một phân số cho một phân số, ta cùng số bị trừ với số đối của số

trừ.

Bạn đang xem: Phép trừ phân số lớp 6

*

Nhận xét : Phép trừ (phân số) là phép toán ngược của phép cộng (phân số).

B. CÁC DẠNG BÀI

Dạng 1. TÌM SỐ ĐỐI CỦA MỘT SỐ cho TRƯỚC

Phương pháp giải

Để tìm kiếm số đối của một vài khác 0 , ta chỉ cần đổi vệt của nó.

Chú ý:

Số đối của 0 là 0.

Ví dụ 1.

Tìm số đối của những số sau:

2/3 ; -7 ; -3/5 ; 4/-7 ; 6/11 ; 0 ; 112.

Trả lời

Các số phải tìm theo vật dụng tự là:

-2/3 ; 7 ; 3/5 ; 4/7 ; -6/11 ; 0 ; -112.

Ví dụ 2. 

Điền số phù hợp vào ô trống:

So sánh mẫu 1 và chiếc 3, em nói theo một cách khác gì về ” sốđối của số đối của một số”?

*

Giải

So sánh chiếc 1 và loại 3 ta thấy: -3/4 = -3/4 ; 4/5 = 4/5 ; -7/11 = -7/11 ; 0=0

Ta hoàn toàn có thể nói: số đối của số đối của một trong những là chủ yếu số đó. Ta có:

*

Dạng 2. TRỪ MỘT PHÂN SỐ mang lại MỘT PHÂN SỐ

Phương pháp giải

Áp dụng quy tắc tiến hành phép trừ phân số : a/b – c/d = a/b + (-c/d)

Ví dụ 3.

Tính:

*

*

Đáp số:

*

Dạng 3. TÌM SỐ HẠNG CHƯA BIẾT vào MỘT TỔNG , MỘT HIỆU

Phương pháp giải

Cần chú ý quan hệ giữa những số hạng trong một tổng, một hiệu :

Một số hạng bởi tổng trừ đi số hạng cơ ;Số bị trừ bằng hiệu cộng với số trừ;Số trừ thông qua số bị trừ trừ đi hiệu.

Ví dụ 4.

Tìm x, biết:

*

Giải

*

*

*

*

Ví dụ 5.

Điền số tương thích vào địa điểm trống:

a) 50% + … = -2/3 b) -1/4 + … = 2/5

c) 1/4 – … = 1/20 d) -8/13 – … = 0.

Đáp số:

a) -3/4 b) 11/15 c) 01/05 d) 8/13

Ví dụ 6.

Hoàn thành phép tính:

a) 7/9 – …/3 = 1/9 b) 1/… – -2/15 = 7/15

c) -11/14 – -4/… = -3/14 d) …/21 – 2/3 = 5/21

Đáp số:

a) 7/9 – 2/3 = 1/9 b) 1/3 – -2/15 = 7/15

c) -11/14 – -4/7 = -3/14 d) 19/21 – 2/3 = 5/21

Dạng 4. BÀI TOÁN DẪN ĐẾN PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

Phương pháp giải

Căn cứ vào đề bài, lập các phép cộng, phép trừ phân số say mê hợp.

Ví dụ 7.

Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài là ba phần tư km, chiều rộng là 5/8 km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất nền ( bởi ki-lô-mét).

b) Chiều dài hơn nữa chiều rộng từng nào ki-lô-mét?

Giải

a) Nửa chu vi của khu đất là:

3/4 + 5/8 = 11/8 (km)

b) Chiều dài hơn chiều rộng lớn là:

3/4 – 5/8 = 1/8 (km)

Ví dụ 8.

Buổi buổi tối (từ 19 giờ cho 21 giờ 30 phút). Tỉnh bình định dành 1/4

giờ để rửa bát, 1/6 giờ nhằm quét nhà và 1 giờ để triển khai bài tập.

Thời gian còn lại, tỉnh bình định dành để xem công tác phim

truyện truyền hình kéo dãn trong 45 phút.

Hỏi Bình tất cả đủ thời gian để xem không còn phim không ?

Giải

Thời gian đêm tối của Bình là :

21h30ph – 19h = 2h30ph = 5/2 h.

Thời gian cọ bát, quét nhà và làm bài tập ý định là :

1/4 + 1/6 + 1 = 17/12 (h).

Thời gian còn lại là:

5/2 – 17/12 = 13/12 (h)

45 phút = 3 phần tư giờ . Ta có: 13/12 > ba phần tư nên Bình còn thừa thời hạn để xem hết phim.

Dạng 5. THỰC HIỆN MỘT DÃY TÍNH CỘNG VÀ TÍNH TRỪ PHÂN SỐ

Phương pháp giải

Ta thường xuyên thực hiện công việc sau :

Viết phân số có mẫu mã âm thành phân số bằng nó và bao gồm mẫu dương;Thay phép trừ bởi phép cộng vói sô đối ;Quy đồng mẫu các phân sô rồi thực hiện phép cộng các tử;Rút gọn gàng kết quả.

Tùy theo điểm sáng của các phân số, hoàn toàn có thể áp dụng các tính chất của phép cộng phân số để

việc giám sát và đo lường được đơn giản dễ dàng và thuận lợi.

Ví dụ 9.

Tính:

*

Điền số tương thích vào vị trí trống để triển khai xong phép tính:

*

*

Giải:

*

*

Ví dụ 10.

Tính

*

 Đáp số

*

Ví dụ 11.

Tính:

*

Giải

Dạng khác.

(Bài 61 tr. 33 SGK)

Trong nhị câu tiếp sau đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu thứ nhất : Tổng của nhị phân số là 1 trong phân sốcó tử bằng tổng những tử, mẫu bởi tổng

các mẫu.

Câu thứ hai : Tổng của nhị phân số cùng mẫu là 1 trong những phân số tất cả cùng chủng loại đó và tất cả tử bằng

tổng các tử.

a) Câu như thế nào là câu đúng ?

b) Theo mẫu mã của câu đúng, hãy phân phát biểu tương tự như cho hiệu của nhị phân số cùng mẫu.

Trả lời

a) Câu đồ vật hai là câu đúng.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 22 : Tác Dụng Từ Của Dòng Điện, Sbt Vật Lí 9 Bài 22: Tác Dụng Từ Của Dòng Điện

b) Hiệu của hai phân số thuộc mẫu là một phân số bao gồm cùng chủng loại đó và gồm tử bằng hiệu những tử.