Nội dung của bài xích 5 sgk lớp 6 tập 1 trang 15, 16, 17 là phép cùng và phép nhân. Phép cùng được call là tổng, phép nhân được gọi là tích. Trong bài bác này bạn sẽ được học phương pháp tính tổng và tích hai số từ bỏ nhiên. Đồng thời, chúng ta còn đề xuất ghi nhớ tính chất của phép cùng và phép nhân để vận dụng giải một vài bài tập liên quan.

Bạn đang xem: Phép cộng và phép nhân lớp 6


Lý thuyết về Phép cộng và Phép Nhân2. đặc điểm của phép cộng và phép nhân số tự nhiênTrả lời thắc mắc bài 5 trang 15 DGK toán lớp 6 tập 1Giải bài tập toán lớp 6 bài 5 trang 15

Lý thuyết về Phép cộng và Phép Nhân

1. Tổng và tích nhị số từ nhiên

Phép cộng:

a + b = c

(số hạng) + (số hạng) = tổng.

Ví dụ: Các phép cùng hai số tự nhiên và thoải mái như:

1 + 3 = 4;

4 + 7 = 11;

13 + 15 = 28;

Phép nhân:

a x b = c

(thừa số) x (thừa số) = tích.

Ví dụ: Các phép nhân hai số tự nhiên và thoải mái như:

2 x 6 = 12;

12 x 5 = 60;

13 x 4 = 52;

Lưu ý: vào một tích mà toàn bộ thừa số là chữ hoặc chỉ tất cả một thừa số là số thì không nên ghi vệt nhân giữa những thừa số.

Ví dụ:

a.b = ab

a.b.c = abc

4.a.c.e = 4ace

2. Tính chất của phép cùng và phép nhân số từ bỏ nhiên


*
*
*
*
*
*
*

Bài 30 trang 17 SGK toán lớp 6

Tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết: a) (x – 34) . 15 = 0

b) 18 . (x – 16) = 18.

Giải: 

a) do (x – 34) . 15 = 0 và 15 ≠ 0 đề xuất x – 34 = 0. Vì thế x = 34.

Chú ý: ví như tích bằng 0 thì tối thiểu một thừa số bằng 0.

Xem thêm: Prohibited Là Gì - Nghĩa Của Từ Prohibited

b) Ta có: 18 . (x – 16) = 18

nên x-16 =18:18 = 1

Suy ra x =16+1 = 17

Đáp số: x = 17

Chú ý: Nếu sẽ biết tích của nhị thừa số thì mỗi thừa số bởi tích phân chia cho quá số kia.