Muốn cùng hai phân số gồm cùng chủng loại số, ta cộng tử số với nhau và không thay đổi mẫu số.

Bạn đang xem: Lý thuyết phép cộng, phép trừ phân số toán 6 cánh diều

Quy tắc cộng hai phân số không giống mẫu

Muốn cộng hai phân số gồm mẫu không giống nhau, ta quy đồng mẫu mã số của chúng, sau đó cộng nhị phân số gồm cùng mẫu.

b)Tính chất của phép cùng phân số

Tương tự phép cộng những số nguyên, phép cùng phân số cũng có thể có những tính chất giao hoán cùng kết hợp.

Trong thực hành, ta có thể sử dụng các đặc thù này nhằm tính quý hiếm biểu thức một giải pháp hợp lí.

2. Phép trừ phân số

a)Số đối

Hai phân số là đối nhau trường hợp tổng của chúng bởi 0.

Kí hiệu số đối của phân số (fracab) là ( - fracab.) Ta có: (fracab + left( - fracab ight) = 0.)

Mà (frac - ab + fracab = 0) đề nghị ta có: ( - fracab = frac - ab = fraca - b.)

b)Quy tắc trừ nhì phân số

Quy tắc trừ nhị phân số

*Muốn trừ 2 phân số có cùng mẫu mã số, ta trừ tử của số bị trừ cho tử của số trừ và không thay đổi mẫu.

*Muốn trừ một phân số cho 1 phân số, ta rước phân số đầu tiên cộng cùng với số đối của phân số đồ vật hai.

Quy tắc dấu ngoặc:

• Khi bỏ dấu ngoặc tất cả dấu cộng (+) đằng trước, ta không thay đổi dấu các số hạng vào ngoặc.

• Khi bỏ dấu ngoặc gồm dấu trừ (-) đằng trước, ta đề xuất đổi dấu tất cả các số hạng vào ngoặc.

Chú ý: Ta triển khai được phép cùng và phép trừ phân số cùng với số nguyên bằng cách viết số nguyên sống dạng phân số.

3. Quy tắc dấu ngoặc

+) những phân số âm (hay dương) trong một hàng tính thường xuyên được viết trong dấu ngoặc.

+) Phép trừ được gửi thành phép cộng nên nếu biểu thức có phép trừ ta cũng gọi là 1 trong tổng.

+) Khi vứt dấu ngoặc gồm dấu “+” đằng trước, ta giữ nguyên dấu của những số hạng trong ngoặc;


+) Khi vứt dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong vết ngoặc: dấu “+” thành lốt “-”, dấu “-” thành vết “+”.

Chú ý:

Áp dụng các tính chất giao hoán, phối hợp và quy tắc vết ngoặc, vào một biểu thức, ta gồm thể:

+) Thay đổi tùy ý vị trí của những số hạng kèm theo dấu của chúng.

+) Đặt lốt ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý. Khi để dấu ngoặc, nếu trước vết ngoặc là dấu “ - ” thì phải đổi dấu toàn bộ các số hạng trong ngoặc.

CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN SỐI. Kiếm tìm số đối của một vài cho trước

Muốn search số đối của một số trong những khác $0$, ta chỉ việc đổi lốt của nó.

Chú ý: $ - dfracab = dfrac - ab = dfraca - b$

II. Triển khai phép cộng, trừ những phân số

Áp dụng những qui tắc cộng (trừ) nhị phân số thuộc mẫu, cộng (trừ) nhì phân số không thuộc mẫu.

 Chú ý:


+ bắt buộc rút gọn gàng phân số (nếu bao gồm phân số chưa tối giản) trước khi cộng (trừ).

+ Rút gọn hiệu quả (nếu có thể).

III. Kiếm tìm số chưa biết trong một tổng, một hiệu

Chú ý quan hệ giới tính giữa các số hạng vào một tổng, một hiệu:+ một trong những hạng bởi tổng trừ đi số hạng kia+ Số bị trừ bởi hiệu cùng với số trừ+ Số trừ thông qua số bị trừ trừ đi hiệu.

IV. Vấn đề dẫn đến phép cộng, phép trừ phân số

Bước 1: căn cứ vào đề bài, lập những phép cộng, phép trừ phân số ưa thích hợp.

Bước 2: tiến hành phép tính cộng (trừ)

Bước 3: Kết luận.

V. Tiến hành dãy phép tính cộng, trừ các phân số

Ta tiến hành theo công việc sau:+ Viết phân số tất cả mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương+ cầm phép trừ bằng phép cộng với số đối+ Quy đồng mẫu các phân số rồi tiến hành cộng các tử số+ Rút gọn hiệu quả (nếu bao gồm thể)Tùy theo đặc điểm của những phân số ta rất có thể sử dụng các tính chất của phép cùng phân số để việc thống kê giám sát được tiện lợi và nhanh chóng.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Thu Nhập Bình Quân Đầu Người Là Gì ? Tìm Hiểu Về Thu Nhập Bình Quân Đầu Người Là Gì

VI. đối chiếu phân số bằng phương pháp sử dụng phép cùng phân số thích hợp

Trong một số trong những trường hòa hợp để đối chiếu hai phân số, ta hoàn toàn có thể cộng chúng với nhị phân số tương thích có thuộc tử. So sánh hai phân số được cộng vào này để giúp đỡ ta so sánh được nhì phân số đã cho.Khi đối chiếu hai phân số cùng tử phải chú ý:- Trong nhị phân số bao gồm cùng tử dương, phân số nào có mẫu lớn hơn thế thì phân số đó bé dại hơn- Trong nhị phân số có cùng tử âm, phân số nào gồm mẫu lớn hơn nữa thì lớn hơn.