- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp các số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số từ nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập vừa lòng conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cùng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ và phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy quá với số nón tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: phân chia hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: thiết bị tự thực hiện các phép tínhBài 10: đặc thù chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: dấu hiệu chia hết cho 2, mang đến 5Luyện tập trang 39Bài 12: dấu hiệu chia hết mang đến 3, mang đến 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một số trong những ra thừa số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước phổ biến và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung bự nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ dại nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài bác tập)

Xem toàn thể tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán 6 bài bác 15: Phân tích một số ra vượt số nguyên tố giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và thích hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài xích 15 trang 50: phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố

Lời giải

Ta có :

*

Do kia 420 = 2 . 2 . 5 . 3 . 7

Bài 125 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích những số sau ra thừa số nguyên tố:

a) 60 ; b) 84 ; c) 285

d) 1035 ; e) 400 ; g) 1000000

Lời giải:

a) phân tích số 60:

*

Do đó 60 = 22.3.5.

Hoặc ta viết gọn thành 60 = 2.30 = 2.2.15 = 2.2.3.5 = 22.3.5

b) 84 = 2.42 = 2.2.21 = 2.2.3.7 = 22.3.7

c) 285 = 3.95 = 3.5.19

d) 1035 = 3.345 = 3.3.115 = 3.3.5.23 = 32.5.23

e) 400 = 2.200 = 2.2.100 = 2.2.2.50 = 2.2.2.2.25 = 2.2.2.2.5.5 = 24.52

g) giải pháp 1:

1 000 000 = 2.500 000 = 2.2.250 000 = 2.2.2.125 000 = 2.2.2.2.62500

= 2.2.2.2.2.31250 = 2.2.2.2.2.2.15625 = 26.5.3125 = 26.5.5.625

= 26.5.5.5.125 = 26.5.5.5.5.25 = 26.5.5.5.5.5.5 = 26.56

Cách 2: 1 000 000 = 106 = (2.5)6 = 26.56

Bài 126 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): An phân tích những số 120; 306; 567 ra quá số thành phần như sau:

120 = 2.3.4.5;


306 = 2.3.51;

567 = 92.7

An có tác dụng như trên gồm đúng không? Hãy sửa lại trong trường hòa hợp An có tác dụng không đúng?

Lời giải:

An làm cho như bên trên chưa đúng chuẩn vì phép đối chiếu còn chứa các thừa số 4; 51; 9 đều không phải số nguyên tố. Ta sửa lại như sau (bằng cách liên tiếp phân tích những thừa số chưa nguyên tố ra những thừa số nguyên tố) :

120 = 2.3.4.5 = 2.3.(2.2).5 = 23.3.5;

306 = 2.3.51 = 2.3.(3.17) = 2.32.17;

567 = 92.7 = 9.9.7 = 32.32.7 = 34.7.

Bài 127 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra vượt số nhân tố rồi cho biết thêm các số sau phân chia hết cho các số thành phần nào?

a) 225 ; b) 1800 ; c) 1050 ; d) 3060

Lời giải:

a) 225 = 5.45 = 5.5.9 = 5.5.3.3 = 32.52.

hoặc 225 = 152 = (3.5)2 = 15 = 32.52.

Vậy 225 chia hết cho những số yếu tắc 3 cùng 5.

b) 1800 = 2.900 = 2.2.450 = 2.2.2.225 = 23.32.52 (vì 225 = 32.52 theo câu a)).

hoặc 1800 = 30.60 = (2.15).(4.15) = (2.3.5).(22.3.5) = 2.22.3.3.5.5 = 23.32.52.

Vậy 1800 chia hết cho các số nhân tố 2; 3; 5.

c) 1050 = 2.525 = 2.3.175 = 2.3.5.35 = 2.3.5.5.7 = 2.3.52.7

Vậy 1050 phân tách hết cho những số yếu tắc 2; 3; 5; 7.

Bài 128 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): cho số a = 23.52.11. Từng số 4, 8, 16, 11, 20 có là ước của a tốt không?

Lời giải:

– a = 23.52.11 = 22.2.52.11 = 4.2.52.11 ⋮ 4 cho nên vì vậy 4 là cầu của a.

– a = 23.52.11 = 8.52.11 ⋮ 8 cho nên 8 là mong của a.

– 16 không phải ước của a vày nếu 16 là mong của a thì a = 16.k = 24.k, nghĩa là khi phân tích a thành quá số yếu tố thì bậc của 2 cần ≥ 4. (trái cùng với đề bài vì bậc của 2 chỉ bằng 3).

– a = 23.52.11 ⋮ 11 cho nên vì thế 11 là cầu của a.

– a = 23.52.11 = 2.2.2.5.5.11 = 2.(2.2.5).5.11 = 2.20.11 ⋮ 20 cho nên vì thế 20 là ước của a.

Bạn đang xem: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Luyện tập (trang 50)

Bài 129 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): a) mang đến số a = 5.13. Hãy viết toàn bộ các ước của a.

b) mang lại số b = 25. Hãy viết tất cả các cầu của b.

c) mang đến số c = 32.7. Hãy viết tất cả các ước của c.

Lời giải:

a) a = 5.13. Các ước của a là 1; 5; 13; 5.13 = 65.

b) b = 25. Các ước của b là 1; 2; 22 = 4; 23 = 8 ; 24 = 16; 25 = 32.

c) c = 32.7. Các ước của c là: 1; 3; 7 ; 32 = 9 ; 3.7 = 21 ; 32.7 = 63.

Luyện tập (trang 50)

Bài 130 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích những số sau ra vượt số yếu tắc rồi search tập hợp những ước của mỗi số:

51; 75; 42; 30

Lời giải:

a) 51 = 3.17; Ư(51) = 1; 3; 17; 51.

b) 75 = 3.52; Ư(75) = 1; 3; 5; 15; 75.

c) 42 = 2.3.7 ; Vậy Ư(42) = 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42

d) 30 = 2.3.5; Vậy Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

Luyện tập (trang 50)

Bài 131 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): a) Tích của hai số thoải mái và tự nhiên bằng 42. Tìm kiếm mỗi số.

Xem thêm: Nhạc Lofi Là Gì? Hiện Tượng Âm Nhạc Năm 2021 Có Gì Thú Vị Đặc Điểm Của Dòng Nhạc Lofi

b) Tích của nhị số tự nhiên và thoải mái a cùng b bởi 30. Search a với b biết rằng a

Do kia ta hoàn toàn có thể viết :

30 = (2.3).5 = 6.5 nên a = 5 ; b = 6.

30 = (2.5).3 = 10.3 ; a = 3, b = 10.

30 = 2.(3.5) = 2.15 ; a = 2, b = 15.

30 = 1.(2.3.5) = 1.30 ; a = 1, b = 30.

Luyện tập (trang 50)

Bài 132 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Tâm bao gồm 28 viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào các túi làm thế nào để cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Hỏi Tâm có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi? (kể cả trường hòa hợp xếp vào một túi)

Lời giải:

Ta có : số bi = số túi x số bi trong một túi.

Do kia số túi yêu cầu là ước của 28 (vì số bi bằng 28).

Mà Ư(28) = 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 ; 28.

Vậy Tâm hoàn toàn có thể xếp 28 bi vào 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 hoặc 28 túi.

Luyện tập (trang 50-51)

Bài 133 (trang 51 sgk Toán 6 Tập 1): a) phân tích số 111 ra vượt số yếu tố rồi search tập hợp các ước của 111.

b) gắng dấu * vày chữ số tương thích để .* = 111