- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợpBài 2: Tập hợp những số tự nhiênBài 3: Ghi số từ nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập phù hợp conBài 5: Phép cộng và phép nhânBài 6: Phép trừ với phép chiaBài 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: phân tách hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: thứ tự tiến hành các phép tínhBài 10: đặc thù chia không còn của một tổngBài 11: dấu hiệu chia hết mang lại 2, mang đến 5Bài 12: tín hiệu chia hết cho 3, mang đến 9Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Vừa lòng số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một số ra quá số nguyên tốBài 16: Ước chung và bội chungBài 17: Ước chung bự nhất. Bội chung bé dại nhấtTổng hợp lý thuyết Chương 1 (phần Số học tập Toán 6)

Mục lục


Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Phân tích một vài ra quá số thành phần là gì?

Phân tích một số trong những tự nhiên to hơn 1 ra vượt số yếu tố là viết số đó dưới dạng một tích những thừa số nguyên tố.

Chú ý:

+ Dạng đối chiếu ra thừa số nhân tố của một số nguyên tố là bao gồm số đó.

+ mọi hợp số hầu hết phân tích được ra vượt số nguyên tố.

2. Giải pháp phân tích một số ra quá số nguyên tố

Ta có thể phân tích theo chiều dọc củ như sau:

Chia số n cho một vài nguyên tố (xét từ nhỏ tuổi đến lớn), rồi phân tách thương kiếm được cho một vài nguyên tố (cũng xét từ nhỏ đến lớn), cứ liên tục như vậy cho tới khi thương bởi 1.

*
bởi vậy 76 = 22.19

Nhận xét: mặc dù phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tố bằng phương pháp nào đi nữa thì ở đầu cuối cũng ra một kết quả.

Bạn đang xem: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố

B. Trắc nghiệm và Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: so sánh thừa số yếu tắc , xác minh nào tiếp sau đây đúng?

A. những số p1; p2; …; hành động là những số dương.

B. những số p1; p2; …; chiến đấu là những số nguyên tố

C. những số p1; p2; …; chiến đấu là các số từ bỏ nhiên.

D. các số p1; p2; …; võ thuật tùy ý.

Lời giải

Khi phân tích một số ra thừa số nhân tố thì p1; p2; …; chiến đấu là các số nguyên tố.

Chọn giải đáp B.


Câu 2: so với số 18 ra thừa số yếu tắc

A. 18 = 18.1 B. 18 = 10 + 8 C. 18 = 2.32 D. 18 = 6 + 6 + 6

Lời giải

+ Đáp án A sai bởi vì 1 không phải là số nguyên tố

+ Đáp án B không nên vì đấy là phép cộng.

+ Đáp án C đúng do 2 và 3 là nhị số nguyên tố phải 18 = 2.32

+ Đáp án D không nên vì đó là phép cộng

Chọn lời giải C.


Câu 3: đến a = 22.7, hãy viết tập hợp toàn bộ các ước của a

A. Ư(a) = 4; 7 B. Ư(a) = 1; 4; 7


C. Ư(a) = 1; 2; 4; 7; 28 D. Ư(a) = 1; 2; 4; 7; 14; 28

Lời giải

Ta có: a = 22.7 = 4.7 = 28

28 = 28.1 = 14.2 = 7.4 = 7.2.2

Vậy Ư(28) = 1; 2; 4; 7; 14; 28

Chọn câu trả lời D.


Câu 4: mang lại a2.b.7 = 140, với a, b là những số nguyên tố, vậy a có mức giá trị bằng bao nhiêu?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Lời giải

Ta có a2.b.7 = 140 ⇒ a2b = 20 = 22.5

Vậy giá trị của a là 2

Chọn giải đáp B


Câu 5: mang đến số 150 = 2.3.52, số lượng ước của 150 là bao nhiêu?

A. 6 B. 7 C. 8 D.

Xem thêm: Giày Chunky Sneaker Là Gì - Phong Cách Giày Chunky Là Gì

12

Lời giải

Nếu m = axbycz, với a, b, c là số nguyên tố thì m bao gồm (x + 1)(y + 1)(z + 1) ước.

Ta bao gồm 150 = 2.3.52 với x = 1; y = 1; z = 2

Vậy số lượng ước số của 150 là (1 + 1)(1 + 1)(2 + 1) = 12 ước.

Chọn lời giải D.


II. Bài xích tập tự luận

Câu 1: Phân tích những số 120; 900; 100000 ra vượt số nhân tố

Lời giải

Ta có:

+ 120 = 23.3.5

+ 900 = 22.32.52

+ 100000 = 105 = 25.55


Câu 2: so với số A = 26406 ra vượt số nguyên tố. A bao gồm chia hết cho các số sau hay là không như 21, 60, 91, 140, 150, 270?

Lời giải

Ta có: A = 26406 = 22.33.5.72