lostvulgaros.com chia sẻ mọi sản phẩm về trò chơi / ứng dụng / Thủ Thuật dành cho máy tính với phần đa tin hay tuyệt nhất và mọi thông tin kiến thức hỏi đáp.

Đường dây hỗ trợ trên toàn nước về chứng Mất chủ động Đại, đi tiểu – National Continence Helpline Cứ Ba phụ nữ Ðã Từng có Sinh Nở Thì bao gồm Một bạn Bị đái Ra Quần – One in three women who ever had a baby wet themselves Phẫu Thuật giành riêng cho Chứng Mất chủ Động đi tiểu Ở thiếu phụ – Surgery For Bladder Control Problems in Women


What are the pelvic floor muscles?

The floor of the pelvis is made up of layers of muscle and other tissues. These layers stretch lượt thích a hammock from the tailbone at the back, khổng lồ the pubic bone in front.

Bạn đang xem: Pelvis là gì

Đang xem: Pelvis là gì

A woman’s pelvic floor muscles support her bladder, womb (uterus) & bowel (colon). The urine tube (front passage), the vagina and the back passage all pass through the pelvic floor muscles. Your pelvic floor muscles help you to lớn control your bladder và bowel. They also help sexual function. It is vital to lớn keep your pelvic floor muscles strong.

Cơ sàn chậu là gì?

Sàn chậu gồm có nhiều lớp cơ và các mô khác. đông đảo lớp cơ này giăng trường đoản cú đốt xương cùng ở sống lưng tới xương mu nghỉ ngơi phía trước hệt như chiếc võng.

Các cơ sàn chậu của phái cô bé giúp giữ lại bàng quang, tử cung (dạ con) và ruột (đại tràng) đúng vị trí. Ống dẫn thủy dịch (đường tiểu), cửa mình và ruột kết luồn qua các cơ sàn chậu. Những cơ sàn chậu góp quý vị chủ động tiểu cùng đại tiện. Chúng cũng phụ cho chức năng tình dục. Giữ lại gìn các cơ sàn chậu được mạnh là vấn đề rất phải thiết.

*

Why should i vị pelvic floor muscle training?

Women of all ages need khổng lồ have strong pelvic floor muscles.

Pelvic floor muscles can be made weaker by:

not keeping them active;being pregnant and having babies;constipation;being overweight;heavy lifting;coughing that goes on for a long time (such as smoker’s cough, bronchitis or asthma); andgrowing older.

Women with stress incontinence – that is, women who wet themselves when they cough, sneeze or are active – will find pelvic floor muscle training can help in getting over this problem.

For pregnant women, pelvic floor muscle training will help the toàn thân cope with the growing weight of the baby. Healthy, fit muscles before the baby is born will mend more easily after the birth.

After the birth of your baby, you should begin pelvic floor muscle training as soon as you can. Always try to lớn “brace” your pelvic floor muscles (squeeze up và hold) each time before you cough, sneeze or lift the baby. This is called having “the knack”.

As women grow older, the pelvic floor muscles need lớn stay strong because hooc môn changes after menopause can affect bladder control. As well as this, the pelvic floor muscles change and may get weak. A pelvic floor muscle training plan can help to lessen the effects of menopause on pelvic tư vấn and bladder control.

Pelvic floor muscle training may also help women who have the urgent need khổng lồ pass urine more often (called urge incontinence).

Tại sao tôi đề nghị tập luyện cơ sàn chậu?

Phụ người vợ thuộc mọi độ tuổi đều cần có các cơ sàn chậu mạnh.

Các cơ sàn chậu có thể bị yếu ớt đi vì:

không năng vận động những cơ này;thai nghén cùng sinh nở;táo bón;quá cân;nâng đồ nặng;ho dằng dai (chẳng hạn như hội chứng ho của tín đồ hút thuốc, viêm truất phế quản hoặc suyễn); vàlớn tuổi dần.

Phụ người vợ bị mất chủ động tiểu tiện lúc tăng áp lực nặng nề (stress incontinence) – có nghĩa là bị đái ra quần lúc ho, hắt xì hơi hoặc chuyển vận – đang thấy bài toán tập luyện cơ sàn chậu rất có thể giúp họ vượt qua được sự việc này.

Đối với phụ nữ mang thai, tập dượt cơ sàn chậu để giúp đỡ cơ thể chịu nổi sức nặng trĩu của em bé. Những cơ khỏe, mạnh trước khi sinh nở đã dễ phục hồi hơn sau khoản thời gian sinh.

Sau lúc sinh nở, quý vị nên bước đầu tập luyện cơ sàn chậu càng sớm càng tốt. Luôn luôn cố gắng “co chặt” những cơ sàn chậu (nhíu, kéo lên với giữ nguyên) từng lần trước khi quý vị ho, hắt xì hơi hoặc ẵm em bé bỏng lên. Ðây được đến là phương pháp làm “mưu trí”.

Người thiếu nữ khi phệ tuổi dần, những cơ sàn chậu vẫn rất cần được mạnh bởi lẽ những biến hóa về nội máu tố sau khi mãn kinh tất cả thể ảnh hưởng đến năng lực chủ rượu cồn tiểu tiện. Ngoài ảnh hưởng tác động này, các cơ sàn chậu sẽ biến đổi và hoàn toàn có thể bị yếu đuối đi. Lịch trình tập luyện cơ sàn chậu có thể giúp giảm bớt tác cồn của hiện tượng mãn kinh so với các cơ sàn chậu và kĩ năng chủ cồn tiểu tiện.

Tập luyện cơ sàn chậu cũng rất có thể giúp đàn bà thường hay cần đi tiểu gấp (gọi là mất dữ thế chủ động tiểu nhân tiện thúc giục).

Where are my pelvic floor muscles?

The first thing to do is to lớn find out which muscles you need lớn train.

Sit or lie down with the muscles of your thighs, buttocks and stomach relaxed.Squeeze the ring of muscle around the back passage as if you are trying khổng lồ stop passing wind. Now relax this muscle. Squeeze và let go a couple of times until you are sure you have found the right muscles. Try not lớn squeeze your buttocks.When sitting on the toilet khổng lồ empty your bladder, try to lớn stop the stream of urine, then start it again. Vị this to lớn learn which muscles are the right ones lớn use – but only once a week. Your bladder may not empty the way it should if you stop and start your stream more often than that.

If you don’t feel a distinct “squeeze and lift” of your pelvic floor muscles, or if you can’t slow your stream of urine as talked about in Point 3, ask for help from your doctor, physiotherapist, or continence nurse. They will help you khổng lồ get your pelvic floor muscles working right.

Women with very weak pelvic floor muscles can benefit from pelvic floor muscle training.

Cơ sàn chậu của tôi nằm ở vị trí đâu?

Điều thứ nhất cần làm cho là xác minh quý vị cần được tập luyện các cơ nào.

Ngồi hoặc nằm, buông lỏng cơ sinh sống đùi, mông với bụng.Nhíu cơ vòng ở quanh trực tràng lại như thể quý vị cố gắng nín ko thả trung tiện. Rồi thả lỏng những cơ này. Nhíu lại cùng thả lỏng một hai lần cho tới khi khách hàng biết có thể mình đã khẳng định đúng những cơ. Cố gắng chớ nhíu nhì mông.Khi ngồi tiểu, nỗ lực nín tiểu thân chừng, rồi tè tiếp. Quý vị hãy làm cho vậy để biết đúng những cơ làm sao phải sử dụng – cơ mà chỉ thao tác này một lần trong một tuần. Bóng đái của quý vị hoàn toàn có thể sẽ không thải khô hết nước tiểu như thường lệ nếu quý vị nín tiểu thân chừng rồi tiểu tiện tiếp nhiều lần.

Nếu không cảm giác cơ sàn chậu “nhíu lại và kéo lên” ví dụ hoặc nếu như không thể nín tè như được biểu lộ ở Điểm 3, quý vị yêu cầu nhờ chưng sĩ, nhân viên vật lý trị liệu, hoặc y tá về hội chứng mất dữ thế chủ động đại vệ sinh giúp đỡ. Họ để giúp quý vị tập cho các cơ sàn chậu chuyển động đúng đắn.

Phụ phụ nữ có các cơ sàn chậu yếu gồm thể có ích nhờ tập tành cơ này.

How vày i vì chưng pelvic floor muscle training?

Now that you can feel the muscles working, you can:

Squeeze & draw in the muscles around your back passage & your vagina at the same time. Lift them UP inside. You should have a sense of “lift” each time you squeeze your pelvic floor muscles. Try lớn hold them strong và tight as you count lớn 8. Now, let them go & relax. You should have a distinct feeling of “letting go”.Repeat “squeeze and lift” và let go. It is best lớn rest for about 8 seconds in between each lift up of the muscles. If you can’t hold for 8, just hold for as long as you can.Repeat this “squeeze và lift” as many times as you can, up to a limit of 8 to lớn 12 squeezes.Try to vị three sets of 8 lớn 12 squeezes each, with a rest in between.Do this whole training plan (three sets of 8 khổng lồ 12 squeezes) each day while lying down, sitting or standing.

While doing pelvic floor muscle training:

keep breathing;only squeeze và lift;do NOT tighten your buttocks; andkeep your thighs relaxed.

Tôi đề xuất tập luyện cơ sàn chậu như thế nào?

Bây giờ sau khi đã cảm giác được những cơ hoạt động, quý vị tất cả thể:

Nhíu cùng kéo những cơ làm việc quanh trực tràng và âm đạo cùng một lúc. Kéo những cơ này LÊN ở mặt trong. Những lần nhíu các cơ sàn chậu, quý vị nên có cảm xúc “kéo lên”. Cố gắng tiếp tục nhíu và giữ chặt trong những khi đếm mang lại 8. Tiếp nối thả lỏng các cơ cùng thư giãn. Quý vị đề xuất có xúc cảm “thả lỏng” rõ ràng.Lặp lại (nhíu và kéo lên) và thả lỏng. Cực tốt là khách hàng nghỉ khoảng 8 giây giữa mỗi lần kéo các cơ lên. Còn nếu không thể giữ nguyên trong 8 giây, quý vị chỉ việc ráng giữ luôn bền chừng nào giỏi chừng nấy theo sức mình.Lặp lại động tác “nhíu với kéo lên” càng các lần càng xuất sắc theo mức độ mình tới mức tối đa từ 8 cho 12 lần.Cố gắng tập bố đợt, mỗi đợt từ 8 mang đến 12 lần nhíu lại, nghỉ giữa các đợt tập.Tập trọn công tác tập luyện này (ba đợt từ 8 cho 12 lần nhíu lại) từng ngày trong bốn thế nằm, ngồi hay đứng.

Trong khi chơi cơ sàn chậu:

vẫn thở bình thường;chỉ nhíu và kéo lên thôi;ĐỪNG gồng cứng hai mông; vàđể hai đùi buông lỏng.

Do your pelvic floor muscle training well

Fewer good squeezes are better than a lot of half hearted ones! If you are not sure that you are doing the squeezes right, or if you bởi vì not see a change in symptoms after 3 months, ask for help from your doctor, physiotherapist, or continence nurse.

Tập luyện cơ sàn chậu đúng cách

Tập nhíu có một vài lần đúng chuẩn vẫn xuất sắc hơn là tập nhiều lần tuy vậy không đúng hẳn! còn nếu không chắc là mình có tác dụng động tác nhíu gồm đúng hay không hoặc nếu như không thấy các triệu triệu chứng có chuyển đổi chi hết sau 3 tháng, khách hàng nhờ bác sĩ, chuyên viên vật lý trị liệu, hoặc y tá về hội chứng mất dữ thế chủ động đại vệ sinh giúp đỡ.

Make the training part of your daily life

Once you have learnt how to do pelvic floor muscle squeezes, you should vày them often. Every day is best. You should give each set of squeezes your full focus. Make a regular time to vì chưng your pelvic floor muscle squeezes. This might be after going to the toilet, when having a drink, or when lying in bed.

Other things you can vì chưng to help your pelvic floor muscles:

Use “the knack” – that is, always try to lớn “brace” your pelvic floor muscles (by squeezing up và holding) each time before you cough, sneeze or lift anything.Share the lifting of heavy loads.Eat fruit and vegetables and drink 1.5 – 2 litres of fluid per day.Don’t strain when using your bowels.Ask your doctor about tốt fever, asthma and bronchitis to lớn ease sneezing & coughing.Keep your weight within the right range for your height và age.

Kết hợp việc tập luyện vào sinh hoạt sản phẩm ngày

Khi đã học được bí quyết nhíu cơ sàn chậu, quý vị cần tập luyện thường xuyên. Tập mỗi ngày là tốt nhất. Mỗi lần tập, khách hàng đều nên dồn hết vai trung phong trí. Hãy dành thời giờ đa số đặn nhằm tập nhíu cơ sàn chậu, có thể là sau khoản thời gian đi tiểu, khi sẽ uống nước hoặc lúc đang nằm trên giường.

Những điều không giống quý vị hoàn toàn có thể thực hiện để giúp cho các cơ sàn chậu:

Sử dụng “mưu trí” – tức là, luôn luôn luôn “co chặt” cơ sàn chậu (bằng cách nhíu lại với giữ nguyên) các lần quý vị ho, hắt hơi hoặc nâng bất kể đồ đồ vật gì.Nhờ người khác góp nâng các vật nặng.Ăn trái cây, rau quả với uống từ bỏ 1,5 – 2 lít hóa học lỏng từng ngày.Đừng rặn khi đi đại tiện.Nhờ bác sĩ điều trị hội chứng dị ứng phấn hoa/cỏ (hay fever), suyễn với viêm phế truất quản để bớt bị hắt hơi với ho.Giữ thể trọng trong tầm thích hợp với chiều cao cùng tuổi tác của quý vị.

Seek help

Qualified nurses are available if you call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66* (Monday khổng lồ Friday, between 8.00am to lớn 8.00pm Australian Eastern Standard Time) for free:

Information;Advice; andLeaflets.

If you have difficulty speaking or understanding English you can access the Helpline through the không tính phí Telephone Interpreter Service on 13 14 50. The phone will be answered in English, so please name the language you speak và wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language. Tell the interpreter you wish to điện thoại tư vấn the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected và the interpreter will assist you khổng lồ speak with a continence nurse advisor. All calls are confidential.

* Calls from di động telephones are charged at applicable rates.

Nhờ góp đỡ

Luôn có những y tá chăm môn, nếu như quý vị call đến Đường dây giúp sức trên cả nước về hội chứng Mất chủ động Đại, tiểu tiện ở số 1800 33 00 66* (từ lắp thêm Hai mang đến thứ Sáu, từ bỏ 8giờ sáng đến 8giờ tối Giờ Đông cỗ Úc châu) để được giúp sức miễn phí hầu như điều dưới đây:

Thông tin;Hướng dẫn; vàTờ thông tin.

Nếu không nói hay là không hiểu được giờ Anh một bí quyết thành thạo, quý vị rất có thể tiếp cận Đường dây trợ giúp này qua thương mại dịch vụ Thông dịch viên qua Điện thoại miễn phí tổn ở số 13 14 50. Cuộc điện thoại tư vấn này đã được trả lời bằng giờ Anh, bởi vì vậy, xin hãy cho thấy thêm ngôn ngữ quý vị nói và chờ trên phố dây điện thoại. Quý vị sẽ được kết nối với một thông ngôn viên nói ngôn ngữ của quý vị. Hãy cho tất cả những người thông dịch viên này biết là quý vị mong muốn gọi mang lại Đường dây giúp sức trên toàn nước về bệnh Mất chủ động Đại, vệ sinh (National Continence Helpline) sinh sống số 1800 33 00 66. Hãy chờ trên tuyến đường dây điện thoại cảm ứng để được kết nối, rồi phiên dịch viên này để giúp đỡ quý vị rỉ tai với cố vấn viên là y tá về bệnh mất dữ thế chủ động đại, tiểu tiện. Toàn bộ các cuộc gọi phần đông được giữ lại kín.

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Lớp 7 Bài 1 : Dân Số, Giải Bài Tập Tập Bản Đồ Địa Lí 7

* các cuộc call từ máy smartphone di động sẽ ảnh hưởng tính tầm giá ở những mức biểu được áp dụng.