Dưới đó là những mẫu mã câu gồm chứa trường đoản cú "pediatrician", trong cỗ từ điển tự điển y khoa Anh - lostvulgaros.comệt. Bạn có thể tham khảo phần đa mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần đặt câu với tự pediatrician, hoặc xem thêm ngữ cảnh áp dụng từ pediatrician trong cỗ từ điển từ bỏ điển y khoa Anh - lostvulgaros.comệt

1. Ross still sees his pediatrician!

Ross vẫn còn gặp mặt bác sĩ nhi của anh ấy ấy.

Bạn đang xem: Pediatrics là gì

2. DOC RAWLINGS WAS HIS PEDIATRICIAN.

bác bỏ sĩ Rawlings là chưng sĩ nhi khoa của cậu ấy.

3. When in doubt , ask your pediatrician .

giả dụ còn nghi ngại điều gì thì hãy đọc ý loài kiến của bác sĩ nhi khoa nhé .

4. Well, we"ve gotta find a new pediatrician.

Well, bọn họ phải tìm kiếm 1 bác bỏ sĩ khoa nhi mới.

5. We have to find a pediatrician.

đề nghị tìm 1 chưng sĩ khoa nhi mới.

6. The pediatrician will take all the credit.

Mấy lão bác bỏ sĩ nhi rồi sẽ nhận hết công tích cho xem.

7. If you have any worries , ask your pediatrician .

Nếu băn khoăn lo lắng bất cứ điều gì , xin xem thêm ý con kiến của chưng sĩ nhi khoa .

8. Consult the pediatrician right away if you observe any problems.

khi thấy có bất cứ vấn đề nào, hãy liên hệ ngay với chưng sĩ khoa nhi.

9. If you wanna blame someone, blame the pediatrician.

nếu muốn trách cứ ai thì nên cần trách mấy tay nhi khoa ấy.

10. Consult your pediatrician lớn determine whether your child needs treatment .

hãy xem thêm ý kiến của chưng sĩ nhi khoa để xem liệu đứa bạn cần yêu cầu được chữa bệnh không .

11. Và since Mommy and Daddy oblostvulgaros.comously didn"t take him khổng lồ a pediatrician...

Vì bố và chị em không với cục cưng đến chưng sĩ khoa nhi...

12. He"s a pediatrician from Mexico who"s based out of Boston.

Là bác bỏ sĩ nhi khoa bạn Mễ hiện nay ở Boston.

13. Uh, I"m sorry, my dad said you were a pediatrician of some sort?

Uh, tôi xin lỗi, tôi nghe cha nói cô là bác sĩ nhi khoa xuất xắc gì đó?

14. But be sure to lớn consult your pediatrician for proper diagnosis và treatment .

cơ mà nên đừng quên phải đảm bảo an toàn lostvulgaros.comệc tham khảo ý kiến của bác bỏ sĩ nhi khoa và để được khám cùng điều trị đúng đắn .

15. See your pediatrician if the rash does n"t clear up in two lớn three days .

chúng ta nên đến khám bác sĩ nhi khoa nếu thấy tình trạng rôm sảy vẫn tồn tại dai dẳng ko hết trong vòng từ 2 đến 3 ngày .

16. I"m a pediatrician và an anesthesiologist, so I put children to sleep for a lilostvulgaros.comng.

Tôi là 1 trong bác sĩ nhi với cũng là một trong bác sĩ tạo mê, đề xuất tôi tìm sống bằng lostvulgaros.comệc khiến cho những đứa con trẻ ngủ.

17. Check with your pediatrician about using over-the-counter lotions or creams khổng lồ treat eczema .

bạn nên kiểm tra lại với chưng sĩ nhi khoa về lostvulgaros.comệc sử dụng kem dưỡng domain authority hoặc kem cài tự do không theo toa để điều trị chàm .

18. During the first years of Joel’s life, the pediatrician often repeated to lớn us, “Joel needs lots of love.”

trong số những năm quãng đời đầu của Joel, bác bỏ sĩ khoa nhi thường nói với bọn chúng tôi: “Cháu cần được yêu thương nhiều”.

19. During that time, I was also the Chief Resident Pediatrician at a Georgia hospital và an Assistant Attorney General for the State of Louisiana.

Trong thời gian đó, tôi cũng là giám đốc khám đa khoa Georgia và là trợ lý chánh án cho toàn án nhân dân tối cao tối cao bang Lusiana.

20. They have four children: Magdalena (1974), a History & Geography Teacher; Cecilia (1979), a Pediatrician; Sebastián (1982), a Commercial Engineer Cristóbal (1984), a Psychologist.

Họ tất cả bốn fan con: Magdalena (1974), một giáo lostvulgaros.comên lịch sử hào hùng và địa lý; Cecilia (1979), một bác bỏ sĩ nhi khoa; Sebastián (1982), Kỹ sư thương mại dịch vụ Cristóbal (1984), một nhà tư tưởng học.

21. From 2010 until 2015, she worked as a lecturer in pediatrics at Gulu University & concurrently served as a consultant pediatrician at Gulu Regional Referral Hospital.

từ năm 2010 mang đến 2015, cô làm cho giảng lostvulgaros.comên khoa nhi trên Đại học Gulu với đồng thời làm bác sĩ tư vấn nhi khoa tại bệnh dịch lostvulgaros.comện khu vực Gulu.

22. But if your infant is inconsolable for an hour and crying is associated with fever , rash , or persistent vomiting , gọi your pediatrician as soon as possible .

tuy thế nếu nhỏ nhắn khóc dằng dai không nín vào cả tiếng đồng hồ và tất nhiên sốt , phát ban , hoặc ói tiếp tục , thì bạn nên được gọi bác sĩ y nhi khoa càng cấp tốc càng giỏi .

23. One of the first patients I had to lớn see as a pediatrician was Sol, a beautiful month-old baby who was admitted with signs of a severe respiratory infection.

Xem thêm: " Nominal Ledger Là Gì - Định Nghĩa Nominal Ledger Là Gì

giữa những bệnh nhân trẻ trước tiên mà tôi âu yếm là Sol một cô bé dễ thương bắt đầu tròn 1 mon cô bé nhỏ nhập lostvulgaros.comện vày có dấu hiệu nhiễm trùng phổi nặng.