Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 48 của Đài khẩu ca Hoa Kỳ, vì Hằng Tâm & Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: Once in a while là gì

Bài Viết: Once in a while là gì

The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE với A WORKAHOLIC.

Trong bài học kinh nghiệm ngày này, nhì thành ngữ ta học tập là ONCE IN A WHILE and A WORKAHOLIC.


*

*

The coffee showroom is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the showroom. Laughter với talking voices fill the air; everyone seems to delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan và Mike enjoy it, for sure. They seldom come lớn this place, but when they’re here, they often see their friends cùng relish the conversation with them.

Quán cà phê ngày này đông bất thường. Thanh niên tuổi ngồi không còn ghế trong tiệm. Tiếng cười khẩu ca vang khắp địa điểm; ai ai cũng vui thích phong cảnh nhẹ nhõm này. Chắc chắn rằng Mai Lan and Mike cũng thế. Chúng ta ít lúc đến đây cơ mà khi ở chỗ này thì họ gặp bọn họ and chat chit rất vui.

MIKE: It’s good bự see happy people around us, Mai Lan.

Thật vui khi cảm thấy mọi bạn quanh bản thân vui vẻ, Mai Lan.

MAI LAN: So true. Everyone’s relaxed cùng seems béo be carefree. We deserve moments like this once in a while.

Đúng quá. Ai nấy thanh nhàn and dường như không lo ngại gì. Bọn chúng mình xứng đáng được hưởng những lúc cố gắng này, rất lâu một lần.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re using a new idiom, “once in a while”.

Ôi chao, Mai Lan. Cô cần thực hiện từ mới, “once in a while”.

MAI LAN: Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “sometimes”.

Đúng đó. Tôi vừa học đc từ này lúc tôi gọi một chuyện tối hôm qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E có nghĩa là “thỉnh thoảng”.


MIKE: You just said that once in a while we came mập this coffee-shop. When was the last time we were here, vì you remember?

Cô vừa nói thỉnh thoảng chúng ta tới tiệm coffe này. Lần chót ta cho tới đó chính là hồi nào, cô có nhớ ko ?

MAI LAN: Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went shopping, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here phệ rest, enjoy coffee với my favorite almond cookies.

Ồ, này là cách nay đã lâu Lễ Tạ ơn. Bản thân đi sắm sửa, mua không hề ít vì có bán giá cực kỳ tốt. Bản thân nghỉ tại trên đây để uống cà phê and nạp năng lượng bánh hạnh nhân tôi vô cùng thích.

MIKE: I remember now. You have such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish.

Tôi ghi nhớ rồi. Cô có trí nhớ tốt nhất quá, Mai Lan. Nhiều lúc ta mới tới đây, rất ít như ta muốn.

MAI LAN: Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have time bự relax.

Mình tới đây nhiều hơn thế nữa nhé. Ở đây đáng yêu và dễ thương quá. Bọn chúng mình bận, mà lại sau kỳ thi, sẽ có rất nhiều thì giờ sống hơn.

MIKE: Don’t forget we have jobs this summer. You’re to be a salesperson at Macy’s, aren’t you? cùng I, I’m going bự intern at the bank. We’ll be quite busy again.

Hãy nhờ rằng chúng ta có quá trình ngày hè này. Cô vẫn bán thành phầm cho tiệm Macy’s, đúng không? Còn tôi, tôi cộng sự ở ngân hàng. Mình lại bận nữa.

MAI LAN: Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have to stand up all the time. I’ll have khủng sit down và relax at break time.


Đúng. Tôi siêu mừng có vấn đề ở hãng sản xuất Macy’s. Bài toán làm của rất nhiều người bán thành phầm không bắt buộc nhiều mức độ lực, dẫu vậy tôi sẽ đề xuất đứng suốt cả ngày. Tôi sẽ yêu cầu ngồi & nghỉ ngơi trong giờ đồng hồ nghỉ.

MIKE: That’s right. I’ll have bự work hard at the bank, too. Both of us need to get experience in the workforce với we also need mập build up our cash savings.

Đúng thế. Tôi cũng trở nên phải làm việc nhiều nghỉ ngơi ngân hàng. Cả hai các bạn cần kinh nghiệm làm việc, mình cũng cần được để dành thêm tiền nữa.

MAI LAN: You always think about work. You work so hard at school với then at work. What vị you điện thoại tư vấn a person who works very hard?

Anh luôn luôn luôn nghĩ đến làm việc. Anh lo vấn đề học làm việc trường, rồi công việc. Một người thao tác làm việc nhiều quá hotline là gì ?

MIKE: A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

MAI LAN: That’s an interesting word. I’ve only heard of an alcoholic.

Từ này xuất xắc nhỉ. Tôi chỉ nghe đến từ alcoholic.

MIKE: An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. Với often gets drunk. He’s addicted phệ alcoholic drinks.

Một alcoholic là người uống rượu vang, bia, rượu mạnh, v.v… nhiều quá & hay bị say sưa. Hắn là một trong những người nghiện rượu.

MAI LAN: What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t like lớn see you hanging around with a drink in your hand, doing nothing.

May quá, anh không phải là bạn nghiện rượu. Tôi không thích cảm thấy anh la cà cố ly rượu vào tay, không làm việc gì hết.

MIKE: I wouldn’t do that, you know me!

Tôi không khi nào làm thế. Cô biết tôi mà.


MAI LAN: So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time mập rest.

Vậy anh không cần là 1 trong anh nghiện rượu, cơ mà anh là anh nghiện có tác dụng việc. Anh thao tác làm việc suốt cả ngày, không ngừng ngơi luôn.

MIKE: I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want khủng work more. I think I’m a bit lazy.

Tôi không là fan nghiện rượu, nhưng cũng không là tín đồ nghiện làm. Tôi còn mong mỏi làm các hơn. Tôi nghĩ tôi tương đối lười biếng.

MAI LAN: Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard phệ catch up with you.

Mike, anh rất tốt lắm. Anh chuyên học chuyên làm. Tôi cảm xúc khó so bì kịp cùng với anh.

MIKE: You sound like I’m your hero! How I wish that were true! In reality, I’m a lazy bum.

Cô nói như tôi là người hùng của cô! Tôi ước gì này là sự việc thực! Chính thực chất tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN: I’ll ask you more about the idiom “a lazy bum” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee cùng this fun place.

Sau này, tôi vẫn hỏi thêm anh về từ bỏ “a lazy bum”, “anh lười”. Bây giờ mình hưởng thụ cà phê ngon and địa điểm vui vẻ này nhé.

Xem thêm: Remarks Là Gì - Nghĩa Của Từ Remark

Bây giờ chúng ta vừa học nhì thành ngữ : ONCE IN A WHILE nghĩa là ĐÔI KHI and A WORKAHOLIC nghĩa là MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn tái ngộ quí vị trong bài học tới.