Cho tía điểm A, B, C ko thẳng hàng. Vẽ con đường thẳng AB, tia AC, đoạn trực tiếp BC cùng điểm M nằm

giữa B, C.

Bạn đang xem: Ôn tập hình học lớp 6

Bài 3.

a) Đánh lốt hai điểm M, N. Vẽ con đường thẳng a và đường thẳng xy giảm nhau trên M và những không đi

qua N. Vẽ điểm A khác M trên tia My.

b) khẳng định điểm s trê tuyến phố thẳng a làm thế nào cho S, A, N thẳng hàng. Trong trường hợp con đường thẳng AN

song tuy vậy với đường thẳng a thì có vẽ đạt điểm s không ? vị sao.

Bài 4.

Vẽ 4 con đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho những giao điểm (nếu có).

Bài 5.

Cho tía điểm A, B, C làm sao để cho B nằm trong lòng A và C. Làm nạm nào chỉ nhằm đo nhị lần, mà hiểu rằng độ

dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, AC? Hãy nêu các cách có tác dụng khác nhau.

Bài 6.

Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Bên trên tia AB đem điểm M thế nào cho AM = 3cm.

a) Điểm M có nằm trong lòng A và B không ? bởi sao ?

b) đối chiếu AM với BM.

c) M có là trung điểm của AB không ?

Bài 7.

Cho đoạn trực tiếp AB dài 7cm. Vẽ trung điểm của đoạn trực tiếp đó.

Bài 8.

Vẽ hai tuyến phố thẳng xy với zt cắt nhau tại O.

Lấy A thuộc tia Ox, B nằm trong tia Ot, C nằm trong tia Oy, D ở trong tia Oz làm sao để cho OA = OC = 3cm, OB = 2cm,

OD = 2cm, OD = 2 OB.

LỜI GIẢI, HƯỚNG DẪN, ĐÁP SỐ:

Bài 1.

Đoạn trực tiếp AB là hình bao gồm hai điểm A, B và toàn bộ các điểm nằm trong lòng A, B. (H.101)

Bài 2.

Hướng dẫn:

Có thể vẽ như hình 102.

Bài 3.

a) coi hình 103a.

b) Vẽ mặt đường thẳng AN cắt đường trực tiếp a trên S (H.103b).

Bài 4. 

Hướng dẫn:

– tư đường thẳng cắt nhau song một, bao gồm 6 giao điểm A, B, C, D, E, F(H.104a)

– trong 4 con đường thẳng có hai đường thẳng tuy nhiên song, sẽ sở hữu 5 giao điểm A, B, C, D, E (H.104b)

– trong 4 con đường thẳng tất cả hai cặp đường thẳng song song, sẽ có 4 giao điểm A, B, C, D (H.104c)

– vào 4 mặt đường thẳng bao gồm 3 đường thẳng tuy vậy song, sẽ có được 3 giao điểm A, B, C (H.104d)

– Cả 4 mặt đường thẳng song song : không tồn tại giao điểm nào. (H.104 e).

Bài 5.

Vì B nằm trong lòng A và C buộc phải AB + BC = AC.

Cách 1: Đo độ lâu năm của nhì đoạn trực tiếp AB, BC . Độ lâu năm AC bởi tổng hai độ nhiều năm đo được.

Cách 2 : Đo độ nhiều năm AB, AC. Độ nhiều năm BC bằng hiệu hai độ lâu năm đo được.

Cách 3 : Đo độ lâu năm BC, AC. Độ nhiều năm AB bởi hiệu nhị độ lâu năm đo được.

Xem thêm: Ghế Tình Nhân Là Gì - Công Dụng Và Cách Dùng Ghế Tình Yêu

Bài 6.

Ôn tập phần hình học (Phần B) – các dạng Toán lớp 6