Chia phần lớn 60 mẫu kẹo đến tất cả học sinh lớp 6C thì còn dư 13 chiếc. Hỏi lớp 6C có bao nhiêu học sinh?

Bài 173.

Bạn đang xem: Ôn tập cuối năm phần số học lớp 6

Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông kia hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3 km/h. Tính độ nhiều năm khúc sông đó.

Bài 174.

So sánh nhị biểu thức A với B biết rằng:

Bài 175.

Hai vòi nước cùng chảy vào trong 1 bể. Biết rằng để tan được nửa bể, 1 mình vòi A đề nghị mất 4 giờ khoảng 30 phút còn 1 mình vòi B chỉ mất 2 giờ 15 phút. Hỏi cả nhị vòi thuộc chảy vào bể kia thì sau bao lâu bể đã đầy?

Bài 176.

Tính

Bài 177.

Độ C với độ F

Ở nước ta và các nước khác, nhiệt độ được xem theo độ C (chữ dầu của Celsius, hiểu là Xen – xi – ớt – xơ ).

Ở Anh, Mỹ và một trong những nước khác, nhiệt độ độ được tính theo độ F (chữ đầu của Fahrenheit, hiểu là Phe – rơn – nhì – tơ). Cách làm đổi từ độ C quý phái độ F là:

*

(F và C ở đây là số độ F và số độ C tương ứng).

a) Tính coi trong điều kiện bình thường, nước sôi làm việc bảo nhiêu độ F?

b) Lập cách làm đổi từ bỏ độ F sang trọng độ C rồi tính xem 500F tương đương với bao nhiêu độ C?

c) Ở Bắc rất có một thời điểm mà lại nhiệt kế đo độ C với nhiệt kế đô độ F cùng có một số. Kiếm tìm số đó.

Bài 178.

“Tỉ số vàng”

Người Cổ Hy Lạp và người Cổ Ai Cập sẽ ý thức được tỉ số “đẹp” trong những công trình xây dựng. Họ nhận định rằng hình chữ nhật rất đẹp là hình chữ nhật bao gồm tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là 1: 0,618 (các hình chữ nhật: DPLC, APLB, HGLB, … trong hình 17). Vì thế, tỉ số này được điện thoại tư vấn là “tỉ số vàng” (theo bí quyết gọi trong phòng danh họa và nhà khoa học người Ý lừng danh Lê – ô – nác – đô đa Vin – xi).

*

Khi nghiên cứu và phân tích kiến trúc của Đền cổ Pác – kia – nông (h.18) sống A – ten (Hy Lạp), tín đồ ta dấn xét size của những hình hình học tập trong đền phần lớn chịu tác động của “tỉ số vàng”.

a) Các kích cỡ của một hình chữ nhật theo đúng “tỉ số vàng”, biết rằng chiều rộng của nó đo được 3,09m. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

b) Chiều lâu năm của một hình chữ nhật là 4,5 m. Để gồm “tỉ số vàng” thì chiều rộng của nó bắt buộc là bao nhiêu?

c) Một căn vườn hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 15,4m, chiều rộng là 8m. Khu vực vườn này còn có đạt “tỉ số vàng” không?

*

LỜI GIẢI, HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ:

Bài 168.

Bài 169.

a) với a, n ∈ N

an = a . A . A … a với n ≠ 0

n thừa số

Với a ≠ 0 thì a0 = 1

b) với a, m, n ∈ N

Bài 170.

C ∩ L = Ø

Bài 171.

Bài 172. 

Nếu bớt đi 13 cái thì số kẹo chia hết mang đến số học viên lớp 6C. Cho nên vì vậy số học viên lớp 6C là ước lớn hơn 13 của 60 – 13 = 47. Vậy lớp 6C có 47 học tập sinh.

(Nếu hotline b là số học viên lớp 6C thì ta có : 60 = b.q + 13 (b > 13 ; q ∈ N). Suy ra : b.q = 60 – 13 = 47. Ta tất cả 47:b với b > 13. Vậy b = 47).

Bài 173.

Khi xuôi dòng, 1 tiếng ca nô đi được 1/3 khúc sông.

Khi đi ngược dòng, 1 giờ ca nô đi được 1/5 khúc sông.

1 giờ làn nước chảy được: 1/2. ( 1/3 – 1/5 ) = 1/15 (khúc sông) ứng với 3km.

Độ nhiều năm khúc sông : 3 : 1/15 = 45 (km).

Bài 174.

Cách 1:

Ta có:

*
(1)

*
(2)

Từ (1) với (2) suy ra:

*

Tức là A > B

Cách 2:

*

Từ (1) cùng (2) suy ra A>B.

Bài 175.

Xem thêm: Khi Nào Thì Cần Dùng Đến Default Gateway? Default Gateway Là Gì

Để tan được đầy bể, 1 mình vòi A yêu cầu mất 4,5 x 2 = 9(h), 1 mình vòi B mất 2,25 x 2 = 4,5(h) = 9/2(h).