Giải bài 19: Ôn tập chương III - Sách lí giải học toán 6 tập 2 trang 61. Sách này phía trong bộ VNEN của công tác mới. Sau đây sẽ hướng dẫn trả lời và đáp án các câu hỏi trong bài xích học. Giải pháp làm chi tiết, dễ dàng hiểu, mong muốn các em học viên nắm giỏi kiến thức bài bác học.


C. Vận động luyện tập

I. Ôn tập lý thuyết

Câu 1: Trang 62 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Viết ra giấy các kiến thức mà những em đang học được sống chương III.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 3 lớp 6

Trả lời các câu hỏi sau:

1.1 Viết dạng tổng thể của một phân số. Cho ví dụ một phân số bé dại hơn 0, một phân số bởi 0, một phân số lớn hơn 0 nhưng bé dại hơn 1, một phân số to hơn 1.

1.2 thay nào là hai phân số bằng nhau? đến ví dụ.

1.3 phát biểu đặc điểm cơ phiên bản của phân số. Giải thích vì sao bất kì một phân số nào thì cũng viết được dưới dạng một phân số với mẫu mã dương.

1.4 mong mỏi rút gọn gàng phân số ta làm như vậy nào? mang lại ví dụ.

1.5 vậy nào là phân số buổi tối giản? đến ví dụ.

1.6 phát biểu quy tắc quy đồng mẫu những phân số.

1.7 Muốn đối chiếu hai phân số không cùng mẫu ta làm như thế nào? cho ví dụ.


=> Xem gợi ý giải

Câu 2: Trang 62 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Điền vào vị trí trống:

2.1 a) mong mỏi cộng nhị phân số cùng mẫu ...................

b) ước ao cộng nhị phân số không cùng mẫu ................

2.2 a) $fracab = fraca imes ...b imes ...$ với m $in $ Z và m $ eq $ 0.

b) $fracab = fraca imes ...b imes ...$ với n $in $ ƯC(a, b).

2.3 a) Số đối của phân số $fracab$ (a, b $in $ Z, b > 0) là .................

b) $fracab - fraccd = ............$

2.4 $fracab imes fraccd = .........$

2.5 a) Số nghịch hòn đảo của phân số $fracab$ (a, b $in $ Z, a eq 0, b eq 0) là .................

b) $fracab : fraccd = ............$; $a : fraccd = ............ = .................. (fraccd eq 0)$.


=> Xem trả lời giải

Câu 3: Trang 63 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

a) mang đến ví dụ về: lếu láo số, số thập phân, phân số thập phân.

Xem thêm: Innovate Là Gì - Nghĩa Của Từ Innovate

b) Viết $frac925$ bên dưới dạng: phân số thập phân, số thập phân, phần trăm với kí hiệu %.


=> Xem gợi ý giải

Câu 4: Trang 63 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Điền vào bảng sau:

a) đặc thù của phép cộng và phép nhân phân số

 Cộng Nhân
Giao hoán$fracab + fraccd = fraccd + fracab$ 
Kết hợp  
Cộng với 0  
Nhân cùng với 1Không  
Số đối  
Số nghịch đảo  
Phân phối của phép nhân với phép cộng  

b) tía bài toán cơ bản về phân số

*


=> Xem gợi ý giải

II. Bài bác tập

Câu 1: Trang 63 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

a) cho phân số $fracx5$. Điền vào chỗ trống

Nếu $fracx5$ => Xem gợi ý giải

=> Xem khuyên bảo giải

=> Xem giải đáp giải

=> Xem gợi ý giải

=> Xem gợi ý giải

=> Xem chỉ dẫn giảiGiải công dân 6 kết nối tri thức
Giải lịch sử và Địa lí 6 kết nối tri thức
Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6 liên kết tri thức
Giải âm thanh 6 kết nối tri thức
Giải tin học tập 6 liên kết tri thức
Giải technology 6 liên kết tri thức
Giải chuyển động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Trắc nghiệm KHTN 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm technology 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm toán 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm âm nhạc 6 kết nối tri thức


Văn 6 tập 2 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-2.html">Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 chân trời sáng tạo
Giải âm thanh 6 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-am-nhac-6.html">Giải âm thanh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải mĩ thuật 6 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-mi-thuat-6.html">Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải công dân 6 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-dan-6.html">Giải công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải technology 6 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-nghe-6.html">Giải công nghệ 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải hưởng thụ hướng nghiệp 6 " href="https://lostvulgaros.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-trai-nghiem-huong-nghiep-6.html">Giải hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo

Giải SBT lớp 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT music 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm music 6 chân trời sáng tạo

Giải Công dân 6 cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải lịch sử dân tộc và Địa lý 6 cánh diều
Giải technology 6 cánh diều
Giải Âm nhạc 6 cánh diều
Giải tin học 6 cánh diều
Giải mĩ thuật 6 cánh diều
Giải vận động trải nghiệm 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT tiếng Anh 6 cánh diều
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm music 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều


*