Qui ước chiều hướng từ A về phía B là chiều dương, chiều hướng từ A về phía C là chiều âm. Tiếp đến mỗi câu trả lười đúng người này được 500 điểm, mỗi câu vấn đáp sai ngđười này được -200 đi (1)hoc360.net ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG II SỐ HỌC 6 Bài 1: Tính hợp lí 1/ (-37) + 14 + 26 + 37 2/ (-24) + + 10 + 24 3/ 15 + 23 + (-25) + (-23) 4/ 60 + 33 + (-50) + (-33) 5/ (-16) + (-209) + (-14) + 209 6/ (-12) + (-13) + 36 + (-11) 7/ -16 + 24 + 16 – 34 8/ 25 + 37 – 48 – 25 – 37 9/ 2575 + 37 – 2576 – 29 10/ 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17 Bài 2: vứt ngoặc tính 1/ -7264 + (1543 + 7264) 2/ (144 – 97) – 144 3/ (-145) – (18 – 145) 4/ 111 + (-11 + 27) 5/ (27 + 514) – (486 – 73) 6/ (36 + 79) + (145 – 79 – 36) 7/ 10 – <12 – (- - 1)> 8/ (38 – 29 + 43) – (43 + 38) 9/ 271 – <(-43) + 271 – (-17)> 10/ -144 – <29 – (+144) – (+144)> Bài 3: Tính toàn bô nguyên x biết: 1/ -20 Bài 4: Tính tổng 1/ + (-2) + + (-4) + + 19 + (-20) 2/ – + – + + 99 – 100 3/ – + – + + 48 – 50 4/ – + – + - + 97 – 99 5/ + – – + + 97 + 98 – 99 - 100 Bài 5: Tính giá trị biểu thức 1/ x + – x – 22 với x = 2010 2/ - x – a + 12 + a với x = - 98 ; a = 99 3/ a – m + – + m với a = ; m = - 123 4/ m – 24 – x + 24 + x với x = 37 ; m = 72 5/ (-90) – (y + 10) + 100 với phường = -24 Bài 6: kiếm tìm x 1/ -16 + 23 + x = - 16 2/ 2x – 35 = 15 3/ 3x + 17 = 12 4/ │x - 1│= 5/ -13 │x│ = -26 Bài 7: Tính hợp lí 1/ 35 18 – 28 2/ 45 – (12 + 9) 3/ 24 (16 – 5) – 16 (24 - 5) 4/ 29 (19 – 13) – 19 (29 – 13) 5/ 31 (-18) + 31 ( - 81) – 31 6/ (-12).47 + (-12) 52 + (-12) 7/ 13.(23 + 22) – 3.(17 + 28) 8/ -48 + 48 (-78) + 48.(-21) Bài 8: Tính 1/ (-6 – 2) (-6 + 2) 2/ (7 – 3) : (-6) 3/ (-5 + 9) (-4) 4/ 72 : (-6 + 4) 5/ -3 – (-5) + 6/ 18 – 10 : (+2) – 7/ 15 : (-5).(-3) – 8/ (6 – 10 : 5) + (-7) Bài 9: So sánh 1/ (-99) 98 (-97) với 2/ (-5)(-4)(-3)(-2)(-1) với 3/ (-245)(-47)(-199) với 123.(+315) 4/ 2987 (-1974) (+243) cùng với 5/ (-12).(-45) : (-27) với │-1│ Bài 10: Tính cực hiếm biểu thức 1/ (-25) ( -3) x với x = 2/ (-1) (-4) y với y = 25 3/ (2ab2) : c cùng với a = 4; b = -6; c = 12 4/ <(-25).(-27).(-x)> : y với x = 4; y = -9 5/ (a2 - b2) : (a + b) (a – b) cùng với a = ; b = -3 Bài 11: Điền số vào ô trống a -3 +8 -(-1) - a -2 +7 │a│ Bài 12: i n s vào ô tr ngĐ ề A -6 +15 10 B -2 -9 a + b -10 -1 (2)hoc360.net a a b -12 a : b -3 Bài 13: tìm x: 1/ (2x – 5) + 17 = 2/ 10 – 2(4 – 3x) = -4 3/ - 12 + 3(-x + 7) = -18 4/ 24 : (3x – 2) = -3 5/ -45 : 5.(-3 – 2x) = 3 Bài 14: tìm kiếm x 1/ x.(x + 7) = 2/ (x + 12).(x-3) = 3/ (-x + 5).(3 – x ) = 4/ x.(2 + x).( – x) = 5/ (x - 1).(x +2).(-x -3) = Bài 15: Tìm 1/ Ư(10) B(10) 2/ Ư(+15) B(+15) 3/ Ư(-24) B(-24) 4/ ƯC(12; 18) 5/ ƯC(-15; +20) Bài 16: kiếm tìm x biết 1/  x x > 2/ 12  x x Bài 17: Viết dạng tích tổng sau: 1/ ab + ac 2/ ab – ac + ad 3/ ax – bx – cx + dx 4/ a(b + c) – d(b + c) 5/ ac – ad + bc – bd 6/ ax + by + bx + ay Bài 18: chứng minh 1/ (a – b + c) – (a + c) = -b 2/ (a + b) – (b – a) + c = 2a + c 3/ - (a + b – c) + (a – b – c) = -2b 4/ a(b + c) – a(b + d) = a(c – d) 5/ a(b – c) + a(d + c) = a(b + d) Bài 19: kiếm tìm a biết 1/ a + b – c = 18 với b = 10 ; c = -9 2/ 2a – 3b + c = với b = -2 ; c = 3/ 3a – b – 2c = cùng với b = ; c = -1 4/ 12 – a + b + 5c = -1 cùng với b = -7 ; c = 5/ – 2b + c – 3a = -9 với b = -3 ; c = -7 Bài 20: thu xếp theo trang bị tự * tăng mạnh 1/ 7; -12 ; +4 ; ; │-8│; -10; -1 2/ -12; │+4│; -5 ; -3 ; +3 ; ; │-5│ * sút dần 3/ +9 ; -4 ; │-6│; ; -│-5│; -(-12) 4/ -(-3) ; -(+2) ; │-1│; ; +(-5) ; ; │+7│; -8 Bài 21: hai ca nơ xuất phát điểm từ A phía B C (A ở B, C) Qui ước khunh hướng từ A phía B chiều dương, khunh hướng từ A phía C chiều âm Hỏi hai ca nô với vận tốc 10km/h -12km/h sau hai ca nô phương pháp km? Bài 22: vào thi “Hành trình văn hóa”, người tham dự thi khuyến mãi ngay trước 500 điểm Sau câu trả lười fan 500 điểm, câu vấn đáp sai ngđười -200 điểm Sau thắc mắc anh An trả lời câu, không nên câu, chị Lan vấn đáp câu, không nên câu, chị Trang trả lời câu, sai thắc mắc số điểm bạn sau thi? Bài 23: (3)hoc360.net KIỂM TRA CHƯƠNG II - SỐ HỌC ĐỀ 1 I Trắc nghiệm: điểm bài 1: Cho độ cao số vị trí sau: Tam Đảo: 2591m, biển cả chết: -392m các câu sau tốt sai? a) Đỉnh núi Tam Đảo cao mực nước biển cả 2591m b) đại dương chết bao gồm độ cao mức độ vừa phải thấp mực nước biển cả -392m bài xích 2: Cho tr c s sau:ụ ố những câu sau xuất xắc sai? a) Điểm M màn trình diễn số |-4| b) Điểm N trình diễn số -3 bài 3: chọn chữ đứng trước đáp án câu sau: a) – <7 + - 9>= A -7 – + B -7 – – C – + D – – b) toàn bô nguyên x mang đến -5 II trường đoản cú luận (7 điểm): OM (4)hoc360.net bài (1 điểm): sắp xếp số theo sản phẩm tự tăng dần: -11 ; 12 ; -10 ; |-9| ; 23 ; 0; 150; 10 bài xích (2 điểm): Tính phải chăng (nếu có thể): a) b) -23 63 + 23 21 – 58 23 bài bác (2,5 điểm): tra cứu số nguyên x biết: a) 3x + 27 = b) 2x + 12 = 3(x – 7) c) 2x2 – = 49 bài xích (1 điểm): mang đến biểu thức: A = (-a - b + c) – (-a – b – c) a) Rút gọn gàng A b) Tính quý giá A a = 1; b = -1; c = -2 bài bác (0,5 điểm): tìm kiếm tất số nguyên a biết: (6a +1) ( 3a -1) ĐỀ 2 A/- TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ) Câu Khoanh tròn cam kết tự đầu câu em đến câu trường đoản cú – sau : 1/ Khi quăng quật dấu ngoặc biểu thức (95 - 4) - (12 + 3) ta được: a 95 - - 12 + b 94 - + 12 + c 95 - 4- 12 - d 95 - + 12 - 2/ trong tập hòa hợp Z ước -12 là: a 1, 3, 4, 6, 12 b -1; -2; -3; -4; -6; -12; 1; 2; 3; 4; 6; 12 c -1; -2; -3; -4; -6 d -2; -3; -4 ; -6; -12 3/ giá trị x đống ý x + = -12 là: a b -8 c -16 d 16 4/ Số đối (–18) : a 81 b 18 c (–18) d (–81) Câu 2: (1 điểm) Điền dấu () phù hợp vào địa điểm trống sau: a) … -9 b) -8 … -3 c) -12 … 13 d) 25 … 25 Câu Đánh vệt “X” vào thích hợp : xác minh Đúng không nên (5)hoc360.net B/- TỰ LUẬN : (7 điểm) bài bác (1 điêm)Sắp xếp lại số sau theo sản phẩm công nghệ tự từ bé dại đến bự : (–43) ; (–100) ; (–15) ; 105 ; ; (–1000) ; 1000 bài (3 điểm) Thực phép tính : a/ 210 + <46 + (–210) + (–26)> ; b) (-8)-<(-5) + 8>; c) 25.134 + 25.(-34) bài bác (2 điểm) tìm số nguyên x biết: a) x + (-35)= 18 b) -2x - (-17) = 15 bài xích (1 điểm) Tìm nhì số nguyên a , b biết : a > a (b – 2) = ĐỀ A/ Phần trắc nghiệm : (3 điểm ) Câu 1: Tập vừa lòng số nguyên âm có A số nguyên âm, số số nguyên dương B số số nguyên âm C số nguyên âm số nguyên dương D số số nguyên dương Câu 2: sắp đến sếp số nguyên: 2; -17; 5; 1; -2; theo trang bị tự bớt dần là: A 5; 2; 1; 0; -2; -17 B -17; -2; 0; 1; 2; C -17; 5; 2; -2; 1; D 0; 1; -2; 2; 5; -17 Câu 3: Khi bỏ dấu ngoặc biểu thức: 2009 – (5 – + 2008) ta được: A 2009 + – – 2008 B 2009 – – + 2008 C 2009 – + – 2008 D 2009 – + + 2008 Câu 4: Tập hòa hợp số nguyên mong là: A 1; 2; 3; 6 B -1; -2; -3; -6 C -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6 D -6; -3; -2; -1; 0 Câu 5: Kết phép tính: (-187) + 178 bằng: A 365 B -365 C D -9 Câu tóm lại sau đúng? A -(-2) = - B – (– 2) = C |– 2| = – D – | – 2| = B tự luận: (7 điểm) (6)hoc360.net a 100 + (+430) + 2145 + (-530) b (-12) 15 c (+12).13 + 13.(-22) d <14 : (-2)> + 7 : 2012 Câu 8: kiếm tìm số nguyên x, biết: a) 3x – = -7 – 13 b) x 10 3 Câu 9: Liệt kê tính tổng tất số nguyên x, biết: -8 bài xích 1(1,5 điểm) Tính : a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not found c) Error: Reference source not found bài xích 2(4 điểm).Tính : a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not found c) Error: Reference source not found d) Error: Reference source not found bài (3 điểm) tra cứu Error: Reference source not found biết : a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not found c) Error: Reference source not found bài (1,5 điểm) Tính tổng vớ số nguyên x thỏa mãn : a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not found c) Error: Reference source not found ĐỀ 5 bài (1,5 điểm) Tính : a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not found c) Error: Reference source not found bài xích (4 điểm) Tính : a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not found c) Error: Reference source not found d) Error: Reference source not found bài bác (3 điểm) tìm Error: Reference source not found biết : a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not found c) Error: Reference source not found bài xích (1,5 điểm) Tính tổng vớ số nguyên x thỏa mãn : a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not found c) Error: Reference source not found ĐỀ 6 bài (1,5 điểm) Tính : a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not found c) Error: Reference source not found bài (4 điểm) Tính : (7)hoc360.net c) Error: Reference source not found d) Error: Reference source not found bài (3 điểm) tra cứu Error: Reference source not found biết : a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not found c) Error: Reference source not found bài xích (1,5 điểm) Tính tổng vớ số nguyên x thỏa mãn nhu cầu : a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not found c) Error: Reference source not found ĐỀ 7 bài (1,5 điểm) Tính : a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not found c) Error: Reference source not found bài xích (4 điểm) Tính : a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not found c) Error: Reference source not found d) Error: Reference source not found bài xích (3 điểm) tìm kiếm Error: Reference source not found biết : a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not found c) Error: Reference source not found bài (1,5 điểm) Tính tổng vớ số nguyên x thỏa mãn : a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not found