Thông báo: Giáo án, tư liệu miễn phí, và những giải đáp sự ráng khi dạy online bao gồm tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi bạn tham gia để sở hữu tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm tay nghề giáo dục nhé!


PHẦN RÈN LUYỆN BÀI TẬP TOÁN LỚP 6

Dạng 1:Thực hiện tại phép tính.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 số học 6

Bài 1: tiến hành các phép tính rồi so sánh các công dụng ra vượt số nguyên tố.

a, 160 – ( 23. 52– 6 . 25 ) b, 4 . 52– 32 : 24

c, 5871 : < 928 – ( 247 – 82 . 5 ) d, 777 : 7 +1331 : 113

Lời giải

a, Ta có: 160 – ( 8 x 25 – 6 x 25 ) = 160 – 25 x (8 – 6) = 160 – 50 = 110.

Vậy đáp án là 110.

b, Ta bao gồm 4 x 25 – (16 x 2) : 16 = 100 – 2 = 98.

Vậy câu trả lời là 98.

c, Ta có: 5871 : < 928 – 247 + 82 x 5> = 5871 : <681 + 410> = 5871 : 1091

d, 777 : 7 + 1331 : 113 = 111 + 1 = 112.

Vậy đáp án là 112.

Bài 2: thực hiện phép tính rồi phân tích công dụng ra quá số nguyên tố:

a, 62: 4 . 3 + 2 .52 c, 5 . 42– 18 : 32

Lời giải

a, Ta có: 62 : 4 x 3 + 2 x 52 = 36 : 4 x 3 + 2 x 25 = 9 x 3 + 50 = 27 + 50 = 77.

Vậy đáp án là 77.

c, Ta có: 5 x 42 – 18 : 32 = 5 x 16 – 18 : 9 = 80 – 2 = 78.

Vậy câu trả lời là 78.

Bài 3 : tiến hành phép tính:

a, 80 – ( 4 . 52– 3 .23) b, 23 . 75 + 25. 23 + 180

c, 24 . 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > d, 100 : 250 : < 450 – ( 4 . 53– 22. 25)>

Lời giải

a, Ta có 80 – ( 4 x 52 – 3 x 23) = 80 – ( 4 x 25 – 3 x 8) = 80 – ( 100 – 24) = 80 – 76 = 4.

Vậy giải đáp là 4


Có thể chúng ta quan tâm: Cho p và p+2 là số thành phần (p>3). Cmr: p+1 phân chia hết đến 6

b, Ta có: 23 x 75 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 5 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 6 + 180 = 3450 + 180 = 3630

Vậy giải đáp là 3630.

c, 24 x 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > = 16 x 5 – <131 – 92 > = 80 – <131 – 81> = 80 – 50 = 30

Vậy lời giải là 50

d, Ta có: 100 : 250 : < 450 – ( 4 x 5– 22 x 25)> = 100 : 250 : <450 – ( trăng tròn – 100)>

Tương đương 100 : 250 : < 450 + 80> = 100 : 250 : 530 = 100 : 25 x 53 = 4 x 53 = 212.

Vậy câu trả lời là 212.

Dạng 2 :Tìm x.

Bài 4: tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a, 128 – 3( x + 4 ) = 23 b, <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35

c, ( 12x – 43 ).83 = 4.84 d, 720 : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5

Lời giải

a, Ta có: 128 – 3( x + 4 ) = 23, vì vậy 3( x + 4) = 105 xuất xắc x + 4 = 35. Suy ra x = 31.

Vậy giải đáp x = 31.

b, Ta bao gồm <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35, cho nên ( 4x + 28 ).3 + 55= 175

Tương đương (4x + 28). 3 = 120 giỏi 4x + 28 = 40 giỏi 4x = 12. Suy ra x = 3

Vậy giải đáp là : x = 3

c, Ta bao gồm ( 12x – 43 ).83 = 4.84, cho nên vì vậy ( 12x – 43 ) = 4.8 giỏi ( 4.3x – 43 ) = 4.8,

Suy ra 3x – 16 = 8 tương đương 3x = 24 giỏi x = 8.

Vậy lời giải là x = 8.

d, Ta có: 720 : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5, cho nên 720: < 41 – ( 2x – 5 )> = 40 tương đương < 41 – ( 2x – 5 )> = 18.

Suy ra 2x = 5 = 41 – 18 tốt 2x – 5 = 23. Suy ra x = 14.

Vậy đáp án là: x = 14

Bài 5: kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a, 123 – 5.( x + 4 ) = 38 b, ( 3x – 24 ) .73 = 2.74

Lời giải

a, Ta có: 123 – 5.( x + 4 ) = 38, vày đó: 5.( x + 4 ) = 123 – 38 = 85

Suy ra: x + 4 = 17 xuất xắc x = 13

Vậy lời giải là x = 13.

b, Ta có: ( 3x – 24 ) .73 = 2.74, vì thế ( 3x – 24 ) = 2.74 : 73 tốt ( 3x – 24 ) = 2.7 = 14

Suy ra 3 x = 14 + 16 = 30 hay x = 10

Vậy lời giải là: x = 10


Có thể bạn quan tâm: tìm 4 số tự nhiên tiếp tục có tích là 3024

Bài 6: tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 5 rồi thêm vào đó 16, sau đó chia mang đến 3 thì được 7.

Lời giải

Theo đề bài ta có: (5x + 16) : 3 = 7

Suy ra 5x + 16 = 21, cho nên 5x = 5 giỏi x = 1

Vậy số tự nhiên và thoải mái thoả mãn đề bài là x = 1.

Bài 7: kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết rằng nếu phân chia nó với 3 rồi trừ đi 4, kế tiếp nhân với 5 thì được 15.

Lời giải

Theo đề bài bác ta có: (x : 3 – 4) x 5 = 15

Suy ra ta tất cả x : 3 – 4 = 3 tuyệt x : 3 = 7. Suy ra x = 21

Vậy số tự nhiên thoả mãn đề bài xích là x = 21

Bài 8: tra cứu số tự nhiên x, biết rằng:

a, 70 x , 84 x với x > 8.

b, x 12, x 25 , x 30 và 0 Dạng 4: Các câu hỏi về kiếm tìm ƯCLN, BCNN

Bài 10: Thay các chữ số x, y bởi các chữ số phù hợp để B = 56x3y phân tách hết cho tất cả ba số 2, 5, 9

Lời giải:

Điều kiện x, y nằm trong vòng <0, 9>

Ta tất cả B = 56x3y phân tách hết cho cả hai số 2, 5

Suy ra, số tận cùng y cần là số chẵn và chia hết đến 5 phải y = 0

B phân tách hết cho cả 9. Suy ra 5 + 6 + x + 3 + 0 = 14 + x phân chia hết mang đến 9

Với đk của x nằm trong tầm <0,9>. Suy ra x = 4.

Bài 11: Thay các chữ số x, y bởi các chữ số thích hợp để A = 24x68y phân chia hết mang đến 45.

Bài 12.Thay các chữ số x, y bởi các chữ số thích hợp để C = 71x1y chia hết mang lại 45.

Bài 13: mang đến tổng A = 270 + 3105 + 150. Không tiến hành phép tính xét coi tổng A có chia hết cho 2, đến 5, mang lại 3, cho 9 xuất xắc không? trên sao?

Bài 14: Tổng hiệu sau là số yếu tố hay đúng theo số:

a, 3.5.7.9.11 + 11.35 b, 5.6.7.8 + 9.77

c, 105+ 11 d, 103– 8

Bài 15: minh chứng rằng :


Có thể chúng ta quan tâm: so sánh luỹ vượt lớp 6 - định hướng và bài xích tập vận dụng

a, 85+ 211chia hết mang lại 17.

b, 692– 69.5 chia hết cho 32.

c, 87– 218chia hết đến 14.

Bài 16: Tổng sau bao gồm chia hết đến 3 không?

A = 2 + 22+ 23+ 24+ 25+ 26+ 27+ 28+ 29+ 210.

Dạng 4: Các vấn đề về tra cứu ƯCLN, BCNN

Bài 17: tìm ƯCLN bằng phương pháp phân tích ra quá số yếu tắc và bởi thuật toán Ơclit

a, 852 cùng 192

b, 900; 420 cùng 240

Bài 18: Cho tía số : a = 40; b = 75 ; c = 105.

a, Tìm ước chung lớn số 1 của a, b, c

b, tra cứu bội chung nhỏ dại nhất của a , b, c

Bài 19: Khối lớp 6 tất cả 300 học sinh, khối lớp 7 bao gồm 276 học tập sinh, khối lớp 8 tất cả 252 học tập sinh. Trong một buổi chào cờ học viên cả cha khối xếp thành những hàng dọc như nhau. Hỏi:

a, rất có thể xếp nhiều nhất bao nhiêu hàng dọc để mỗi khối đều không một ai lẻ hàng?

b, lúc ấy ở mỗi khối gồm bao nhiêu mặt hàng ngang?

Bài 20: Số học sinh khối 6 của một trường trong tầm từ 200 mang đến 400, khi xếp hàng 12, sản phẩm 15, mặt hàng 18 đầy đủ thừa 5 học sinh. Tính số học viên khối 6 của trường đó.

Bài 21: Một khối học sinh khi xếp hàng 2, mặt hàng 3, sản phẩm 4, sản phẩm 5 các thiếu một người, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học viên chưa cho 300. Tính số học sinh.

Bài 22: tra cứu số tự nhiên và thoải mái a nhỏ dại nhất thế nào cho khi phân chia a cho3, mang đến 5, mang lại 7 thì được số dư theo thiết bị tự là 2, 3, 4.

Bài 23: tra cứu số tự nhiên n lớn nhất có bố chữ số, sao cho n phân chia cho 8 thì dư7, chia cho 31 thì dư 28.

Xem thêm: "Quảng Cáo Truyền Tải Thông Điệp Tiếng Anh Là Gì, Quảng Cáo Truyền Tải Thông Điệp Rằng Mỏng Là Đẹp

Bài 24: search số tự nhiên và thoải mái a có cha chữ số, thế nào cho a phân chia cho 17 thì dư 8, phân tách cho 25 thì dư 16.