Kiến thức về các Tài khoản sổ mẫu và bút toán kép vào môn học FA/F3 ACCA

Quy trình kế toán tài thiết yếu gồm 4 bước cơ bản: Thu thập chứng từ (Documenting), Ghi nhận thông tin kế toán (Recording), Tổng phù hợp thông tin (Summarising), Trình bày thông tin (Presenting). Với mỗi bước kế toán sử dụng những loại sổ sách khác biệt để triển khai quy trình.

Bạn đang xem: Nominal ledger là gì

*

Phạm vi bài xích học sau đây sẽ tập trung vào cách ghi nhận các tài khoản trên sổ cái (Ledgers) bằng cách thức ghi nhận cây viết toán kép (Double entry bookeeping).

I. Mục tiêu

Phương pháp ghi nhận cây bút toán képCách ghi nhận các tài khoản sổ cái

II. Nội dung

1. Tổng quan tiền về sổ cái (Ledger)

a. Định nghĩa và phân loại

Sau khi những giao dịch tài chính phát sinh trong doanh nghiệp được ghi vào sổ sách ghi nhận ban sơ (Books of prime entry), kế toán đang tổng hòa hợp lên các tài khoản bên trên sổ cái.

Sổ loại (Ledger) là một trong những loạisổ sách kế toántổng hợp, dùng để ghi chép những nghiệp vụ kinh tế tài chính - tài chủ yếu phát sinh của từng thông tin tài khoản kế toán trong mỗi kỳ kế toán tài chính của doanh nghiệp.

Có 3 loại sổ loại cơ bạn dạng trong công ty bao gồm:

Sổ cái bình thường (Nominal/Main/General Ledger): Là sổ sách kế toán tất cả chứa các tài khoản phi cá thể (impersonal accounts) tổng hợp những vấn đề tài chủ yếu của doanh nghiệp.Sổ cái những khoản đề xuất thu (Receivables ledger): Là sổ cái ghi nhận các tài khoản cá nhân (personal accounts) của từng khách hàng của doanh nghiệp.Sổ cái các khoản đề nghị trả (Payables ledger): Là sổ dòng ghi nhận các tài khoản cá nhân (personal accounts) của từng bên cung cấp của doanh nghiệp.
*

Trong doanh nghiệp, kế toán đã sử dụng phương thức ghi nhận cây bút toán kép (double entry bookeeping) để hạch toán các tài khoản sổ cái.

b. Mối tương tác giữa những sổ cái
*

Trên sổ loại chung, vẫn có các tài khoản đề nghị thu người tiêu dùng (Receivables), nên trả nhà cung ứng (Payables). Mặc dù các thông tin tài khoản này ghi dấn tổng giá trị của các khoản đề nghị thu/phải trả chứ không cần ghi rõ từng khoản nên thu/phải trả từng khách hàng hàng/nhà cung cấp.

2. Phương thức ghi nhận cây bút toán kép (Double entry bookeeping)

Phương pháp ghi nhận cây bút toán kép được xây dựng dựa vào cơ sở: Mỗi giao dịch kế toán số đông có ảnh hưởng kép (dual effect) tới mức bên Nợ cùng bên bao gồm trên thông tin tài khoản kế toán.

Trong khối hệ thống ghi nhận cây bút toán kép, mỗi nghiệp vụ kế toán vạc sinh sẽ được ghi vào bên Nợ và mặt Có của các đầu tài khoản tương ứng một khoản bởi nhau. Vì thế, tổng giá trị của bên Nợ luôn luôn bởi giá trị của bên Có vào doanh nghiệp.

Xem thêm: Chu Vi Của Một Tam Giác Cân Biết Độ Dài Hai Cạnh Của Nó Bằng 7Cm Và 13Cm Là Cm.

Các ghi nhận cây bút toán kép thường xuyên gặp:

*
Ví dụ: Nếu tài sản trong công ty tăng lên, kế toán vẫn ghi nhấn giá trị tăng thêm đó vào mặt Nợ (Debit) của tài khoản gia sản (Asset) trên sổ cái.

3. Bí quyết ghi nhận các tài khoản trên sổ chiếc (Ledger accounts)

a. Bí quyết ghi nhận tài khoản Sổ cái thông thường (Nominal Ledger)

Cấu trúc của một sổ loại chung:

*

Kế toán ghi nhấn như sau:

*

*

b. Giải pháp ghi nhận tài khoản Sổ cái các khoản phải thu (Receivables Ledger)

-->