Muốn nhân nhị số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá chỉ trị hoàn hảo nhất của bọn chúng rồi để dấu “-“ trước công dụng nhận được.

Bạn đang xem: Nhân 2 số nguyên cùng dấu


Ví dụ : $5.( - 5) = - 25$

Chú ý:

+) $a.0 = 0$

+) Cách nhận biết dấu của tích:

$left( + ight).left( + ight)$$ o left( + ight)$

$left( - ight).left( - ight) o left( + ight)$

$left( + ight).left( - ight) o left( - ight)$

$left( - ight).left( + ight) o left( - ight)$

+) $a.b = 0$ thì $a = 0$ hoặc $b = 0$

+) khi đổi dấu một quá số thì tích thay đổi dấu. Khi đổi lốt hai vượt số thì tích không núm đổi.

2. Qui tắc nhân nhì số nguyên cùng dấu


*

Muốn nhân hai số nguyên cùng dấu, ta nhân hai giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của chúng rồi để dấu “+” trước hiệu quả của chúng.


Ví dụ : $( - 5).left( - 6 ight) = 30$

+ Nhân nhì số nguyên dương tức thị nhân nhì số thoải mái và tự nhiên khác (0.)

+ Nhân nhì số nguyên âm ta nhân hai giá trị tuyệt vời của chúng.

Nhận xét: Tích của nhị số nguyên âm là một số nguyên dương

Chú ý:

+) (a.0 = 0.a = 0)

+) (a.b = 0) thì (a = 0) hoặc (b = 0.)

+) (left( - a ight).a = a.left( - a ight) = - a^2)

3. đặc điểm của phép nhân


+ Giao hoán: $a.b = b.a$

+ Kết hợp: $left( a.b ight).c = a.left( b.c ight)$

+ Nhân cùng với số $1:$ $a.1 = 1.a = a$

+ đặc điểm phân phối của phép nhân đối với phép cộng: $a.left( b + c ight) = ab + ac$

+ đặc thù trên cũng đúng so với phép trừ: $aleft( b - c ight) = ab - ac$


Chú ý:

+ dựa vào tính chất chất kết hợp ta tất cả tích của ba, bốn, năm… số nguyên.

+ Khi thực hiện phép nhân nhiều số nguyên, ta hoàn toàn có thể dựa vào các đặc thù giao hoán và kết hợp để thay đổi vị trí giữa những thừa số, để dấu ngoặc để nhóm những thừa số mê thích hợp.

+ Tích của (n) số nguyên (a) là lũy vượt bậc (n) của số nguyên $a.$

II. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: Nhân hai số nguyên

Phương pháp:

Áp dụng luật lệ nhân hai số nguyên ( cùng dấu, không giống dấu).

Dạng 2: Củng gắng quy tắc để dấu trong phép nhân nhị số nguyên

Phương pháp:

Sử dụng quy tắc đặt dấu vào phép nhân nhị số nguyên:

+ nếu hai quá số thuộc dấu thì tích với dấu “+”. Ngược lại, giả dụ tích có dấu “+” thì nhị thừa số cùng dấu.

+ giả dụ hai quá số khác vết thì tích sở hữu dấu “-”. Ngược lại, ví như tích có dấu “-” thì nhị thừa số khác dấu.

+ trường hợp đổi vết một thừa số thì tích $ab$ thay đổi dấu.

+ nếu như đổi vết hai quá số thì tích $ab$ không gắng đổi.

Dạng 3: việc đưa về triển khai phép nhân nhì số nguyên

Phương pháp:

 Căn cứ vào đề bài, suy luận để dẫn cho việc thực hiện phép nhân nhị số nguyên.

Xem thêm: Vật Lí 9 Bài Tập Vật Lý 9 Bài 4 : Đoạn Mạch Nối Tiếp, Giải Sbt Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn Mạch Nối Tiếp

Dạng 4: Tìm các số nguyên $x,y$ làm sao cho $x.y = a$ $(a in Z)$

Phương pháp

 Phân tích số nguyên $a$ các thành tích hai số nguyên bằng tất cả các cách, từ đó tìm được $x,y.$

Dạng 5: search số chưa chắc chắn trong đẳng thức dạng A.B = 0

Phương pháp:

 Sử dụng thừa nhận xét:

+ nếu như $A.B = 0$ thì $A = 0$ hoặc $B = 0.$

+ ví như $A.B = 0$ mà $A$ (hoặc $B$ ) không giống $0$ thì $B$ ( hoặc $A$ ) bởi $0.$

Dạng 6: Áp dụng đặc điểm của phép nhân để tính tích những số nguyên cấp tốc và đúng

Phương pháp:

Áp dụng các tính chất giao hoán, phối kết hợp và đặc thù phân phối của phép nhan so với phép cùng để đo lường được thuận lợi, dễ dàng dàng.