Nhà tuyển chọn dụng luôn luôn xem kim chỉ nam nghề nghiệp là yếu đuối tố quan trọng đặc biệt trong CV. Bài viết sẽ chuyển ra một số ví dụ phương châm nghề nghiệp giúp cho bạn có được bộ CV như ý. Tuy vậy trước hết, khi chọn lọc viết mục tiêu nghề nghiệp, bạn nên chú ý những cơ chế sau:

KISS (Keep it short và simple):Nhà tuyển dụng không thích đọc một kim chỉ nam dài lê thê. Hãy chắc chắn rằng rằng mục tiêu của bạn đủ ngắn gọn cùng súc tích. Thường xuyên thì một câu là đủ, nên số lượng giới hạn từ ngữ tối đa vào 150 từ.

Bạn đang xem: Mục tiêu nghề nghiệp tiếng anh là gì

WIIFT (What’s In It For Them): Mục tiêu của bạn hướng đến phương châm chung của nhà tuyển dụng, bởi chúng ta đang phân phối sức lao động của chính mình và bên tuyển dụng là người thuê những bạn. Nó rất cần phải tập trung vào việc “What’s In It For Them”. Cung cấp đủ thông tin của khách hàng cho đơn vị tuyển dụng biết rất nhiều gì mục tiêu các bước mà bạn đang tìm kiếm, số đông vị trí bạn mong muốn muốn có được trong tương lai.

Be specific: vấn đề làm và ngành nghề nào các bạn muốn?

*

Dưới đó là 27 biện pháp viết mục tiêu nghề nghiệp khách quan từ những người dân tìm việc thực tế mà các chúng ta cũng có thể tham khảo:

#1. OBJECTIVE: General Manager in an established & successful business.

#2. POSITION TARGETS: Director of Lean Manufacturing, Continuous Improvement Change Agent, Value Stream Manager, Lean Manufacturing Champion, Process Improvement Manager, Continuous Improvement Leader, Operations Manager và Management Process Improvement Consultant.

#3. PROFESSIONAL OBJECTIVE: khổng lồ continue my career with an organization that will utilize my MANAGEMENT, SUPERVISION và ADMINISTRATIVE skills to lớn benefit mutual growth & success.

#4. OBJECTIVE: I am currently looking for a full time position in an environment that offers a greater challenge, increased benefits for my family, và the opportunity to help the company advance efficiently and productively.

#5. OBJECTIVE: Director of Operations/General Manager

#6. JOB TARGET: My goal is lớn become associated with a company where I can utilize my skills và gain further experience while enhancing the company’s productivity và reputation.

#7. OBJECTIVE: to lớn secure a position with a stable và profitable organization, where I can be a member of a team & utilize my business experience khổng lồ the fullest.

#8. OBJECTIVE: to lớn further my professional career with an executive cấp độ management position in a world class company. Seek khổng lồ diversify my skills in another industry và as part of a larger organization. Relocation desirable.

#9. EMPLOYMENT OBJECTIVE: Long term consulting project or Permanent Position.

#10. OBJECTIVE: I am pursuing a career as an account manager with limited overnight travel. I am seeking to lớn deliver my research, analytical, as well as presentation skills that will benefit in volume, growth, brand, and profits.

*

#11. OBJECTIVE: to lớn contribute superior project & operations management skills và experience in an IT Service Management role.

#12. CAREER OBJECTIVE: Position as an engineer or related position which offers key participation, team oriented tasks, immediate challenges, and career opportunity.

#13. OBJECTIVE: Seeking Position in systems/ or network engineering / Team Lead

#14. OBJECTIVE: Seek lớn work in an environment that will challenge me further; while allowing me khổng lồ contribute khổng lồ the continued growth & success of the organization. Obtain a position that will provide me the ability lớn apply my sales and work experience lớn a growing industry. Look forward khổng lồ working with a company that promotes quality products & services; và provides me with the opportunity to lớn meet và exceed assigned sales goals. Consultative selling approach coupled with the energy and drive as an individual contributor with minimal supervision or team selling environment. Experience with quotas ranging from 15k per month to lớn 800k per year with excellent attainment.

#15. OBJECTIVE: lớn lead, challenge & be challenged in a sale strategy or business/market development position. Analyze & improve marketing, sales and operational performance. Develop products, markets & relationships.

#16. OBJECTIVE: An able, enthusiastic, skilled, và reliable computer technician seeking a position that reflects my experience, skills, and personal attributes including dedication, meeting goals, creativity, và the ability to follow through.

#17. OBJECTIVE: Seeking a position in Management

*

#18. OBJECTIVE: khổng lồ acquire a challenging position in an environment where I can best utilize my skills & education.

#19. OBJECTIVE: VICE PRESIDENT/DIRECTOR. Travel/Relocate Internationally. Operating business philosophy: Amazing things can be accomplished when no one cares who gets the credit.

#20. OBJECTIVE: to lớn further my experience and knowledge in the field of electronics và warehouse

#21. OBJECTIVE: Position at a leading organization as a financial analyst or trader and continue my education in the financial field by obtaining the CFA designation.

#22. OBJECTIVE: Obtain a management, analyst or consulting position, in the Healthcare IT industry.

#23. OBJECTIVE: to apply my expertise as ‘Marketing Director’ for a dynamic organization that encompasses hiring a marketing director is an investment. An investment that is crucial khổng lồ the success of almost all aspects of the organization.

#24. OBJECTIVE: I am a consistent, hard-working, highly motivated person. I enjoy working with the public. I feel that I am a friendly, outgoing & dependable person. I feel it is crucial to demonstrate the importance of my job duties and expectations. I am looking khổng lồ improve my position in the work force, expand my knowledge và skills. I am also looking to lớn establish long term employment in a friendly environment.

#25. OBJECTIVE: Seeking employment in Transportation Coordination, Equipment Manager, but would enjoy discussing other available positions for which I am qualified.

#26. OBJECTIVE:A strong desire to transform “as-is” organizations into “to-be” market & industry leaders. Additional interest in organizations looking khổng lồ expand their global presence.

#27. OBJECTIVES SUMMARY: My objective is to leverage my experience while continuing khổng lồ be challenged. I have 20 years of experience working for service providers delivering sale intelligence products & services. My background in Management, tài khoản Management, Project Management & Technical Process Management represent a unique combination of disciplines.

Xem thêm: Giải Bài Tập Đại Số 10 Nâng Cao Chương 1 0 Nâng Cao, Giải Bài Tập Đại Số 10 Nâng Cao Chương 1

*

ULI chúc bạn kiếm được điểm trong mắt đơn vị tuyển dụng bằng những mẫu câu tiếng Anh phương châm nghề nghiệp vào CV.