Vietnam, the S-shaped country is the combination of 8 regions and various of Islands such as Hoang Sa (or Paracel) Islands, Truong Sa (or Spratly) Islands, or paradise Phu Quoc….Bạn đang xem: Miền tây-nam bộ giờ anh là gì

In this article you will learn how to lớn name 8 regions of vn and review directions in English as well. Enjoy learning!.Bạn vẫn xem: Miền tây-nam bộ giờ anh là gì

Tên các Châu Lục và Đại Dương trong giờ Anh

Các đồ vật trong chống khách-Living room objectives

Các đồ vật trong phòng ngủ-bedroom objectives

In the Northern Vietnam – Miền Bắc

Bạn vẫn xem: tây-nam bộ tiếng anh là gì
Bạn đang xem: Miền tây nam bộ tiếng anh là gì

*

Northwest (Tây Bắc Bộ)Northeast (Đông Bắc Bộ)Red River Delta (Đồng bởi Sông Hồng)

Example:

Thai Binh is a coastal province in the Red River Delta (Thái Bình là một thành phố biển lớn ở Đồng bởi Sông Hồng)Ha Noi, và Hai Phong are the municipalities in the Northern. (Hà Nội, Và tp hải phòng là hai thành phố trực nằm trong trung ương trên Miền Bắc)

In the central of Vietnam – Miền Trung

North Central (Bắc Trung Bộ)South Central Coast(Duyên hải nam Trung Bộ)Central Highlands (Tây Nguyên)

Example:

My family left bầu Binh moved to lớn Daknong, a province is in the Central Highlands of Vietnam since 2000, & have been staying until now. (Gia đình tôi chuyển từ thái bình vào DakNong, một tỉnh trực thuộc Tây Nguyên từ năm 2000, với đã sống ở đó cho tới giờ)

In the Southern Vietnam -Miền Nam

Southeast (Đông nam giới Bộ, Miền Đông)Mekong River Delta or Southwest (Đồng bằng Sông Cửu Long hoặc tây-nam Bộ, Miền Tây)

Example:

Một album bằng cả nghìn từ ngữ, tìm hiểu thêm bức hình dưới để không chỉ có học phương pháp gọi tên những vùng miền ở vn mà còn các phương hướng nữa nhé!.
Xem thêm: Ms Sql Là Gì - Có Mấy Phiên Bản

*

That’s it!. Scroll down and lượt thích my Facebook page so we can communicate more often!. ( Chỉ vậy thôi! Mời các thanh niên kéo xuống cuôi trang và lượt thích fanpage lostvulgaros.com để học tập mỗi ngày)

Learn more vocabulary check lostvulgaros.com/vocabulary