Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Mellow là gì

*
*
*

mellow
*

mellow /"melou/ tính từ+ (mellowy) /"meloui/ chín; ngọt dịu; ngọt lịm (quả) dịu, êm, ngọt giong (rượu vang) xốp, dễ cày (đất) vơi dàng, êm nhẹ (màu sắc, âm thanh) chín chắn, khôn ngoan, già giặn (tính tình) ngà ngà say, chếnh choáng vui vẻ, vui tính (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tốt, xuất sắc ngoại rượu cồn từ tạo cho chín mọng, làm cho ngọt dịu, tạo nên ngọt lịm (quả) có tác dụng dịu, tạo cho êm, tạo nên ngọt giọng (rượu) tạo nên xốp (đất) làm dịu (màu sắc; âm thanh...) tạo cho chín chắn, tạo cho khôn ngoan, làm cho già giặn (tính tình) (từ lóng) làm ngà ngà say, làm cho chếnh choáng tạo cho vui vẻ, tạo nên vui tính nội đụng từ chín; trở nên ngọt dịu, thay đổi ngọt lịm (quả) phát triển thành dịu, đổi mới êm, vươn lên là ngọt giọng (rượu) phát triển thành xốp (đất) dịu đi (màu sắc, âm thanh...) trở đề xuất khôn ngoan, trở cần chín chắn, trở cần già giặn (tính tình) (từ lóng) chếnh choáng say, chếnh choáng trở cần vui vẻ, trở đề nghị vui tính
*

*

*

mellow

Từ điển Collocation

mellow adj.

VERBS be, feel, look, seem | become, grow

ADV. extremely, very | beautifully, delightfully, wonderfully a delightfully mellow flavour

Từ điển WordNet


v.

soften, make mellow

Age & experience mellowed him over the years

make or grow (more) mellow

These apples need to lớn mellow a bit more

The sun mellowed the fruit

adj.

having attained khổng lồ kindliness or gentleness through age & experience

mellow wisdom

the peace of mellow age

adv.
Xem thêm: Giải Toán 11 Nâng Cao Bài Tập Nhị Thức Newton Lớp 11 Nâng Cao

English Slang Dictionary

a close friend

English Synonym và Antonym Dictionary

mellows|mellowed|mellowing|mellower|mellowestsyn.: full-grown mature ripe soft