- Chọn bài xích -Bài 1: mở rộng khái niệm phân sốBài 2: Phân số bởi nhauBài 3: đặc thù cơ phiên bản của phân sốBài 4: Rút gọn gàng phân sốLuyện tập trang 15Bài 5: Quy đồng mẫu những phân sốLuyện tập trang 19Bài 6: đối chiếu phân sốBài 7: Phép cùng phân sốBài 8: tính chất cơ phiên bản của phép cộng phân sốLuyện tập trang 29Bài 9: Phép trừ phân sốLuyện tập trang 34Bài 10: Phép nhân phân sốBài 11: tính chất cơ bản của phép nhân phân sốLuyện tập trang 40Bài 12: Phép chia phân sốLuyện tập trang 43Bài 13: láo số. Số thập phân. Phần trămLuyện tập trang 47Luyện tập trang 48Bài 14: Tìm quý giá phân số của một vài cho trướcLuyện tập trang 52Bài 15: Tìm một số trong những biết giá trị một phân số của nóLuyện tập trang 55Bài 16: tìm kiếm tỉ số của hai sốLuyện tập trang 59Bài 17: Biểu đồ vật phần trămÔn tập chương 3 (Câu hỏi - bài xích tập)Ôn tập cuối năm phần số học

Xem tổng thể tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải toán 6 bài xích 5: Quy đồng mẫu các phân số giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 6 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và phải chăng và thích hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 2 bài bác 5 trang 17: Hãy điền số tương thích vào ô vuông

*

Lời giải

Ta bao gồm

*

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 2 bài bác 5 trang 17:

a) tìm kiếm BCNN của những số 2, 5, 3, 8.

Bạn đang xem: Luyện tập quy đồng mẫu số lớp 6

b) Tìm các phân chu kỳ lượt bởi

*
tuy vậy cùng gồm mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8).

Lời giải

a) Ta tất cả 8 = 23

Các vượt số tầm thường và riêng là 2; 3; 5.

Số mũ lớn nhất của 2 là 3.

Số mũ lớn nhất của 3 là 1.

Số mũ lớn nhất của 5 là 1

Khi đó : BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120


*

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 2 bài 5 trang 18:

a) Điền vào địa điểm trống nhằm quy đồng mẫu các phân số:

*

– kiếm tìm BCNN(12, 30):

12 = 22 . 3

30 = …

BCNN(12, 30) = …

– tìm thừa số phụ:

… : 12 = …

… : 30 = …

– Nhân tử và chủng loại của từng phân số với vượt số phụ tương ứng:


*

b) Quy đồng mẫu các phân số:

*

Lời giải

a) – tra cứu BCNN( 12,30)

12 = 22.3

30 = 2 . 3 . 5

BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60

– tìm kiếm thừa số phụ:

60 : 12 = 5

60 : 30 = 2

– Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng;

*

b)

*

– BCNN(44,18, -36)

44 = 22.11

18 = 2.32

-36 = 22.3.(-3)

BCNN(44,8, -36) = 23.32.11 = 792

– thừa số phụ

792 : 44 = 18

792 : 18 = 44

792 : (-36) = -22

– Nhân tử và mẫu của từng phân số với quá số phụ tương ứng


*

Bài 28 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): a) Quy đồng mẫu các phân số sau:

b) trong số phân số vẫn cho, phân số làm sao chưa tối giản? Từ thừa nhận xét đó, ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu các phân số này như thế nào?

Lời giải:

a)

Bước 1: search BCNN của 16, 24, 56 để gia công MSC

16 = 24

24 = 23.3

56 = 23.7

⇒ BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Do đó MSC của ba phân số là 336.

Bước 2: tìm kiếm thừa số phụ của mỗi mẫu.

– thừa số phụ của 16 là 336 : 16 = 21

– thừa số phụ của 24 là 336 : 24 = 14

– quá số phụ của 56 là 336 : 56 = 6

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng:

b) trong các phân số trên
là phân số chưa buổi tối giản.

Do đó thay vày quy đồng ba phân số , ta có thể quy đồng cha phân số
.

+ kiếm tìm BCNN(16; 24; 8):

16 = 24; 24 = 23.3; 8 = 23

Suy ra BCNN(16; 24; 8) = 24.3 = 48.


+ tìm kiếm thừa số phụ:

48 : 16 = 3

48 : 24 = 2

48 : 8 = 6.

+ Quy đồng chủng loại số:

Bài 29 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu những phân số sau:

*

Lời giải

Nhận xét: những phân số đang cho phần nhiều ở dạng buổi tối giản.

a)

Mẫu số phổ biến là BCNN(8, 27) = 8.27 = 216

Thừa số phụ của 8 là 216 : 8 = 27, của 27 là 216 : 27 = 8. Vày đó:

*

b)

Mẫu số bình thường là BCNN(9, 25) = 9.25 = 225. Vị đó:

*

c) -6 = -6/1

Mẫu số bình thường là BCNN(15, 1) = 15. Vì đó:

*

Bài 30 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số sau:

*

Lời giải:

a) các phân số đều về tối giản và bao gồm mẫu số dương.

Mẫu số tầm thường là BCNN (120, 40) = 120.

Quy đồng chủng loại số:

*

b) Rút gọn

*

Mẫu số phổ biến là BCNN (73; 13) = 949.

Quy đồng mẫu mã số

*

c) Cả cha phân số đều về tối giản và chủng loại số dương.

Mẫu số bình thường là BCNN (30,60,40) = 120.

Quy đồng chủng loại số:

*

d) những phân số đều tối giản.

Mẫu số phổ biến là BCNN(60, 18, 90) = 180.

Quy đồng mẫu mã số:

*

Bài 31 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): nhì phân số dưới đây có bằng nhau không?

*

Lời giải:

Ta đưa toàn bộ các phân số về dạng tối giản rồi so sánh chúng.

*

Giải bài xích tập Toán 6 Tập 2 | Để học tốt Toán 6 Tập 2

Chương 3: Phân số

Bài 5: Quy đồng mẫu các phân số

Bài 32 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu những phân số:

*

Lời giải:

a) các phân số đều buổi tối giản. Mẫu số tầm thường là BCNN(7, 9, 21) = 32.7 = 63

Thừa số phụ của 7 là 9, của 9 là 7, của 21 là 3. Bởi đó:

*

b) những phân số đều tối giản. Chủng loại số chung: 23.3.11 = 264. Bởi đó:

*

*

Lời giải:

a)

*

Mẫu số phổ biến là BCNN (20, 30, 15) = 60.

Quy đồng mẫu mã số :

*

b) Ta có:

*

Mẫu số chung là BCNN(35 ; đôi mươi ; 28) = 22.5.7 = 140.

Quy đồng chủng loại số :


*

*

Lời giải:

a)

*

b) mẫu số tầm thường là BCNN (5, 6) = 30. Vì đó:

*

c) mẫu số tầm thường là BCNN (7, 15) = 105. Vị đó:

*

*

Lời giải:

a)

+ Rút gọn:

*

+ Quy đồng những phân số

*

Mẫu số phổ biến là BCNN(6, 5, 2) = 30

*

b)

+ Rút gọn:

*

+ Quy đồng các phân số

*

Mẫu số bình thường là BCNN (5, 8, 9) = 360.

*
*
*

Cho dãy các phân số sau:

Hãy qui đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán thừa nhận phân số máy tự của hàng đó; viết nó bên dưới dạng buổi tối giản rồi viết chữ cái ở hàng đó vào ô …

Lời giải:

+ Ô chữ N: Quy đồng mẫu mã số với mẫu mã số chung bằng 10.

Do đó phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ H: Quy đồng mẫu số với mẫu mã số chung bằng 12.

Do kia phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ Y: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bởi 40.

Do kia phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ O: Quy đồng chủng loại số với chủng loại số chung bằng 20.

Do đó phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ M: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bởi 12.

Do kia phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ S: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số chung bằng 18.

Do kia phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ A: Quy đồng mẫu số với mẫu mã số chung bởi 14.

Do kia phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ I: Quy đồng mẫu mã số với chủng loại số chung bằng 18.

Do kia phân số tiếp sau cần điền là

Vậy điền những chữ cái tương ứng với các công dụng ta được:

Đó là hai địa danh HỘI AN cùng MỸ SƠN của Viêt phái mạnh được UNESCO công nhân là di tích văn hóa thế giới vào năm 1999.

Cho dãy các phân số sau:

Hãy qui đồng mẫu các phân số của từng hàng rồi đoán nhận phân số thiết bị tự của hàng đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở hàng đó vào ô …

Lời giải:

+ Ô chữ N: Quy đồng mẫu số với chủng loại số chung bởi 10.

Do đó phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ H: Quy đồng mẫu mã số với mẫu số chung bằng 12.

Do kia phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ Y: Quy đồng chủng loại số với mẫu số chung bằng 40.

Do đó phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ O: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số chung bằng 20.


Do kia phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ M: Quy đồng mẫu số với chủng loại số chung bằng 12.

Do kia phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ S: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số chung bằng 18.

Do đó phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ A: Quy đồng mẫu số với mẫu mã số chung bởi 14.

Do kia phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ I: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số chung bằng 18.

Xem thêm: Bài Tập Toán Hình Lớp 6 Chương 1, Giải Toán 6 Tập 1

Do kia phân số tiếp sau cần điền là

Vậy điền các chữ cái tương ứng với các hiệu quả ta được:

Đó là hai địa điểm HỘI ANMỸ SƠN của Viêt nam được UNESCO người công nhân là di sản văn hóa quả đât vào năm 1999.