Áp dụng công thức: $underbrace a.a.a.....a_n, mthua, mso$$ = a^n;$$a^m.a^n = a^m + n;a^m:a^n = a^m - nleft( a e 0,m ge n ight).$

Dạng 2: Nhân; phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số

Phương pháp giải


Áp dụng công thức:$a^m.a^n = a^m + n;a^m:a^n = a^m - nleft( a e 0,m ge n ight).$

Dạng 3: So sánh các số viết bên dưới dạng lũy thừa

Phương pháp giải

Để so sánh những số viết bên dưới dạng lũy thừa, ta có thể làm theo:

Cách 1: Đưa về cùng cơ số là số tự nhiên, rồi so sánh hai số mũ

Nếu (m > n) thì (a^m > a^n)

Cách 2: Đưa về thuộc số nón rồi đối chiếu hai cơ số

Nếu (a > b) thì (a^m > b^m)

Cách 3: Tính rõ ràng rồi so sánh

Ngoài ra ta còn sử dụng đặc thù bắc cầu: trường hợp (a
Bài tập
Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết hiệu quả phép tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số bao gồm phươnglà số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Từng tổng sau tất cả là một trong những chính phương không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 71 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số tự nhiên và thoải mái c, biết rằng với mọi $nin mathbbN^*$ ta gồm :

a) $c^n=1$

b) $c^n=0$


Bài 70 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết các số : 987 ; 2564 ; $overlineabcde$ dưới dạng tổng những lũy thừa của 10.

Bạn đang xem: Lũy thừa với số mũ tự nhiên


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân tách rồi tính thương.

Cách 2: phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết công dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ với $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bằng bao nhiêu ? bình chọn lại dự đoán đó.


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng giải pháp tính, em hãy cho thấy thêm số nào lớn hơn trong nhì số sau?

a) $2^3$ và $3^2$

b) $2^4$ với $4^2$

c) $2^5$ với $5^2$

d) $2^10$ với 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền vệt "X" vào ô phù hợp hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau dưới dạng lũy thừa của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong các số sau, số như thế nào là lũy vượt của một số tự nhiên với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng gồm có số có rất nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương những số tự nhiên từ 0 mang đến 10.

b)Viết từng số sau thành lập phương của một số trong những tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 58 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng bình phương các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 20.

Xem thêm: Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Lớp 10, Hệ Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

b)Viết mỗi số sau thành bình phương của một trong những tự nhiên: 64; 169; 196.


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá chỉ trị các lũy vượt sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$

b) $3^2,,3^3,,3^4,,3^5$

c) $4^2,,4^3,,4^4$

d) $5^2,,5^3,,5^4$

e) $6^2,,6^3,,6^4$


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài xích 1: Tập hợp, phần tử của tập vừa lòng
bài bác 2: Tập hợp những số từ bỏ nhiên. Phương pháp ghi số thoải mái và tự nhiên
bài 3: Số bộ phận của một tập hợp. Tập hợp con
bài bác 4: Phép cộng và phép nhân
bài bác 5: Phép trừ và phép chia
bài bác 6: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân-chia nhì lũy thừa thuộc cơ số
bài xích 7: lắp thêm tự triển khai phép tính
bài 8: đặc thù chia không còn của một tổng
bài bác 9: dấu hiệu chia hết mang lại 2;3; 5 và 9
bài 10: Ước với bội
bài bác 11: Số nguyên tố, hợp số
bài xích 12: Phân tích một vài ra vượt số yếu tố
bài xích 13: Ước bình thường và bội bình thường
bài bác 14: Ước chung to nhất, bội chung nhỏ tuổi nhất
bài xích 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, xẻ túc về số tự nhiên
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài bác 1: Tập hợp các số nguyên
bài 2: vật dụng tự trong tập hợp những số nguyên
bài 3: cùng hai số nguyên thuộc dấu
bài 4: cộng hai số nguyên khác dấu
bài xích 5: tính chất của phép cộng các số nguyên
bài 6: Phép trừ hai số nguyên
bài xích 7: Qui tắc lốt ngoặc
bài 8: Qui tắc đưa vế
bài bác 9: Nhân nhì số nguyên và đặc thù
bài xích 10: Bội và cầu của một số nguyên
bài bác 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau
bài 2: tính chất cơ phiên bản của phân số
bài xích 3: Qui đồng mẫu mã số nhiều phân số. So sánh phân số
bài 4: Phép cộng phân số. đặc thù cơ phiên bản của phép cộng phân số
bài 5: Phép trừ phân số
bài bác 6: Phép nhân phân số và tính chất cơ bản
bài xích 7: Phép phân chia phân số
bài bác 8: láo số Số thập phân xác suất
bài 9: cha bài toán cơ phiên bản của phân số
bài xích 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài bác 1: Điểm. Đường thẳng
bài xích 2: cha điểm thẳng mặt hàng
bài bác 3: Đường thẳng trải qua hai điểm
bài xích 4: Tia
bài xích 5: Đoạn thẳng. Độ nhiều năm đoạn thẳng. Lúc nào thì AM+MB=AB?
bài xích 6: Trung điểm của đoạn thẳng
bài xích 7: Ôn tập chương 4: Đoạn thẳng
CHƯƠNG 5: GÓC
bài bác 1: Nửa khía cạnh phẳng
bài 2: Góc. Số đo góc
bài xích 3: bao giờ thì góc xOy+góc yOz bằng góc xOz?
bài 4: Tia phân giác của một góc
bài 5: Đường tròn
bài bác 6: Tam giác
bài 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.