Xem lời giải sách "Kết nối học thức với cuộc sống"
*
Bài 6. Lũy vượt với số mũ thoải mái và tự nhiên - Toán 6 Kết nối trí thức
Xem giải thuật sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 4. Lũy quá với số mũ tự nhiên
Xem giải thuật sách "Cánh diều"
*
Bài 5. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
triết lý lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số.

Lũy quá bậc n của một số a là tích của n vượt số bởi nhau, từng thừa số bởi a:

Xem chi tiết


Trả lời câu hỏi 1 bài 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 7 trang 27 Toán 6 Tập 1 . Điền vào ô trống mang lại đúng:

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 bài 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1. Viết tích của nhì lũy vượt sau thành một lũy thừa:x^5.x^4;a^4.a

Xem lời giải


bài bác 56 trang 27 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 56 trang 27 SGK Toán 6 tập 1. Viết gọn các tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa:

Xem giải mã


bài xích 57 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 57 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Tính giá bán trị các lũy vượt sau:

Xem lời giải


bài xích 58 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 58 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Lập bảng bình phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 20.

Bạn đang xem: Lũy thừa với số mũ tự nhiên nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Xem lời giải


bài bác 59 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 59 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Lập bảng lập phương của các số tự nhiên từ 0 mang lại 10.

Xem giải thuật


bài bác 60 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 60 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Viết hiệu quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa.

Xem giải thuật


bài bác 61 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Trong những số sau, số nào là lũy vượt của một vài tự nhiên với số mũ lớn hơn 1

Xem lời giải


bài bác 62 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) Tính: 10^2 ; 10^3; 10^4; 10^5; 10^6 b) Viết mỗi số sau bên dưới dạng lũy vượt của 10:

Xem giải thuật


bài bác 63 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 63 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Điền vết "x" vào ô ưng ý hợp

Xem giải thuật


bài xích 64 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 64 trang 29 SGK Toán 6 tập 1. Viết tác dụng phép tính bên dưới dạng một lũy thừa: a) 2^3.2^2.2^4 ...

Xem giải thuật


bài bác 65 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 65 trang 29 SGK Toán 6 tập 1. Bằng cách tính, em hãy cho thấy thêm số nào lớn hơn trong nhì số sau ?

Xem giải thuật


bài 66 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 66 trang 29 SGK Toán 6 tập 1. Ta biết 11^2 = 121; 111^2 = 12321. Hãy dự đoán: 1111^2 bởi bao nhiêu ? đánh giá lại dự kiến đó.

Xem thêm: Quatest 3 Là Gì - Dịch Vụ Của Quatest 3 Cung Cấp Gồm Những Gì

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 7,8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề hàng đầu - bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài xích 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài xích 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài xích 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài xích 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.