Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

length
*

length /leɳθ/ danh từ bề dài, chiều dài, độ dàiat arm"s length: cách một sải tayto keep someone at arm"s length kiêng không có tác dụng thân với aiat length sau hết, cuối cùng vừa đủ chi tiết vào một thời hạn dàiat full length trọn vẹn đầy đủ, ko rút gọn, không cắt xén; ko viết tắt (chữ viết) ở dàiat some length với một trong những chi tiếtto fall at full lengthfull to go lớn the lengthto go to any length làm bất kể cái gì gồm thể; không e dè câu nệ; không có gì rất có thể cản trở đượcto go the whole length of it (xem) goto go to lớn the length of thinking that...

Bạn đang xem: Length là gì

đi cho chỗ nghĩ về rằng...to win by a length hơn một thuyền; hơn một ngựa; rộng một xe... (trong rất nhiều cuộc đua thuyền, ngựa, xe pháo đạp...)
bề dàichiều dàilength over all: chiều dài buổi tối đaoverall length: tổng chiều dàistandard length: chiều nhiều năm tiêu chuẩncự lyđộ dàibreaking length: độ nhiều năm cắtstorage length: độ nhiều năm bảo quảnat arm"s lengthgiao dịch theo giá thị trườngdeal at arm"s lengthgiao dịch tự do mỗi bênextra charges on long lengthphí tính thêm cho hàng hóa nhiều năm (trên 9 mét)extra charges on long lengthphí tính thêm cho hàng quá lâu năm (trên 9 mét)length of a loanthời hạn của một khoản mang đến vaylength of servicethâm niên phục vụlong length chargehàng chở quá dàilong length chargephí sản phẩm chở vượt dàimean length of lifetuổi lâu trung bìnhsum at lengthsố tiền viết toàn chữ o đoạn ống nối o chiều dài, độ dài § cable length : chiều dài cáp § focal length : tiêu cự § laid length : chiều lâu năm lắp đặt của đường ống dẫn § overall length : tổng chiều nhiều năm § spread length : chiều nhiều năm phân bố § wave length : chiều nhiều năm sóng § length of drill pipe : chiều nhiều năm cần khoan

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): length, lengthen, lengthy, lengthening, lengthily


*

*

*

length

Từ điển Collocation

length noun

1 distance from one kết thúc to the other

ADJ. entire, full, maximum, whole There is a maximum length of 2,500 words. The queue stretched the whole length of the High Street. | great a ditch of great length & width | medium | overall, total

VERB + LENGTH estimate, measure He measured the length & width of the table. | have The vehicle has an overall length of 12 feet. | grow to, reach These fish can reach a length of over two metres. | double in, increase in | cut sth khổng lồ Measure the form size of the window và cut the cloth to lớn length. | drive, run, swim, travel, walk, etc. The fence runs the length of the footpath.

PREP. along the ~ of There were coloured lights along the whole length of the street. | in ~ The pipe was two metres in length.

PHRASES at arm"s length He has to lớn hold newspapers at arm"s length lớn focus on the print. | double, twice, three times, half, etc. The length of sth The queen bee is twice the length of a worker bee.

2 amount of time that sth lasts

ADJ. considerable, great, inordinate | reasonable

VERB + LENGTH cut, reduce, shorten | increase

LENGTH + VERB increase | decrease

PREP. at ~ He told me at length about his new job. | in ~ Each lesson was an hour in length.

PHRASES length of time They complained about the inordinate length of time they had khổng lồ wait.

3 length of a swimming pool

VERB + LENGTH do, swim I did đôi mươi lengths today.

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Giải Bài Tập Đại Số Nâng Cao 10 Nâng Cao, Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số 10 Nâng Cao

the linear extent in space from one end to the other; the longest horizontal dimension of something that is fixed in place

the length of the table was 5 feet

the property of being the extent of something from beginning lớn end

the editor limited the length of my article lớn 500 words

a section of something that is long & narrow

a length of timber

a length of tubing


Microsoft Computer Dictionary

n. The number of linear units of storage space occupied by an object, such as a file on disk or a data structure in a program, typically measured in bits, bytes, or blocks.

English Synonym & Antonym Dictionary

lengthssyn.: distance extent measure reach span stretchant.: breadth width