Vật lí 9 bài xích 17 giúp các em học sinh lớp 9 hối hả biết phương pháp giải các Bài tập vận dụng định công cụ Jun - Lenxo trang 47, 48.

Bạn đang xem: Làm bài tập vật lý 9

Việc giải bài bác tập thứ lí 9 bài 17 trước khi đến lớp các em lập cập nắm vững kiến thức hôm sau sinh sống trên lớp đang học gì, đọc sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, hối hả soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đó là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.


Bài tập áp dụng định hình thức Jun - Lenxo

Câu 1

Một bếp điện hoạt động thông thường có điện trở R = 80Ω cùng cường độ chiếc điện qua bếp khi sẽ là I = 2,5 A


a.Tính nhiệt độ lượng mà phòng bếp tỏa ra trong một s

b.Dùng bếp điện trên để đung nóng 1,5l nước có nhiệt độ lúc đầu là 25o C thì thời gian đun nước là đôi mươi phút. Coi rằng sức nóng lượng cung cấp để lun sôi nước là có ích, tính công suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K.

c.Mỗi ngày sử dụng bếp từ này 3 giờ. Tính tiền điện nên trả cho bài toán sử dụng bếp điện đó vào 30 ngày, nếu giá 1 kWh.h là 700 đồng

Tóm tắt:

R = 80Ω; I = 2,5A

a) Q = ?

b) V = 1,5 lít ↔ m = 1,5kg; t0º = 25ºC, nước sôi: lớn = 100ºC, c = 4200J/kg.K, t = trăng tròn phút = 1200s;

Hiệu suất H = ?

c) t = 3.30 = 90h; 700đ/kW.h; tiền = ?đồng

Gợi ý lời giải

a) sức nóng lượng do bếp tỏa ra trong một giây là:

Q = R.I2 .t1 = 80.(2,5)2.1 = 500J

b) nhiệt độ lượng quan trọng để đun sôi nước là:

Qích = Qi = m.c.Δt = 1,5.4200.(100º - 25º) = 472500J

Nhiệt lượng do phòng bếp tỏa ra là:

Qtp = R.I2 .t = 80.(2,5)2.1200 = 600000J

Hiệu suất của phòng bếp là:

*


c) Điện năng thực hiện trong 30 ngày là:

A = P.t = I2.R. T = (2,5)2 .80.90h = 45000W.h = 45kW.h

Tiền điện nên trả là:

Tiền = 700.45 = 31500 đồng

Câu 2

Một ấm điện gồm ghi 220V - 1000W được áp dụng với hiệu điện núm 220V để đun sôi 2l nước từ nhiệt độ độ thuở đầu 20oC. Công suất của nóng là 90%, trong các số ấy nhiệt lượng cung ứng để đung nóng nước được xem là có ích.

a. Tính sức nóng lượng cần cung ứng để đung nóng lượng nước trên, biết nhiệt độ dung riêng biệt của nước là 4200 J/kg.K.

b. Tính nhiệt độ lượng mà ấm điện đang tỏa ra lúc đó.

c. Tính thời gian đun sôi lượng nước trên.

Tóm tắt:

Uđm = 220V; Pđm = 1000W = 1kW; U = 220V; T0 = 20ºC, nước sôi T = 100ºC

Hiệu suất H = 90%

a) c = 4200 J/kg.K; Qi = ?

b) Qấm = Q = ?

c) t = ?

Gợi ý đáp án 

a) nhiệt lượng cần cung ứng để đung nóng lượng nước bên trên là:

Q = cm(t2 – t1) = 4200.2.(100-20) = 672000 J.

b) Với công suất của nóng là 90% thì sức nóng lượng bếp tỏa ra là:

QTP = Q/H = 672000 / 90% = 746700 J.

c) thời hạn cần để đung nóng lượng nước trên là:

t = A/P = QTP / P= 746700 /1000 = 746,7 (s)

Câu 3

Đường dây dẫn trường đoản cú mạng điện phổ biến tới một gia đình có chiều dài tổng cộng là 40m và tất cả lõi đồng với ngày tiết diện là 0,5mm2. Hiệu điện cụ ở cuối mặt đường dây (tại nhà) là 220V. Gia đình này sử dụng các đèn dây tóc lạnh sáng có tổng công suất là 165W trung bình 3h mỗi ngày. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.


a) Tính năng lượng điện trở của toàn thể đường dây dẫn tự mạng điện tầm thường tới gia đình.

b) Tính cường độ mẫu điện chạy trong đường dây dẫn lúc sử dụng hiệu suất đã đến trên đây.

Xem thêm: Giải Hướng Dẫn Thực Hành Và Làm Bài Tập Địa Lí 9, Hướng Dẫn Thực Hành Và Làm Bài Tập Địa Lí 9

c) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên đường dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị chức năng kW.h.

Gợi ý câu trả lời

a) Điện trở của cục bộ đường dây dẫn từ bỏ mạng điện bình thường tới gia đình là:

Từ công thức:

*

b) Cường độ mẫu điện chạy trong đường đây dẫn khi sử dụng công suất đã mang đến trên phía trên là: