Join Group tiếp thu kiến thức G1 | G2 Secret Ủng hộ page bằng phương pháp đăng ký miễn phí : Microsoft OneDrive | cách khác | Paypal


Bạn đang xem: Kiện tiếng anh là gì

*

DỊCH THUẬT và DỊCH GIẢ

– CREATE FAVOURABLE CONDITIONS FOR tốt MAKE IT EASY FOR?

Nếu ta gặp gỡ một câu “Chính bao phủ đã tạo những điều kiện dễ ợt cho những doanh nghiệp nước ngoài” và được yêu mong dịch quý phái tiếng Anh thì ta hoàn toàn có thể áp dụng phương thức sao phỏng (calque), giờ Pháp có nghĩa là ‘đồ’, “họa” theo để dịch thành ‘The government (has) CREATED FAVOURABLE CONDITIONS for foreign businesses’.Tuy nhiên, Lý Thượng Hùng trong ‘Dịch Thuật: từ kim chỉ nan đến Thực Hành’ tr.214 nhận định rằng ‘tạo điều kiện thuận lợi’ là phương pháp nói của người việt nên câu ‘Tổng doanh nghiệp Điện lực việt nam ‘tạo điều kiện thuận lợi’ cho những doanh nghiệp FDI’ thay vì dịch ‘Electricity of Viet phái nam CREATES FAVOURABLE CONDITIONS for businesses with foreign direct investment’ nên thay cụm từ ‘CREATES FAVOURABLE CONDITIONS’ for thành ‘MAKES IT EASY FOR’ mới đúng lối hành văn của Anh.Lần giở những từ điển ‘Các phối kết hợp từ’ (Collocations) của Oxford (2005) tr.Bạn sẽ xem: Tạo đk tiếng anh là gì

147 thì thấy từ ‘conditions’: situation/circumstances có thể kết phù hợp với các tính từ bỏ ‘favourable’, ‘good’, ‘ideal’, ‘optimum’…vậy, hoàn toàn có thể yên trung ương dịch “điều khiếu nại thuận lợi” sang tiếng Anh là ‘favourable conditions’.Từ điển ‘Oxford Learner’s Dictionary of Academic English’ (2014) tr. 186 thì cho động từ ‘create’ hoàn toàn có thể kết hợp với các danh từ bỏ như ‘conditions’, ‘situation’, ‘problem’, ‘ opportunity’, ‘value’, ‘job’…. Bởi vì vậy nhiều từ ‘create favourable conditions for’ được dùng tương đối nhiều trong các non sông nói tiếng Anh như trong một trang web của Canada:

– The Government of Canada is committed lớn creating the most favourable conditions for Canadian businesses to compete internationally.

Xem thêm: Tam Giác Abc, Hai Trung Tuyến Bd Và Ce Vuông Góc Với Nhau.Biết Ab=5, Ac=10. Độ Dài Cạnh Bc Là

Free trade agreements (FTAs) & foreign investment promotion & protection agreements (FIPAs) between Canada and our trading partners are creating new opportunities for Canadian businesses.Bạn đã xem: Tạo đk tiếng anh là gì

FACILITATE tuyệt MAKE IT EASY FOR giỏi CREATE FAVOURABLE CONDITIONS FOR?

Tình cờ tôi chạm mặt một câu ‘The workshop is a professional activity aiming to FACILITATE lecturers to meet, discuss…..’ (Hội thảo là một vận động chuyên môn nhằm mục tiêu tạo điều kiện (thuận lợi) cho giảng viên gặp gỡ, thảo luận….) thì theo Nguyễn Thượng Hùng (sđd) đụng từ ‘to facilitate’không đồng ý tân ngữ chỉ người vì vậy, câu này có thể dịch thành ‘The workshop is a professinal activity aiming khổng lồ CREATE FAVOURABLE CONDITIONS FOR lecturers to meet…..’ hoặc bạn dịch có thể dùng một các từ tương đương ‘to MAKE IT EASY FOR /EASIER for somebody to do something’ như trong câu sau ‘Heath authorities want khổng lồ make it easier for patients lớn be treated at home’.Trong 4 ví dụ sau được mang từ các từ điển Oxford và Longman thì đúng là “to facilitate” không gật đầu tân ngữ chỉ người:

Nhân thể, cũng nói thêm, các từ “to be familiar with/to” (quen thuộc/am hiểu) nếu công ty ngữ chỉ fan thì cần sử dụng “with” còn nhà ngữ chỉ sự trang bị thì dùng “to” như:

#Nguyenphuoc vinhco

Bài viết thể hiện cách nhìn của tác giả. Andy Nova xem thêm thông tin và để lại nguyên tác, thảo luận nếu tất cả sẽ sinh sống mục riêng.

Post của Nguyen Phuoc VinhCo (https://www.facebook.com/vinhco.nguyenphuoc1/) bên trên VietTESOL