- Chọn bài xích -Bài 1: Nửa mặt phẳngBài 2: GócBài 3: Số đo gócBài 4: khi nào thì xOy + yOz = xOzBài 5: Vẽ góc cho biết thêm số đoBài 6: Tia phân giác của gócBài 8: Đường trònBài 9: Tam giácTổng hợp lý thuyết Chương 2 (phần Hình học tập Toán 6)

Xem tổng thể tài liệu Lớp 6: trên đây

A. Lý thuyết

1. Khi nào thì tổng số đo nhị góc góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz

*

Nếu tia Oy nằm trong lòng hai tia Ox với Oy thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz

Ngược lại, trường hợp ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oy

2. Nhì góc kề nhau, phụ nhau, kề bù

a. Nhì góc kề nhau

+ nhị góc kề nhau là nhị góc tất cả một cạnh thông thường và hai cạnh còn sót lại nằm trên nhị nửa khía cạnh phẳng đối nhau gồm bờ là đường thẳng đựng cạnh bình thường

*

+ hai góc ∠xOy và ∠xOy là nhị góc kề nhau vì gồm cạnh Oy phổ biến và nhì cạnh Ox; Oz ở trên nhị nửa khía cạnh phẳng đối nhau bờ là mặt đường thẳng chứa tia Oy

b. Nhì góc phụ nhau

Hai góc phụ nhau là hai tổng số đó bằng 90o

Ví dụ:

Nếu ∠A = 30o và ∠B = 60o thì ∠A cùng ∠B là nhị góc phụ nhau ( do ∠A + ∠B = 180o )

c. Nhì góc bù nhau

Hai góc bù nhau là nhì góc có tổng số đo bởi 180o

d. Nhị góc bù nhau

+ hai góc kề bù là nhị góc vừa kề nhau, vừa bù nhau ( nhị góc có một cạnh phổ biến và 2 cạnh 2 cạnh còn lại là 2 tia đối nhau)

*

+ hai góc xOy cùng yOz trên mẫu vẽ vẽ là nhì góc kề bù vì có cạnh Oy thông thường và nhị cạnh Ox cùng Oz là nhị tia đối nhau.

3. để ý

+ Với bất kì số m nào, 0o ≤ m ≤ 180o trên nửa mặt phẳng tất cả bờ là mặt đường thẳng đựng tia Ox lúc nào cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy thế nào cho ∠xOy = m (độ )

+ ví như có các tia Oy; Oz thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ đựng tia Ox và ∠xOy

+ trường hợp tia Oy nằm trong lòng hai tia On và Om thì lúc đó ta có: ∠yOn + ∠yOm = ∠mOn nên C đúng.

+ ví như ∠A cùng ∠B là nhì góc bù nhau thì ∠A + ∠B = 180° nên D sai.

+ nhị góc kề nhau là nhì góc tất cả một cạnh tầm thường và nhị cạnh còn sót lại nằm trên nhì nửa phương diện phẳng đối nhau gồm bờ là đường thẳng chứa cạnh chung đề nghị hai góc tội nhân chưa chắc kề nhau, suy ra A sai.

+ Cho tía tia bình thường gốc Ox, Oy, Oz, ta luôn có: ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz là sai vì chưng thiếu điều kiện Oy nằm giữa Ox và Oz. Suy ra B sai.

Chọn giải đáp C.

Bạn đang xem: Khi nào thì xoy + yoz= xoz


Câu 2: chọn câu sai trong các câu sau:

A. nếu như tia Ot nằm giữa hai tia Ou với Ov thì ∠tOu + ∠tOv = ∠uOv

B. trường hợp hai góc có một cạnh chung và nhì cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa cạnh bình thường thì hai góc đó kề nhau

C. nhị góc vừa kề nhau, vừa bù nhau gọi là hai góc phụ nhau

D. hai góc kề bù gồm tổng là 180°

Lời giải

Các giải đáp A, B, D đúng.

C sai vì hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau là hai góc kề bù.

Chọn lời giải C.


Câu 3: Trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ là tia Ox gồm ∠xOy = 30°, ∠xOz = 65°, chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau:

A. Tia Ox nằm giữa hai tia Oy cùng Oz

B. Tia Oy nằm trong lòng hai tia Oz cùng Ox

C. Tia Oz nằm trong lòng hai tia Oy với Ox

D. chưa thể kết luận được tia nào nằm giữa hai tia còn sót lại

Lời giải

Vì ∠xOy = 30°, ∠xOz = 65°, suy ra ∠xOy

Câu 4: mang đến ∠xOy với ∠yOy’ là nhị góc kề bù. Biết ∠xOy = 80°, số đo của ∠yOy’ là:

A. 100° B. 70° C. 80° D. 60°

Lời giải


*

Vì ∠xOy với ∠yOy’ là hai góc kề bù nên ta có: ∠xOy + ∠yOy’ = 180° ⇒ ∠yOy’ = 180° – 80° = 100°

Chọn câu trả lời A.


Câu 5: đến hình vẽ:

*

Số đo của ∠tOm là:

A. 105° B. 100° C. 115° D.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Now Là Gì, Nghĩa Của Từ Now, Từ Now Là Gì? (Từ Điển Anh

95°

Lời giải

Vì tia On nằm giữa hai tia Om và Ot ⇒ ∠tOn + ∠nOm = ∠tOm ⇒ ∠tOm = 60° + 35° = 95°

Chọn câu trả lời D.


II. Bài bác tập tự luận

Câu 1: Ở hình, hai tia OI, OK đối nhau. Tia OI giảm đoạn trực tiếp AB trên I. Biết ∠KOA = 120°, ∠BOI = 45°. Tính ∠KOB, ∠AOI, ∠BOA

Lời giải

*

Ta có:

+ ∠KOB = 180° – 45° = 135°

+ ∠AOI = 180° – 120° = 60°

+ ∠BOA = 45° + 60° = 105°


Câu 2: mang đến hình vẽ*

a) điện thoại tư vấn tên những cặp góc kề nhau tại đỉnh O trong hình vẽ

b) cho thấy thêm số đo những góc tại đỉnh O

c) cho biết những cặp góc phụ nhau trên đỉnh O

Lời giải

a) những cặp góc kề nhau trên đỉnh O là: ∠mOn cùng ∠nOw; ∠mOn với ∠nOz; ∠mOn với ∠nOt; ∠mOw và ∠zOw;